Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

TUY PHONG: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA

Sáng ngày 18/5/2017, đồng chí Nguyễn Dân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi đối thoại với nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa về thực trạng tình hình công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và 40 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình, thanh niên cai nghiện thành công trên địa bàn thị trấn.


GIỚI THIỆU

TUY PHONG: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017

Sau Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai cho 78 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 23/3/2017 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đó yêu cầu tất cả các chi bộ, các đoàn thể, địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức học tập toàn văn Chuyên đề 2017, với hình thức phù hợp.

TIN HOẠT ĐỘNG

TUY PHONG: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN HUYỆN ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA

Sáng ngày 18/5/2017, đồng chí Nguyễn Dân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Huỳnh Văn Điển - Chủ tịch UBND huyện đã có buổi đối thoại với nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa về thực trạng tình hình công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện và 40 đại biểu đại diện cho các hộ gia đình, thanh niên cai nghiện thành công trên địa bàn thị trấn.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 05/2017

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017 theo Kết luận số 228-KL/HU ngày 29/3/2017 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt; công tác phòng, chống biển xâm thực; cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

- Chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp thứ 4- Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII.Android APK