Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Huyện đoàn Phú Quý sơ kết công tác đoàn năm 2018

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2018, Ban Chấp hành Huyện đoàn Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2018. đồng chí Tạ Ngọc Viên - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa (X), các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các cơ sở đoàn.


GIỚI THIỆU

Phú Quý tăng cường thực hiện công tác dân vận chính quyền

Trong năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả khá quan trọng; nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận từng bước được nâng lên; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm chuyển biến tích cực; phương thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở địa phương tiếp tục được đổi mới theo hướng vì nhân dân, chăm lo cho nhân dân, đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Các cấp chính quyền tập trung quán triệt đầy đủ, sâu kỹ các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với quan điểm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, trong đó “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”; qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Các cấp ủy Đảng trong cơ quan Nhà nước ở địa phương tăng cường lãnh đạo công tác dân vận; thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu đề xuất chủ trương, chính sách cho đến câu tổ chức thực hiện, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; hết sức chú ý công tác dân vận thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết những phát sinh, vướng mắt, bức xúc trong nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Rà soát quy chế phối hợp giữa UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong huyện, nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong thực hiện quy chế. Triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Quý; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; rèn luyện kỹ năng, phong cách làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Công đoàn huyện Phú Quý tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Điểm lại mục tiêu mà Đại hội IX Công đoàn huyện đề ra: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Phú Quý vững mạnh”

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Lãnh đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tập trung chỉ đạo vụ cá Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; phòng, chống cháy, nổ; cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Rà soát quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

2. Dự thảo (lần 2) Báo cáo đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Nghe báo cáo và cho ý kiến nội dung, nhân sự Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 18, thảo luận và quyết định về:

1. Kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

2. Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

3. Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của huyện, xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026 (giai đoạn A2).

5. Thực hiện công tác chất vấn trong Đảng (nếu có).

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂAndroid APK