Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn dân tộc thiểu số

     Huyện Đức Linh có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở 3 xã Trà Tân, Đức Tín và Mê Pu; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều tập trung chỉ đạo tổ chức của mình ở cơ sở cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 


GIỚI THIỆU

Đức Linh: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các thôn dân tộc thiểu số

     Huyện Đức Linh có 3 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở 3 xã Trà Tân, Đức Tín và Mê Pu; hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đều tập trung chỉ đạo tổ chức của mình ở cơ sở cần đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh thực hiện khá tốt công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược tư nhân

    Hiện nay trên địa bàn huyện có tổng số 178 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân có giấy phép hoạt động; trong đó, phòng khám có 46 cơ sở; Y học cổ truyền có 09 cơ sở; dược có 107 cơ sở; kính thuốc có 02 cơ sở; Nha khoa có 10 cơ sở và dịch vụ y tế có 04 cơ sở.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK