Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 27/3/2017 - 31/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hiện thực tư tưởng của Bác về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

Nói về công việc tái thiết đất nước sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bác nhiều lần nhắc đến chữ “to lớn”, “phức tạp”. Bác gọi nó là “cuộc chiến đấu khổng lồ” và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”!

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Lúc 14 giờ, ngày 24/3/2017.

Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện tổ chức họp sơ kết để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 24/3/2017.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.    Android APK