Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ huyện Hàm Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều 10/10/2017, tại Hội trường Chi cục thuế huyện Hàm Tân, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ huyện Hàm Tân đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2011-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Duy Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Văn Quý Ngọc – Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội doanh nhân Bình Thuận và các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và thị xã Lagi.


GIỚI THIỆU

Mời họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 29/9/2017.

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện (mở rộng) nghe đánh giá tình hình công tác tôn giáo 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy phụ trách công tác tôn giáo huyện;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các xã, thị trấn.

2-Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 29/9/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ huyện Hàm Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều 10/10/2017, tại Hội trường Chi cục thuế huyện Hàm Tân, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nhân trẻ huyện Hàm Tân đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2011-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Đỗ Duy Tiến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Văn Quý Ngọc – Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch Hội doanh nhân Bình Thuận và các đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và thị xã Lagi.

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự giao ban các Thường trực. 01 buổi, lúc 14 giờ, ngày 02/10/2017.

Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban các Thường trực đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9; triển khai nhiệm vụ tháng 10/2017.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 02/10/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK