Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC | TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


LỊCH CÔNG TÁC TỈNH UỶ

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 444-KL/TU, ngày 29/11/2017 của Tỉnh uỷ. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.Android APK