Hôm nay, ngày 22 tháng 11 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | GIỚI THIỆU
 
chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

chương trình công tác tháng 01 năm 2018


 

THÔNG TIN HUYỆN BẮC BÌNH
 

        Bắc Bình là một huyện miền núi, huyện lỵ đặt ở thị trấn Chợ Lầu cách thành phố Phan Thiết 68 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh (270 km), và cách Thành phố Nha Trang (200 km), có Quốc lộ 1A với chiều dài 37 km, đường sắt Bắc Nam với chiều dài 40 km, bờ biển dài 29km, có tuyến đường ven biển kết nối với thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong; tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh nối liền với Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy, phát triển nền kinh tế đa dạng, phong phú, đặc biệt với an ninh quốc phòng; là huyện có địa hình đa dạng: có bờ biển phía Đông, rừng núi cao phía Tây, địa bàn nối liền với Tây Nguyên nhưng bị chia cắt phức tạp nên cũng gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống nhất là trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, mạng lưới điện, thông tin liên lạc…giữa các vùng trong huyện và với các khu vực bên ngoài.


 

Giới thiệu Huyện ủy Bắc Bình
 


 


Android APK