Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 theo Kết luận số 108-KL/HU và 109-KL/HU, ngày 05/7/2017 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền không sử dụng chất nổ, chất độc hại khai thác hải sản xa bờ, vi phạm lãnh hải nước ngoài; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển.


GIỚI THIỆU

Phú Quý Định hướng phát triển du lịch đến năm 2020

Năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) đạt một số kết quả, thúc đẩy các hoạt động du lịch của huyện có bước chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch phát triển du lịch được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội được tổ chức nhiều hơn, chất lượng ngày càng nâng lên; công tác quản lý nhà nước về du lịch có nhiều cố gắng; việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ du lịch được quan tâm; các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch từng bước hình thành và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho một số lao động tại địa phương.

TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 theo Kết luận số 108-KL/HU và 109-KL/HU, ngày 05/7/2017 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017 - 2018.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền không sử dụng chất nổ, chất độc hại khai thác hải sản xa bờ, vi phạm lãnh hải nước ngoài; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2017.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn huyện năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Android APK