Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Lãnh đạo huyện đi thăm và chúc Tết các địa phương

Chiều ngày 07/02/2018, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các Thường trực 03 xã, Ban điều hành 10 thôn trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng Huyện ủy và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.


GIỚI THIỆU

Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết năm 2018

Để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Chỉ thị (số 21-CT/HU, ngày 12/01/2018) về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; theo đó, yêu cầu Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, hội quần chúng và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau

TIN HOẠT ĐỘNG

Lãnh đạo huyện đi thăm và chúc Tết các địa phương

Chiều ngày 07/02/2018, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Trần Tới - Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các Thường trực 03 xã, Ban điều hành 10 thôn trên địa bàn huyện. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Văn phòng Huyện ủy và Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 theo Kết luận số 113, 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂAndroid APK