Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 18/12/2017 - 22/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỪ NGÀY 18/12/2017 - 22/12/2017


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự hội ý Thường trực Huyện ủy. 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 04/12/2017.

Thường trực Huyện ủy mời dự hội ý cho ý kiến một số nội dung (do UBND huyện trình).

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan. (nhờ Ủy ban nhân dân huyện mời).

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 04/12/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK