Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1382- CV/TU, ngày 24/01/2019 về lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi các đồng chí đề cương tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 

Nội dung đề cương: 


 

Tài liệu chuyên đề 2019
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gởi Tài liệu chuyên đề 2019:


 

Thông báo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 

Ngày 26/12/2018, đồng chí Võ Văn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) chủ trì cuộc họp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ  năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Võ Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ kết luận, chỉ đạo:


 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019
 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019:


 

Tài liệu Trung ương 8.
 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi các đồng chí Tài liệu Trung ương 8:


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ban hành kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2018
 

Căn cứ Kế hoạch số 145-KH/HU, ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 như sau:


 

Ban Tuyến giáo Huyện ủy gởi các đồng chí các văn bản
 

Nội dung kèm theo các file sau (**** lưu ý; Không gửi văn bản giấy*****)


 

Thông báo về giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018
 

Thông báo về giải thưởng toàn quốc thông tin đối ngoại năm 2018


 

Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 108-KH/TU
 

Căn cứ Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 31/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về tuyên truyền Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 108-KH/TU) thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị khối tuyên truyền huyện triển khai thực hiện một số công việc, như sau:


 

Góp ý cho Biên niên lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
 

Ngày 29/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1684-CV/BTGTU, đề nghị lấy ý kiến góp ý cho bản thảo “Biên niên lịch sử Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận, tập I (giai đoạn 1930 -1954)”.


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gởi các đồng chí Chương trình 51 và 52 của Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

Nội dung 2 Chương trình 51 và 52 của Tỉnh ủy (khóa XIII):


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi các đồng chí 02 nghị quyết số 26 và 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
 

Nội dung:


 

Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9/1945 và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
 

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công (19/8/1945 - 19/8/2018), ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).


 

V/v gửi tài liệu tuyên truyền
 

Thực hiện Công văn số 1487-CV/BTGTU, ngày 19/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các đồng chí tài liệu "về Luật An ninh mạng và Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc" để nghiên cứu, chỉ đạo các chi bộ phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, góp phần tham gia đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch.


 

Lấy ý kiến góp ý về Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI
 

Để phát huy trí tuệ của các cấp, các ngành trong quá trình quyết định một số nội dung công việc của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cụ thể như sau:


 

Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
 

Thực hiện Công văn số 1433-CV/BTGTU, ngày 22/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy gửi đến các cấp uỷ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể huyện và các cơ quan khối tuyên truyền huyện Đề cương“Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai để chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.


 

Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
 

Vừa qua tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến (ngày 18/5/2018) đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở đã nghe Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
 

I- Hoàn cảnh ra đời.

Sau chiến thắng quân Nam Hán năm 938, ông Ngô Quyền xưng Vương, xây dựng triều đình riêng, đóng đô tại Cổ Loa, chấm dứt ách đô hộ hơn 1000 năm của giặc phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho dân tộc.


 

Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy
 

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-CAT-PX15, ngày 07/02/2018 của Công an Tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy “về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018”; Công an huyện và Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:


 

1234567

Android APK