Hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/3/2018 - 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung)
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/3/2018 - 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung)


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 05/3/2018 - 09/3/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 05/3/2018 - 09/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/02/2018 - 02/3/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/02/2018 - 02/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/02/2018 - 23/02/2018 (Điều chỉnh)
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/02/2018 - 23/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 29/01/2018 - 02/02/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 29/01/2018 - 02/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 22/01/2018 - 26/01/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 22/01/2018 - 26/01/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 15/01/2018 - 19/01/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 15/01/2018 - 19/01/2018


 

Chương trình công tác tháng 01-2018
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 234-KL/HU, ngày 01/12/2017 của Huyện uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, lần 1

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017; công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

III- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, lần 2

- Thông qua Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn";

- Cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường;

- Thông qua Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017; xét thi đua khen thưởng;

- Công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 08/01/2018 - 12/01/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 08/01/2018 - 12/01/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 25/12/2017 - 29/12/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 25/12/2017 - 29/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 18/12/2017 - 22/12/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỪ NGÀY 18/12/2017 - 22/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 11/12/2017 - 15/12/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 11/12/2017 - 15/12/2017


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017 (bổ sung, điều chỉnh lần 2)
 

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng tránh thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân huyện (khóa XI).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017; công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng.

III- HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

Thông qua Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 04/12/2017 - 08/12/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 04/12/2017 - 08/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 27/11/2017 - 01/12/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 27/11/2017 - 01/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 20/11/2017 - 24/11/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 20/11/2017 - 24/11/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 13/11/2017 - 17/11/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 13/11/2017 - 17/11/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 06/11/2017 - 12/11/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 06/11/2017 - 12/11/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 30/10/2017 - 03/11/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 30/10/2017 - 03/11/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/10/2017 - 28/10/2017
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/10/2017 - 28/10/2017


 

123

Android APK