Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Hàm Thuận Bắc: Trang trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2017

Sáng ngày 16/02/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Lễ giao quân năm 2017. Dự lễ giao quân có đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Cổ - Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, đại diện Ban Chỉ đạo hội trại tòng quân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Hội trại tòng quân huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy Quân sự và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn xã, thị trấn và hơn 1300 cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đã về dự. 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hàm Thuận Bắc: Trang trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2017

  Sáng ngày 16/02/2017, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Lễ giao quân năm 2017. Dự lễ giao quân có đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Cổ - Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Ngọc Hai- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, đại diện Ban Chỉ đạo hội trại tòng quân tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo Hội trại tòng quân huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy Quân sự và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn xã, thị trấn và hơn 1300 cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân đã về dự. 

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Hàm Thuận Bắc: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ban hành quy trình giám sát chuyên đề tổ chức đảng và đảng viên

  I. Bước chuẩn bị:

  1. Căn cứ chương trình công tác hàng năm hoặc nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy giao, đồng chí Phó Chủ nhiệm phụ trách trình Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, ban hành quyết định, kèm theo kế hoạch, đề cương hướng dẫn báo cáo phục vụ giám sát.

  2. Đoàn giám sát xây dựng lịch trình giám sát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chuẩn bị các văn bản tài liệu phục vụ giám sát.

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: