Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường khối Mặt trận đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, đại diện lãnh đạo cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện (khóa VII), đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đại diện Đảng ủy các xã, đại diện Thường trực Hội Nông dân 3 xã. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 23 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường khối Mặt trận đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy các xã, đại diện lãnh đạo cơ quan Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện (khóa VII), đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, đại diện Đảng ủy các xã, đại diện Thường trực Hội Nông dân 3 xã. 

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ theo Kế hoạch số 97-KH/HU, ngày 08/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán; làm vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Android APK