Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

TUY PHONG: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN LIÊN HƯƠNG, LẦN XI NHIỆM KỲ: 2018-2023

Sáng ngày 13/4/2018, tại Hội Trường Trung tâm học tập Cộng đồng thị trấn Liên Hương, Hội Nông dân thị trấn Liên Hương đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.


GIỚI THIỆU

Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng, vẻ đẹp tiềm ẩn

Tuy Phong là một vùng đất thừa nắng và gió, tuy nhiên thiên nhiên cũng ban tặng cho Tuy Phong nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được Nhà nước công nhận Di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia, kỷ lục Guinness Việt Nam như Cổ thạch tự, Bãi đá bảy màu, Gành Son, Đồi Dương, Linh Sơn Tự, Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng… Để khám phá những danh lam thắng cảnh tại Tuy Phong; chúng tôi mời các bạn đến Tân Cung - Tà Hoàng của xã Phan Dũng, một vùng sinh thái hoang sơ với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 4/2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 theo Kết luận số 340-KL/HU ngày 02/4/2018 của Huyện ủy (khóa VIII).

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 13/3/2018 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy ở các khu dân cư tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường do bụi xỉ than khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.Android APK