Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Huyện Phú Quý: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2018, trong điều kiện huyện còn khó khăn; song, với sự chủ động, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân, tình hình các mặt tiếp tục chuyển biến tiến bộ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.


GIỚI THIỆU

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện; sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Chủ trì Hội nghị đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Kiên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, đại diện đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận các xã, Ban điều hành các thôn.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nhìn lại 10 năm xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Phú Quý

Toàn huyện Phú Quý có 507,8 ha đất trồng cây lâu năm và cây ăn quả, giảm 38,8 ha so với năm 2008. Diện tích gieo trồng hàng năm luôn được duy trì với 850 ha, chủ yếu là cây ngắn ngày và rau xanh. Được sự hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 1,66 tỷ đồng của Trung ương, nhân dân đã mạnh dạng mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng vùng trồng rau chuyên canh tập trung phục vụ nhu cầu tại chỗ, hạn chế vào nguồn cung cấp rau xanh từ đất liền. 

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

- Tập trung lãnh đạo công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2018.

- Lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn phát sinh tội phạm, tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, xung điệi, vi phạm vùng biển nước ngoài; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ theo Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

II. HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe và cho ý kiến:

- Dự thảo Báo cáo và Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai:

- Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018.

- Tiếp tục rà soát thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và cán bộ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III. HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 22, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:

1. Kết luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (kèm theo Tờ trình số 50-TTr/HU, ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Báo cáo số 525/BC-UBND, ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện).

2. Dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận của Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo Huyện ủy về công tác cán bộ.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị (nếu có).

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

GIẤY MỜI

Giấy mời Số 46-GM/HU

Thực hiện Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:Android APK