Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh: Tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

     Ngày 14/02/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và học bổng “Khuyến học”. Đến dự Lễ trao học bổng có đồng chí Bùi Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện


GIỚI THIỆU

Đức Linh: Tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

     Ngày 14/02/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện phối hợp với Hội Khuyến học huyện tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và học bổng “Khuyến học”. Đến dự Lễ trao học bổng có đồng chí Bùi Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK