Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | GIỚI THIỆU
 
VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN
 

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.


 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀM TÂN ĐƯƠNG NHIỆM (KHÓA X), NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Danh sách Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đương nhiệm (khóa X) nhiệm kỳ 2015 - 2020


 


Android APK