Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Đức Linh - Kết quả phát triển đảng viên mới 9 tháng đầu năm 2018
 

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo tính kế thừa của Đảng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra kế hoạch phát triển 160 đồng chí trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác triển đảng viên mới.


 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên
 

      Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 3/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); ngày 26/7/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho 132 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.


 

Hội thảo lần thứ nhất thông qua tập Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Võ Xu (1959 - 2015)
 

     Sau nhiều năm tổ chức sưu tầm tư liệu và biên soạn, ngày 17/7/2018 thị trấn Võ Xu tổ chức Hội thảo lần thứ nhất thông qua tập Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Võ Xu (1959 - 2015).


 

Đức Linh: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm học 2018
 

     Thực hiện chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 17/7/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII, năm học 2018.

 

 


 

Huyện ủy Đức Linh sơ kết 2,5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
 

     Ngày 30/6/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Uy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc huyện; bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã thị trấn; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Huỳnh Đa Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


 

Đức Linh - Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018
 

     6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước huyện đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đã ban hành Chương trình công tác năm 2018; củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khi có đủ điều kiện; thành lập mới được 01 chi đoàn thanh niên với 04 đoàn viên.


 

Đức Linh: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.
 

     Qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình hình các mặt của huyện có sự chuyển biến tích cực, kinh tế  - xã hội có bước phát triển quan trọng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.


 

Đức Linh - Kết quả công tác phát triển đảng viên mới qua nửa nhiệm kỳ 2015-2020
 

     Phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Do đó, Đảng bộ huyện Đức Linh luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là 800 đồng chí.


 

Đức Linh: tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ
 

     Ngày 25/6/2018, Huyện ủy Đức Linh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.


 

Đức Linh - Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
 

     Qua gần một năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi, hoán chuyển công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường cấp xã giai đoạn 2016-2021, đến nay đã chuyển đổi 06 trường hợp gồm chức danh tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng của 04 xã: Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh và Đức Tín.


 

Đức Linh thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân
 

    Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 178 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có giấy phép hoạt động; trong đó, phòng khám có 46 cơ sở; Y học cổ truyền có 09 cơ sở; dược có 107 cơ sở; kính thuốc có 02 cơ sở; Nha khoa có 10 cơ sở và dịch vụ y tế có 04 cơ sở.


 

Đức Linh - Thu ngân sách quý I/2018 đạt khá
 

     Trong quý I/2018, huyện Đức Linh thu ngân sách được 31 tỷ đồng, đạt 34,3% kế hoạch cả năm.


 

Đức Linh - Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017
 

     Xác định việc xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu rộng; Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được cộng đồng, doanh nghiệp, nhân dân đồng tình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện.


 

ĐỨC LINH MỞ LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I NĂM 2018
 

     Sáng ngày 05/03/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2018. Dự Lễ khai giảng có  đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và 78 đồng chí học viên là đảng viên mới kết nạp đến từ 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


 

Đức Linh: Quán triệt Quy định 102 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
 

      Ngày 06/02/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thường trực Huyện ủy Đức Linh đã triển khai quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW cho cán bộ chủ chốt huyện là các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể trong huyện.


 

Đức Linh - Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017
 

     Huyện Đức Linh có 32 tổ chức cơ sở đảng với 2.897 đảng viên. Đã tổ chức kiểm điểm 32/32 tổ chức sở đảng (trong đó có 21 Đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở); có 2.626/2.897 đảng viên được kiểm điểm, phân loại; số đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt 239 đồng chí; 32 đồng chí chưa được kiểm điểm, phân loại.


 

Đức Linh: Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm 2017
 

Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện Đức Linh đã huy động các nguồn lực tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá tốt. 


 

Đức Linh: Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy xã Đức Hạnh
 

      Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra tài chính Đảng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với Đảng ủy xã Đức Hạnh, theo Quyết định số 74-QĐ/UBKTHU, ngày 06/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.


 

Đức Linh: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017
 

     Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ huyện chú trọng thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.


 

Đức linh - mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV, năm 2017
 

     Sáng ngày 26/12/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV, năm 2017 cho gần 100 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng thuộc 15 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.


 

12345678910...

Android APK