Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Lễ phát động “Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”

Sáng ngày 18/5. Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân huyện Phú Quý, tổ chức lễ phát động “Phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, tại khu vực cột cờ chủ quyền trên đảo, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 


LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý II theo Kết luận số 72-KL/HU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).    Android APK