Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X). 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 23/02/2017.

Thường trực Huyện ủy tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) cho ý kiến về Đề án xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; công tác phát triển Đảng.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

2- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 23/02/2017.

3- Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.


TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Tân triển khai xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai việc thống kê, phân tích, xác định vị trí việc làm của từng cán bộ, công chức theo các bước.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hiện thực tư tưởng của Bác về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Nói về công việc tái thiết đất nước sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bác nhiều lần nhắc đến chữ “to lớn”, “phức tạp”. Bác gọi nó là “cuộc chiến đấu khổng lồ” và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”!

GIẤY MỜI HỌP

Mời họp Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X). 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 23/02/2017.

Thường trực Huyện ủy tổ chức họp Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) cho ý kiến về Đề án xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; công tác phát triển Đảng.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

2- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ ngày 23/02/2017.

3- Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.