Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ TUY PHONG | LỊCH CÔNG TÁC
 
Chương trình công tác tháng 01/2018
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 327-KL/HU ngày 15/12/2017 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân; tập trung mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.


 

Chương trình công tác tháng 12/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; công tác phối hợp kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

Chương trình công tác tháng 11/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, tập trung quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, nhất là tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ giảm hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2018.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).


 

Chương trình công tác tháng 10/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Triển khai thực hiện Kết luận của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2017 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống bão, lũ; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

Chương trình công tác tháng 09/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017.

- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2017.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, bảo lũ; dịch bệnh trên người;

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2017- 2018.


 

Chương trình công tác tháng 08/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cay trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.


 

Chương trình công tác tháng 07/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người.

- Chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017).


 

Chương trình công tác tháng 06/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm 2017 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4- Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

- Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm học 2016- 2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017- 2018.


 

Chương trình công tác tháng 05/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 theo Kết luận số 228-KL/HU ngày 29/3/2017 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt; công tác phòng, chống biển xâm thực; cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4- Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.


 

Chương trình công tác tháng 04/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 theo Kết luận sô 228-KL/HU ngày 29/3/2017 của Huyện ủy.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

Chương trình công tác tháng 03/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Kết luận 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

Chương trình công tác tháng 02/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Kết luận 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

Chương trình công tác tháng 01/2017
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2016.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

Chương trình công tác tháng 12/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

- Chỉ đạo công tác phòng, chống bão lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát khắc phục nhiễm mặn do sản xuất muối ở xã Vĩnh Hảo, ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2016.


 

Chương trình công tác tháng 11/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đẩy mạnh thi đua nước rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo Kết luận số 35-KL/HU ngày 21/12/2015 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bão lũ, phòng, chống bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.


 

Chương trình công tác tháng 10/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

- Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên người cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát khắc phục nhiễm mặn do sản xuất muối ở xã Vĩnh Hảo, ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, xử lý nước thải khu chế biến thủy sản tập trung có mùi Rừng Đạo, xã Phú Lạc.


 

Chương trình công tác tháng 9/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 theo Kết luận số 173-KL/HU ngày 06/7/2016 của Huyện ủy; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên người cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo khai giảng năm học 2016- 2017.


 

Chương trình công tác tháng 8/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016 theo Kết luận số 173-KL/HU ngày 06/7/2016 của Huyện ủy và Thông báo số 72-TB/VPTU ngày 25/7/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên người cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát khắc phục nhiễm mặn do sản xuất muối ở xã Vĩnh Hảo, ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2016- 2017.


 

Chương trình công tác tháng 7/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016 theo Kết luận của Huyện ủy; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người cây trồng và vật nuôi; công tác kiểm tra, giám sát khắc phục nhiễm mặn do sản xuất muối ở xã Vĩnh Hảo, ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2016- 2017


 

Chương trình công tác tháng 6/2016
 

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2016 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát khắc phục nhiễm mặn do sản xuất muối ở xã Vĩnh Hảo; ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than ở xã Vĩnh Tân.

- Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2015- 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016- 2017.


 

12

Android APK