Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU
 
Đức Linh: Kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) năm 2017
 

     Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.


 

Đức Linh: Tổng kết công tác giáo dục Quốc phòng - an ninh năm 2017
 

     Chiều 12/01/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện Đức Linh tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Phạm Hoàng Hộ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương trong huyện. Đồng chí Bùi Mười - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện chủ trì hội nghị.


 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện mở Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
 

     Ngày 9/01/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyệntổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho 147 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các chi, đảng bộ cơ sở: Khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.


 

Đức Linh: Kết quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước năm 2017
 

     Năm 2017 huyện Đức Linh đã thành lập mới được 02 công đoàn cơ sở với 153 công đoàn viên và thành lập mới 01 tổ chức cơ sở đoàn với 06 đoàn viên; kết nạp được 04 đảng viên ở các Quỹ Tín dụng nhân dân và 01 đảng viên đang công tác tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.


 

Đức Linh: Những chuyển biến mới trong công tác dân vận
 

     Nhận thức sâu sắc về công tác dân vận là nhiệm vụ cốt yếu của Đảng, là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, có vai trò và tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như lời Bác Hồ căn dặn: “Dân vận kém thì việc gí cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”.


 

Đức Linh: năm 2017 vận động được trên 770 triều đồng Quỹ “Vì người nghèo”
 

    Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trong năm 2017 toàn huyện Đức Linh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 771 triệu đồng/650 triệu đồng, đạt 118,56% kế hoạch tỉnh giao.


 

Đức Linh – mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017
 

      Sang ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017.


 

Đức Linh: Hội nghị góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân
 

     Chiều ngày 21/11/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2017. Đến dự có đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thứ Huyện ủy, đồng chíc Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cùng bí thư Đảng ủy, chủ tịch BND và trưởng Công an của 13 xã thị, trấn trong huyện.


 

Đức Linh - Kết nạp đảng vượt chỉ tiêu năm 2017
 

     Xác định kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hàng năm. Vì vậy, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên đã đạt được kết quả tích cực.


 

Đức Linh: 65 thôn, khu phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
 

     Nhằm thiết thực kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017), 65/84 thôn, khu phố của huyện Đức Linh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chiếm 77,38%; còn lại 19 thôn, khu phố tổ chức hội nghị ôn lại truyền thống và tổng kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


 

Đức Linh - Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức đối khớp danh sách đảng viên năm 2017
 

     Hồ sơ đảng viên là tài liệu quan trọng của Đảng nên việc rà soát, bổ sung hồ sơ đầy đủ, chính xác hàng năm là việc làm cần thiết giúp cho việc quản lý hồ sơ được chặt chẽ; đồng thời, phát hiện những sai sót để xử lý kịp thời nhằm thực hiện tốt Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng.


 

Đức Linh: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kinh tế hợp tác
 

     Ngày 20/9/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh, Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác quản lý về kinh tế hợp tác ở huyện Đức Linh. 


 

Đức Linh: thành lập mới 8 hợp tác xã trong 9 tháng đầu năm 2017
 

     Việc phát triển các Hợp tác xã kiểu mới có vai trò quan trọng đối với quá trình xây dựng nông thôn mới, là hạt nhân kích thích sự phát triển của nền kinh tế địa phương. Chính vì vậy, trong thời gian qua, huyện Đức Linh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012.


 

Đức Linh: Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017
 

     Tính đến giữa tháng 10/2017, huyện Đức Linh đã thu ngân sách được trên 95 tỷ/80 tỷ đồng, đạt trên 118% kế hoạch năm nay, bằng 144,16% so với cùng kỳ.


 

Đức Linh: thực hiện tốt công tác chính sách xã hội 9 tháng đầu năm
 

     Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, huyện luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2017, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp về công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được các ngành và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. 


 

Đức Linh: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
 

     Ngày 03/11/2017, Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.


 

Đức Linh: khai giảng lớp bồi dưỡng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa III/2017
 

     Sáng ngày 06/11/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa III/2017. Tham gia lớp học có 97 học viên là bí thư chi bộ và cấp ủy viên của các chi, đảng bộ trong huyện.

 


 

Đức Linh: Tổ chức hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập
 

     Ngày 02/11/2017, Huyện ủy Đức Linh tổ chức hai Hội nghị tập huấn kê khai tài sản, thu nhập cho đội ngũ cán bộ là trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Mậu Mầu - Phó Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo.


 

ĐỨC LINH - MỞ LỚP TẬP HUẤN HỘI NÔNG DÂN NĂM 2017
 

      Thực hiện quy chế phối hợp liên tịch, sáng ngày 17/10/2017, Hội Nông dân huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho hơn 100 cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2017.


 

Huyện Đức Linh: 130 đảng viên được kết nạp trong 9 tháng đầu năm 2017
 

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung làm tốt công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.


 

12345678910...

Android APK