Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp”

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương cho thế hệ trẻ, việc biên soạn lịch sử truyền thống là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích để giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của cha anh đi trước. Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp” huyện Bắc Bình đã thực hiện đạt được một số kết quả tích cực.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp”

Để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương cho thế hệ trẻ, việc biên soạn lịch sử truyền thống là việc làm hết sức cần thiết và bổ ích để giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của cha anh đi trước. Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp” huyện Bắc Bình đã thực hiện đạt được một số kết quả tích cực.Android APK