Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIỚI THIỆU
 
Phú Quý tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền
 

Trong năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả khá quan trọng; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận từng bước được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm chuyển biến tích cực; phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng vì nhân dân, chăm lo cho nhân dân, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Các cấp chính quyền tập trung quán triệt đầy đủ, sâu kỹ các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với quan điểm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các cấp ủy Đảng trong cơ quan Nhà nước ở địa phương tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu đề xuất chủ trương, chính sách cho đến câu tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hết sức chú ý công tác dân vận thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết những phát sinh, vướng mắt, bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Rà soát quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện, nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong thực hiện quy chế. Triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Quý; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; rèn luyện kỹ năng, phong cách làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.


 

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tháng 4 năm 2018
 

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng 3.610 tấn, lũy kế từ đầu năm đạt trên gần 6500 tấn, đạt 21,27% kế hoạch, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè đến nay đạt hơn 27 tấn. 


 

ĐẢNG BỘ XÃ LONG HẢI qua 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Ngay sau khi tiếp thu, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Hải đã kịp thời xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Qua 02 năm triển khai, thực hiện; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là:


 

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc
 

Năng lực tàu thuyền tăng 05 chiếc so với tháng trước. Sản lượng khai thác hải sản đạt 180 tấn. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè được 05 tấn. Số lượt hành khách vận chuyển đạt hơn 10.500 lượt người, tăng 11,9% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách lũy kế thu đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 24,41% dự toán tỉnh giao, đạt 22,71% dự toán huyện giao.


 

Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết năm 2018
 

Để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chỉ thị (số 21-CT/HU, ngày 12/01/2018) về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; theo đó, yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau


 

Huyện Phú Quý thực hiện tốt công tác dân vận.
 

Trong năm qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện, cùng với chính quyền địa phương đã từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, nêu gương điển hình “dân vận khéo”. . .  góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện.


 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với chính quyền địa phương huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình Xuân chiến sĩ năm 2018.
 

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với huyện đảo Phú Quý tổ chức Chương trình Xuân chiến sỹ năm 2018, dự kiến chương trình hoạt động từ ngày 30/01/2018 đến ngày 01/02/2018, gồm các hoạt động sôi nổi và thiết thực như:


 

ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ QUÝ CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
 

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng; Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Chỉ thị số 60-CT/TU, ngày 22/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên và Công văn số 211-CV/TU, ngày 06/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới.


 

THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ LÀ QUỐC NẠN
 

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là quốc nạn, đã trở thành vấn đề chung của toàn xã hội, nên việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng đã được xác định thành mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.


 

Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh
 

Trong những năm qua, được học tập, nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn về những gương sáng đạo đức của Bác Hồ kính yêu - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.


 

Hội Cựu chiến binh huyện Phú Quý: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội - Một năm nhìn lại
 

Năm 2017, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cưụ chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp; đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB). Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức Hội CCB trong huyện tích cực triển khai thực hiện có kết quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ ANTQ... lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương trong năm; nhất là kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 06/12/2017); 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017 và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017), đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017)...


 

Phú Quý thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 cơ bản đạt mục tiêu đề ra và quyết tâm sẵn sàng cho năm 2018
 

Trong năm 2017, tuy còn khó khăn; song, với sự chủ động, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt kết quả khá toàn diện


 

Phú Quý ghi nhận kết quả 04 năm (2013 - 2017) thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản)
 

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị, địa phương, nói chung cả hệ thống chính trị trong huyện đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, cụ hể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn khu phố, thôn (bản); nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua trên địa bàn thôn; đồng thời, Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU, ngày 08/7/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) cũng được quán triệt, triển khai sâu kỹ để các địa phương cơ sở nắm rõ về nội dung tiêu chí chấm điểm thi đua; phương pháp, quy trình xét, bình chọn; hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng... làm căn cứ áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện. 


 

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý những chặng đường phát triển
 

Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017), các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đang hướng về những giây phú thiêng liêng, ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc lại những thăng trầm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong suốt chặng đường đã qua. 40 năm đã qua, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện đã có những thành tựu vượt bậc, đời sống nhân dân đã nâng lên một cách mạnh mẽ, từng bước thu hẹp khoảng cách với nhiều địa phương trong đất liền để tạo động lực và khí thế mới trong những năm cuối thập niên 20 thế kỷ 21. Trong sự chuyển mình vươn lên đó, có Văn phòng cấp ủy.


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thi đua nước rút lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017) và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 đã đề ra; triển khai công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Quan tâm đúng mức công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển và phòng, chống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 25/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kế hoạch số số 118-KH/HU, ngày 02/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Phương án bố trí mặt bằng tổng thể công trình sân vườn Huyện ủy.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 27/9/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân phục vụ công tác đánh giá, nhận xét, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

*Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2017

- Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (kèm theo Báo cáo số 172/BC-UBND, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện).

- Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

2. Kết quả kiểm tra 04 năm (2014 - 2017) thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

3. Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

4. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

5. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ thuộc các loại hình tổ chức Đảng.

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

*Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Một số vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

2. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 15, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.

4. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

Phú Quý các cấp hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”
 

Trong những năm qua, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình hành động cách mạng do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh phát động, triển khai; các cấp hội phụ nữ huyện đảo Phú Quý đã tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện có kết quả thiết thực Cuộc vận động “Xây dựng giai đình 5 không, 3 sạch”; qua đó, góp phần xây dựng gia bình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, xây dựng môi trường đời sống  văn hóa xã hội trong sạch, lành mạnh, đóng góp tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


 

Kỷ niệm 72 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
 

Cách đây 72 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây nhân dân ta thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.


 

Phú Quý Định hướng phát triển du lịch đến năm 2020
 

Năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) đạt một số kết quả, thúc đẩy các hoạt động du lịch của huyện có bước chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch phát triển du lịch được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội được tổ chức nhiều hơn, chất lượng ngày càng nâng lên; công tác quản lý nhà nước về du lịch có nhiều cố gắng; việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ du lịch được quan tâm; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước hình thành và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho một số lao động tại địa phương.


 

Hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận
 

Ngày 26/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU về triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (mang tên Giải Cờ đỏ); theo đó, Giải sẽ được tổ chức hàng năm, từ năm 2017 đến năm 2020; với chủ đề và nội dung, như sau: 


 

12

Android APK