Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Hội Liên hiệp Phụ nữ Hàm Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 17/10/2017, Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Họp mặt Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện qua các thời kỳ. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, đồng chí Võ Văn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành phụ nữ huyện qua các thời kỳ.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hội Liên hiệp Phụ nữ Hàm Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 17/10/2017, Hội LHPN huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Họp mặt Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN huyện qua các thời kỳ. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trần Thị Thanh Hương- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, đồng chí Võ Văn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành phụ nữ huyện qua các thời kỳ.

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:    Android APK