Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

Tuy Phong: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020

Trong những năm qua, mặc dù còn khó khăn song cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 24/7/2013 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011- 2015 đạt được một số kết quả tích cực. 


GIỚI THIỆU

Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng, vẻ đẹp tiềm ẩn

Tuy Phong là một vùng đất thừa nắng và gió, tuy nhiên thiên nhiên cũng ban tặng cho Tuy Phong nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được Nhà nước công nhận Di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia, kỷ lục Guinness Việt Nam như Cổ thạch tự, Bãi đá bảy màu, Gành Son, Đồi Dương, Linh Sơn Tự, Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng… Để khám phá những danh lam thắng cảnh tại Tuy Phong; chúng tôi mời các bạn đến Tân Cung - Tà Hoàng của xã Phan Dũng, một vùng sinh thái hoang sơ với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn.

TIN HOẠT ĐỘNG

Tuy Phong: Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020

Trong những năm qua, mặc dù còn khó khăn song cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số: 08/2013/NQ-HĐND ngày 24/7/2013 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011- 2015 đạt được một số kết quả tích cực. 

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 08/2017

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 277-KL/HU ngày 28/6/2017 của Huyện ủy về những nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cay trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2017- 2018.Android APK