Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, phiên họp lần thứ 15

Ngày 10/10/2017, tại Phòng họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy triệu tập Hội nghị lần thứ 15 - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X). Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy.


GIỚI THIỆU

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

*Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm 2017

- Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 (kèm theo Báo cáo số 172/BC-UBND, ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân huyện).

- Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

- Về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

2. Kết quả kiểm tra 04 năm (2014 - 2017) thực hiện các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 12/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

3. Dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIII) triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

4. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

5. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ thuộc các loại hình tổ chức Đảng.

6. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

*Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Một số vấn đề về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện (15/12/1977 - 15/12/2017).

2. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 15, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kế hoạch của Huyện ủy (khóa X) thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII).

2. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh).

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị.

4. Công tác cán bộ.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2017.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn huyện năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Android APK