Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Hàm Tân tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về mở lớp học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương  7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, CNVC trong toàn huyện. Trong 3 ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, cho 386 cán bộ, đảng viên CNVC trong toàn huyện.


 

Hàm Tân, khai giảng lớp đảng viên mới (khoá I) năm 2018.
 

Thực hiện kế hoạch mở lớp năm 2018, của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Sáng ngày 16/7/2018, Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới (khóa I) năm 2018.


 

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp
 

Từ chiều ngày 12/7/2018 đến ngày 13/7/2018, Hội Nông dân huyện Hàm Tân long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trần Hữu Thông; đồng chí Võ Văn Tính - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Ba - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X), đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện và 121 đại biểu đại diện cho 11.058 hội viên nông dân toàn huyện.


 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2018
 

Chiều ngày 10/7/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng khóa II năm 2018. Dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Thắng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện, cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và 53 học viên đến từ 13 Chi, Đảng bộ cơ sở, là quần chúng ưu tú đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và một số đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham dự.


 

Những kết quả nổi bật của Hội Nông dân huyện Hàm Tân trong nhiệm kỳ 2012-2017
 

Quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2012-2017, cán bộ, hội viên nông dân huyện Hàm Tân luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp trên đề ra; nổi bật là: Tích cực tuyên truyền tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và giai cấp nông dân, gắn với phát triển dịch vụ nông nghiệp, tư vấn, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề; phát huy vai trò nòng cốt trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (vận động được 21.632 triệu đồng, 124.000 ngày công lao động, hiến 24.595m2 đất làm các công trình dân sinh, xây dựng được 21 Mô hình Ánh sáng an ninh và làm trụ cờ, với số tiền 231,7 triệu đồng...); công tác đoàn kết, tập hợp nông dân tham gia phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp được xây dựng (hướng dẫn xây dựng, thành lập được 05 Hợp tác xã, 18 tổ hợp tác sản xuất, chăn nuôi); Các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo hội viên được quan tâm và có sức lan tỏa lớn, vận động những hộ khá, giàu giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, trị giá 496 triệu đồng, 820 ngày công lao động và xây dựng được 11 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo; phối hợp tạo điều kiện cho 4.418 hộ vay vốn để sản xuất, chăn nuôi trên 145 tỷ đồng; hoạt động phong trào diễn ra sôi nổi, phong phú như "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Nhà nông đua tài" phù hợp với từng đối tượng, thiết thực với nhu cầu, lợi ích chính đáng của nông dân; tỷ lệ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi luôn đạt và vượt chỉ tiêu, xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi, điển hình tiên tiến với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên đạt chỉ tiêu...


 

Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2018
 

Chiều ngày 12/7/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Tân tổ chức giao ban Cộng tác viên DLXH quý II/2018. Đến dự hội nghị có các đồng chí Cộng tác viên DLXH huyện.


 

Hội Nông dân huyện Hàm Tân sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023
 

Trong những ngày này Hội Nông dân huyện Hàm Tân đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.


 

Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại huyện Hàm Tân
 

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


 

Một số kết quả nổi bật của Đảng bộ huyện Hàm Tân thực hiện Nghị quyết Đại hội đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020
 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện tình hình chung của huyện vẫn còn nhiều khó khăn thách thức; thời tiết biến đổi khó lường, nắng hạn kéo dài đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn ít, đời sống của nhân dân còn khó khăn... Song, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết nỗ lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên nên kết quả đạt được trên các mặt có nhiều chuyển biến tích cực, có 09 chỉ tiêu hoàn thành sớm hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X đề ra; 04 chỉ tiêu đạt trên 60%; 03 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Nổi bật:


 

Văn phòng Huyện ủy Hàm Tân đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy
 

Bác Hồ đã dạy “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ, lãnh đạo nắm được tình hình; cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo giải quyết công việc không đúng; cán bộ văn phòng phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ gìn bí mật”.


 

Hàm Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018
 

Sáng ngày 11/7/2018, tại Hội trường khối cơ quan Mặt trận - đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hàm Tân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đỗ Duy Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẾN GIỮA NHIỆM KỲ CỦA HỘI LHPN HUYỆN
 

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, tình hình tai nạn, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, bên cạnh đó trong quá trình đổi mới và hội nhập tổ chức Hội đứng trước nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức, nhất là áp lực về nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ ngày càng cao, đòi hỏi tổ chức Hội phải có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu đặt ra của đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cơ sở.


 

Hàm Tân tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giữa nhiệm kỳ 2015-2020
 

Sáng ngày 06/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên (khóa X); Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn.


 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
 

Chiều ngày 04/7/2018, tại hội trường khối Mặt trận – đoàn thể huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.


 

Hội Cựu chiến binh huyện sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2018.
 

Sáng ngày 04/7/2018, tại hội trường khối Mặt trận – đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; dự hội nghị có đồng chí Võ Quang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.


 

ĐA DẠNG CÁC LOẠI HÌNH THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG
 

Có thể nói, năm 2017 là năm có bước phát triển mới của thể thao huyện nhà sau 12 năm chia tách; các loại hình thể dục thể thao quần chúng ngày càng đa dạng, dung hòa giữa các môn truyền thống và hiện đại.


 

Hàm Tân trong trái tim tôi
 

Hàm Tân là một huyện cực nam của tỉnh Bình Thuận, vốn là một huyện nghèo, đa số dân sống bằng nghề nông và đi biển, là huyện có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó người Kinh chiếm đa số, các dân tộc thiểu số như Chăm, Nùng, Rắc lây...với những phong tục tập quán khác nhau. Người Chăm Tân Thắng giỏi múa hát, người Rắc lây Tân Hà giỏi đánh cồng chiêng.


 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Tân
 

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.


 

Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân - Bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo ở huyện Hàm Tân
 

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được Huyện ủy, UBND huyện xác định có ý nghĩa quan trọng. Bởi lẽ, thông qua hoạt động đối thoại, nhân dân sẽ hiến kế, đóng góp ý kiến cùng với cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo được niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị; tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được đồng thuận trong xã hội, thắt chặt hơn mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.


 

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
 

6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị của huyện tiếp tục được ổn định và giữ vững, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm trước…Mặt trận các đoàn thể huyện bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, phối hợp với chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần không nhỏ vào kết quả chung của huyện.


 

12345678910...

Android APK