Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

ĐỨC LINH- MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ Y TẾ HUYỆN NĂM 2017

     Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh vừa phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 268 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và ngành y tế huyện năm 2017.


TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Phát huy hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trong huyện

     Toàn huyện hiện có 13 hội quần chúng, với tổng số 51.127 hội viên. Hoạt động của các tổ chức hội cơ bản đi vào ổn định, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của huyện, nhất là trên các lĩnh vực công tác xã hội, từ thiện, giúp nhau trong sản xuất, đời sống, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới...Android APK