Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
ĐỒNG CHÍ DƯƠNG VĂN AN, PBT TỈNH UỶ LÀM VIỆC VỚI HUYỆN TÁNH LINH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNN NHIỆM VỤ 9 THÁNG NĂM 2018.
 

Ngày 18/10, thường trực Tỉnh uỷ do đồng chí Dương Văn An, PBT Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Tánh Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 9 tháng năm 2018.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẢNG UỶ QUÂN SỰ TỈNH NĂM 2018.
 

Chiều ngày 9/10, Đảng uỷ quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nghị quyết Đảng uỷ quân sự tỉnh năm 2018. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tham dự và chủ trì hội nghị. Tham dự trực tuyến ở huyện Tánh Linh có đồng chí Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện.


 

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC THÁNG 10 NĂM 2018.
 

Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc đánh giá kết qủa cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thông báo nhanh kết qủa hội nghị Trung ương 8; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.


 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2016-2018
 

Sáng ngày 10/9, Ban chỉ đạo 1237 huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020. Đ/c Giáp Hà Bắc UVTV, PCTTT UBND huyện trưởng ban chỉ đạo 1237 huyện chủ trì hội nghị, yham dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X.
 

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kế 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH trung ương Đảng khóa x về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đ/c Dương Văn An, PBT TU chủ trì. Tham dự trực tuyến ở huyện ta có đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV, Bí thư Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo cá ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Huyện Đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên các xã, thị trấn.


 

TÁNH LINH HOÀN THÀNH TƯ VẤN SỨC KHỎE VỊ THÀNH NIÊN/ THANH NIÊN
 

Nhận thức tầm quan trọng của việc trang bị những kiến thức cơ bản về đặc điểm, sinh lí ở độ tuổi vị thành niên, thanh niên; những kĩ năng trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu, tình dục và tình dục an toàn và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các đối tượng vị thành niên. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện phối hợp với huyện đoàn tổ chức buổi truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đã có 1.500 học sinh đã được tư vấn.


 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ ĐẢM BẢO ATGT TẠI THÔN 5 XÃ ĐỒNG KHO
 

Với mục đích của mô hình là vận động, tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tự giác của người dân sinh sống trong khu dân cư chấp hành luật khi tham gia giao thông, phối hợp xử lý và đấu tranh các trường hợp vi phạm giao thông. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, đẩy mạnh các phong trào thi đua không để xảy ra vi phạm luật giao thông trong khu dân cư. Vừa qua, UBMTTQ xã Đồng Kho triển khai xây dựng mô hình "khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông" tại thôn 5.


 

Tánh Linh: Hội nghị học tập, quán triệt 02 Chương trình hành động và Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII)
 

Thực hiện kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 27/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 02 Chương trình hành động về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII). Sáng ngày 05/10/2018, Tại Hội Trường chung của huyện Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 28/8/2018 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động số 52-CTr/TU ngày 28/8/2018 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Kế hoạch 108 - KH/TU ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và kết hợp quán triệt Quy định 06, 07- QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


 

LÀM VIỆC VỚI CÁC SỞ NGÀNH CỦA TỈNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THIỆT HẠI DO THIÊN TẠI GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.
 

Ngày 26/9, đại diện các Sở, ngành của tỉnh về kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện từ đầu mùa mưa năm 2018.


 

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018.
 

Chiều ngày 25/9, UBND huyện Tánh Linh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học được phân công phụ trách, tham mưu công tác thi đua, khen thưởng.


 

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 – 2019.
 

Ngày 21/9, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Tham dự có đại điện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Ở huyện ta có đồng chí Phạm Sơn, PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.


 

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ CÁC VĂN BẢN VỀ THA TÙ TRƯỜC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN.
 

Ngày 21/9, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản về tha tù trước thời hạn có điều kiện.


 

SỚ LAO ĐỘNG TB VÀ XÃ HỘI TẬP HUẤN ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG NĂM 2018
 

Ngày 14/9, Sở Lao động – Thương binh phối hợp với UBND huyện Tánh Linh tổ chức tập huấn điều tra, cập nhật thông tin, cung lao động năm 2018 cho 280 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác lao động việc làm và điều tra viên các thôn, bản khu phố các xã, thị trấn của 02 huyện Tánh Lihn và Đức Linh.


 

TÁNH LINH THU TIỀN BHXH, BHYT, BHTN ĐẠT CAO.
 

Tính đến ngày 13/9/2018, huyện Tánh Linh có tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 81.460.009.261 đạt 72,13% chỉ tiêu BHXH tỉnh giao trong năm 2018 và là địa phương có số thu cao nhất so với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Đây là khẳng định của lãnh đạo BHXH Tánh Linh tại cuộc họp giao ban với Thường trưc huyện uỷ vào ngày 18/9/2018.


 

TÁNH LINH: TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TẶNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 

Sáng ngày 12/9, tại Hội trường chung của huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tánh Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Đ/c Nguyễn Văn Tám – TUV – Bí thư Huyện uỷ chủ trì.


 

TÁNH LINH: THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ MĂNG TỐ.
 

Sáng ngày 11/9, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Măng Tố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng 8 tháng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại. Đồng chí Phạm Sơn –P Bí thư Huyện uỷ- CT HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.


 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI CẤP UỶ CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN.
 

Vừa qua, Thường trực Huyện uỷ đã có buổi làm việc với cấp uỷ chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về tình hình, kế qủa thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 và công tác chuẩn bị năm học mới 2018 – 2019. Đ/c Nguyễn Văn Tám – TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì; tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Lâm, PBT, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện.


 

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIOXIN HUYỆN QUAN TÂM, CHĂM LO CHO CÁC NẠN NHÂN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC DA CAM TRÊN ĐỊA BÀN
 

Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 12/10/2006 với mục đích giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam, góp phần khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, những năm qua Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin huyện đã phát huy truyền thống "tương thân tương ái" hỗ trợ hội viên vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống.


 

HTX NÔNG NGHIỆP HƯNG THỊNH TT LẠC TÁNH HỘI THẢO SẢN XUẤT THỬ GIỐNG LÚA ST 24
 

Ngày 24/8, HTX NN Hưng Thịnh tổ chức hội thảo tham quan mô hình sản xuất thử lúa giống cấp xác nhận ST 24 tại cánh đồng lớn thuộc diện tích sản xuất của HTX. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện, các HTX ở các xã và đông đảo bà con nông dân.


 

TOÀN HUYỆN CÓ 24 TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 

Nhờ tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình dự án của Tỉnh và TW cho giáo dục, nhất là các chương trình xây dựng NTM, đến nay, điều kiện dạy và học ở các trường trên địa bàn huyện Tánh Linh đã được nâng lên đáng kể; bước vào năm học mới 2018-2019 toàn huyện đã có 24/66 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ trên 36% trong đó bậc THCS có 7 trường, bậc tiểu học có 14 trường và bậc mầm non có 3 tăng 02 trường so với năm học trước.


 

12345678910...

Android APK