Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: Nhiều hoạt động nghĩa tình ở Trường THCS Bắc Bình 3

Sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; huyện Bắc Bình xuất hiện nhiều mô hình ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên nhiều lĩnh vực; điển hình có mô hình “xin xe đạp cũ, tặng xe đạp mới” của trường THCS Bắc Bình 3.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Nhiều hoạt động nghĩa tình ở Trường THCS Bắc Bình 3

Sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; huyện Bắc Bình xuất hiện nhiều mô hình ý nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên nhiều lĩnh vực; điển hình có mô hình “xin xe đạp cũ, tặng xe đạp mới” của trường THCS Bắc Bình 3.Android APK