Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tập trung lãnh đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
- Lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
- Tập trung lãnh đạo công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017. 
- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện.
- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.
II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, 
* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

¬1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 
- Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (kèm theo Báo cáo số 221/BC-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện); dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và bổ sung danh mục công trình giai đoạn 2016 - 2020; phương án phân bổ ngân sách năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
2. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân năm 2017.
3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.
* Lần thứ hai: Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. 
III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 16, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:
¬1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 
- Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (kèm theo Báo cáo số 221/BC-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện); dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và bổ sung danh mục công trình giai đoạn 2016 - 2020; phương án phân bổ ngân sách năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị (nếu có) và công tác cán bộ.
IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


GIỚI THIỆU

Văn phòng Huyện ủy Phú Quý những chặng đường phát triển

Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Phú Quý (15/12/1977 - 15/12/2017), các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đang hướng về những giây phú thiêng liêng, ôn lại lịch sử hào hùng, nhắc lại những thăng trầm của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà trong suốt chặng đường đã qua. 40 năm đã qua, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện đã có những thành tựu vượt bậc, đời sống nhân dân đã nâng lên một cách mạnh mẽ, từng bước thu hẹp khoảng cách với nhiều địa phương trong đất liền để tạo động lực và khí thế mới trong những năm cuối thập niên 20 thế kỷ 21. Trong sự chuyển mình vươn lên đó, có Văn phòng cấp ủy.

TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Tập trung lãnh đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
- Lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
- Tập trung lãnh đạo công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017 gắn với công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017. 
- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện.
- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).
- Tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh.
II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, 
* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

¬1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 
- Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (kèm theo Báo cáo số 221/BC-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện); dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và bổ sung danh mục công trình giai đoạn 2016 - 2020; phương án phân bổ ngân sách năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
- Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
2. Về nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân năm 2017.
3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.
* Lần thứ hai: Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017. 
III- HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ 16, thảo luận và quyết định một số vấn đề sau:
¬1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 
- Dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (kèm theo Báo cáo số 221/BC-UBND, ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện); dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018; đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và bổ sung danh mục công trình giai đoạn 2016 - 2020; phương án phân bổ ngân sách năm 2018.
- Dự thảo Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị (nếu có) và công tác cán bộ.
IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2017.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) gắn với Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn huyện năm 2017.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Android APK