Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Công đoàn huyện Phú Quý tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 

Điểm lại mục tiêu mà Đại hội IX Công đoàn huyện đề ra: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Phú Quý vững mạnh”


 

Hội đồng nhân dân huyện: Những kết quả đạt được sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 13/8/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 01-NQ/HU ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tại kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đồng nhân dân huyện (viết tắt là HĐND huyện) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 27, ngày 23/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020.


 


Android APK