Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/UBKTTU, ngày 05/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và Chương trình số 37-CTr/HU, ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hàm Thuận Bắc tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng năm 2017

  Sáng nay, ngày 09/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc mở hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hồng Thanh Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

  Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/UBKTTU, ngày 05/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và Chương trình số 37-CTr/HU, ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

   GIẤY MỜI HỌP

   V/v mời họp trực tuyến

   Thực hiện Công văn số 1003-CV/TU, ngày 17/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6-Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) với thành phần, địa điểm, thời gian cụ thể như sau:    Android APK