Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Đảng Cộng sản Việt Nam - Chặng đường 87 xây dựng và phát triển (03/02/1930 - 03/02/2017)

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam


GIỚI THIỆU

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thước đo chất lượng chính trị vũ trang địa phương

Phú Quý có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc và là hậu cứ vững chắc cho Trường Sa. Vì vậy, công tác quốc phòng - quân sự là một trong những nhiệm vụ trọng yếu được địa phương tập trung thực hiện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, nổi bật là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu của trên giao.