Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

        Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 20/10/2017, ban hành Quyết định số 1049-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 thành lập 10 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng cùng các thành viên là một số đồng chí Huyện ủy viên và lãnh đạo các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, để hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kết luận việc triển khai thực hiện ở 43 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017

        Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 20/10/2017, ban hành Quyết định số 1049-QĐ/HU, ngày 20/10/2017 thành lập 10 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng cùng các thành viên là một số đồng chí Huyện ủy viên và lãnh đạo các cơ quan, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, để hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kết luận việc triển khai thực hiện ở 43 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. Android APK