Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Hàm Tân: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2017

Sáng ngày 25/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng khóa I năm 2017. Dự buổi lễ có đ/c Lê Văn Nam – HUV, Giám đốc TTBDCT huyện, cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và 48 học viên đến từ 16 Chi, Đảng bộ cơ sở, là quần chúng ưu tú đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và một số đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham dự.


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hàm Tân: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2017

  Sáng ngày 25/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nhận thức về Đảng khóa I năm 2017. Dự buổi lễ có đ/c Lê Văn Nam – HUV, Giám đốc TTBDCT huyện, cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và 48 học viên đến từ 16 Chi, Đảng bộ cơ sở, là quần chúng ưu tú đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và một số đơn vị đóng trên địa bàn huyện tham dự.

  GIẤY MỜI HỌP

  Mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. lúc 08 giờ, ngày 28/4/2017.

  Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (khóa X) thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025; công tác cán bộ.

  1- Thành phần dự hội nghị, kính mời:

  - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X);

  - Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy (khóa X).

  2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 28/4/2017.

  3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

  CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

  thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị   Android APK