Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ TUY PHONG | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Tuyên truyền một số nội dung về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
 

Tài liệu hỏi đáp: 


 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI
 

Trong những ngày qua, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh ta (Bắc Bình, Phan Thiết) và trên địa bàn huyện ta (Phan Rí Cửa) diễn ra tình trạng tụ tập đông người, đập phá, đốt xe, tấn công lực lượng chức năng, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Để nhận rõ và có giải pháp chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân cần nhận thức đúng các nội dung sau:


 

Tài liệu tuyên truyền tác hại ma túy
 

(kèm theo công văn số 131 - CV/BTGHU, ngày 14 /7/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy)


 

TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021
 

Tài liệu hướng dẫn bầu cử Đại biểu Quốc hội - HĐND các cấp


 


Android APK