Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ TÁNH LINH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
 

Chiều ngày 17/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị; ở huyện có tập thể lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn; tập thể lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.


 

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN
 

Chiều ngày 15/1, UBND Huyện Tánh Linh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Tánh Linh. Dự buổi lễ có Đ/c Giáp Hà Bắc UVTV- PCTTT UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng các đồng chí lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện.


 

Tánh Linh: Tổng kết việc thực hiện Chuyên đề 2018 và triển khai Chuyên đề năm 2019
 

Sáng ngày 14/01/2019, Tại Hội trường chung của huyện Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chuyên đề 2018; triển khai Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

HỘI NGHỊ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ 11.
 

Vừa qua, UBMTTQVN huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm tổng kết hoạt động công tác Mặt trận năm 2018 và bàn chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019.


 

HỘI NGHỊ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LẦN THỨ 11
 

Chiều ngày 7/1, UBMTTQVN huyện Tánh Linh tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm tổng kết hoạt động công tác Mặt trận năm 2018 và bàn chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Bình Thuận. Ở huyện Tánh Linh có đồng chí Phạm Sơn, PBT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban đảng Huyện uỷ; lãnh đạo một số cơ quan của huyện; các vị uỷ viên uỷ ban mặt trận TQVN huyện khóa VI; Chủ tịch, PCT UBMTTQ các xã thị trấn.


 

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH , HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TT LẠC TÁNH
 

Sáng ngày 8/1, Ông Phạm Sơn Đại biểu HĐND Tỉnh và tổ đại biểu HĐND huyện Ông Trần Vũ Linh, Nguyễn Như Hùng, Trần Lý Vân Dân, Đỗ Duy Nghĩa đã có buổi tiếp xúc cử tri TT Lạc Tánh.


 

NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC QUA THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ.
 

Trong những năm qua, huyện Tánh Linh đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện công nghiệp hóa và đô thị hóa ở địa phương. Cơ cấu kinh tế từng bước thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng của công nghiệp và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tuy nhiên, là huyện có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nên nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


 

ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN NHẰM TĂNG NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC.
 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các năm qua, huyện Tánh Linh đã tăng cường chỉ đạo việc tổ chức đối thoại giữa cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân, qua đó giải quyết thấu đáo các thắc mắc của người dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.


 

TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2018.
 

Ngày 19/12, Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức hội nghị tập huấn công nghệ thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 cho các đồng chí là Phó Bí thư Thường trực và cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn; Cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy và cán bộ phụ trách công tác văn phòng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.


 

ĐẠI HỘI MẬT TRẬN TỔ QUỐC TT LẠC TÁNH HUYỆN TÁNH LINH LẦN THỨ IX NK 2019-2024
 

Ngày 14/12, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TT Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Văn Điểu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cấp ủy chính quyền địa phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trên địa bàn huyện, cùng 90 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TT.


 

ĐẠI HỘI LUẬT GIA HUYỆN TÁNH LINH LẦN THỨ III NK 2018-2023
 

Chiều ngày 12/12/2018, tại Hội trường chung của huyện Hội Luật gia huyện Tánh Linh đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ III NK 2018-2023.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018.
 

Ngày 14/12, Ban tuyến Giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương năm 2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự trực tuyến ở huyện Tánh Linh có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”.
 

Chiều ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
 

Sáng ngày 10/12/2018, Tại Hội trường chung UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho các đồng chí là Phó các Ban và Văn phòng Huyện ủy; Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Phó các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; Trưởng các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn và các đồng chí cán bộ chủ chốt chưa tham dự hội nghị trực tuyến ngày 23/11/2018.


 

HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH UỶ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045
 

Sáng ngày 11/12, Ban thường vụ Huyện uỷ Tánh Linh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


 

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 23.
 

Chiều ngày 22/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị Ban cấhp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 làm việc với nội dung cho ý kiến các dự thảo văn bản của Huyện uỷ. Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì.


 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CẤP NĂM 2018.
 

Sáng ngày 22/11, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV, Bí thư Huyện uỷ chủ trì.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG ƯƠNG 8.
 

Sáng 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII).


 

BÀ TRẦN HỒNG NGUYÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI TT LẠC TÁNH
 

Sáng ngày 26/11, Bà Trần Hồng Nguyên Đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri TT Lạc Tánh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN Huyện.


 

THÔN 2 NGHỊ ĐỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2018.
 

Vừa qua, thôn 2, xã Nghị Đức tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Về dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện.


 

12345678910...

Android APK