Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Hàm Tân tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về mở lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, CNVC trong toàn huyện. Trong 2 ngày 14,17/8/2017 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng cho 434 đồng chí là cán bộ, đảng viên và nhân viên trong toàn huyện.


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hàm Tân tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

  Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy về mở lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, CNVC trong toàn huyện. Trong 2 ngày 14,17/8/2017 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng cho 434 đồng chí là cán bộ, đảng viên và nhân viên trong toàn huyện.

  GIẤY MỜI HỌP

  Mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (khóa X).01 ngày, lúc 08 giờ, ngày 24/8/2017.

  Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (khóa X) thông qua:

  (1)- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (sửa đổi, bổ sung lần 2);

  (2)- Đề án quy hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện đến năm 2020;

  (3)- Đề án làm thủy lợi nhỏ trên địa bàn huyện Hàm Tân giai đoạn 2017 - 2020.

  1- Thành phần dự Hội nghị, kính mời:

  - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X);

  - Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (khóa X);

  - Đồng chí Trần Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ;

  - Đồng chí Nguyễn Tấn Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy xã Tân Thắng.

  2- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 24/8/2017.

  3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

  thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị   Android APK