Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân

    Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 178 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có giấy phép hoạt động; trong đó, phòng khám có 46 cơ sở; Y học cổ truyền có 09 cơ sở; dược có 107 cơ sở; kính thuốc có 02 cơ sở; Nha khoa có 10 cơ sở và dịch vụ y tế có 04 cơ sở.


GIỚI THIỆU

ĐỨC LINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI” NĂM 2018

     Thực hiện chương trình công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 11/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” năm 2018. Dự và phát biểu tại Lễ khai giảng có  đồng chí Mai Thương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hơn 100 các đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của 27 chi, đảng bộ trong toàn huyện.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân

    Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 178 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có giấy phép hoạt động; trong đó, phòng khám có 46 cơ sở; Y học cổ truyền có 09 cơ sở; dược có 107 cơ sở; kính thuốc có 02 cơ sở; Nha khoa có 10 cơ sở và dịch vụ y tế có 04 cơ sở.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK