Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Huyện Đức Linh: 130 đảng viên được kết nạp trong 9 tháng đầu năm 2017

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung làm tốt công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.


GIỚI THIỆU

Huyện Đức Linh: 130 đảng viên được kết nạp trong 9 tháng đầu năm 2017

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự kế thừa phát triển của Đảng nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tập trung làm tốt công tác đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.Android APK