Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Trong những ngày qua, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh ta (Bắc Bình, Phan Thiết) và trên địa bàn huyện ta (Phan Rí Cửa) diễn ra tình trạng tụ tập đông người, đập phá, đốt xe, tấn công lực lượng chức năng, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Để nhận rõ và có giải pháp chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân cần nhận thức đúng các nội dung sau:


GIỚI THIỆU

Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng, vẻ đẹp tiềm ẩn

Tuy Phong là một vùng đất thừa nắng và gió, tuy nhiên thiên nhiên cũng ban tặng cho Tuy Phong nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được Nhà nước công nhận Di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia, kỷ lục Guinness Việt Nam như Cổ thạch tự, Bãi đá bảy màu, Gành Son, Đồi Dương, Linh Sơn Tự, Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng… Để khám phá những danh lam thắng cảnh tại Tuy Phong; chúng tôi mời các bạn đến Tân Cung - Tà Hoàng của xã Phan Dũng, một vùng sinh thái hoang sơ với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn.

TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Sơ kết 5 năm công tác dân vận

Sáng ngày 8/6/2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ  tổ chức Hội  nghị  sơ  kết  05 năm  thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI

Trong những ngày qua, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh ta (Bắc Bình, Phan Thiết) và trên địa bàn huyện ta (Phan Rí Cửa) diễn ra tình trạng tụ tập đông người, đập phá, đốt xe, tấn công lực lượng chức năng, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Để nhận rõ và có giải pháp chống lại âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân cần nhận thức đúng các nội dung sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 6/2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2018 và tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, bão, lũ; phòng, chống biển xâm thực và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.Android APK