Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức quan trọng truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 


GIỚI THIỆU

Bắc Bình: Chi đoàn cơ quan khối Đảng – đoàn thể tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019

Hòa chung không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), Chi đoàn cơ quan khối Đảng – đoàn thể tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019 vào ngày 03/03/2017,. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Bình chọn làm Đại hội điểm khối cơ quan trong toàn huyện theo thể thức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức quan trọng truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Góp phần quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Android APK