Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong

Ngày 15/2/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong. Dự làm việc có lãnh đạo  Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.


GIỚI THIỆU

Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng, vẻ đẹp tiềm ẩn

Tuy Phong là một vùng đất thừa nắng và gió, tuy nhiên thiên nhiên cũng ban tặng cho Tuy Phong nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được Nhà nước công nhận Di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia, kỷ lục Guinness Việt Nam như Cổ thạch tự, Bãi đá bảy màu, Gành Son, Đồi Dương, Linh Sơn Tự, Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng… Để khám phá những danh lam thắng cảnh tại Tuy Phong; chúng tôi mời các bạn đến Tân Cung - Tà Hoàng của xã Phan Dũng, một vùng sinh thái hoang sơ với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn.

TIN HOẠT ĐỘNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh làm việc Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong

Ngày 15/2/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong. Dự làm việc có lãnh đạo  Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 02/2017

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Kết luận 201-KL/HU ngày 16/12/2016 của Huyện ủy. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).