Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Hàm Thuận Bắc: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2017

Sáng ngày 21/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW và triển khai chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII). 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

  Ngày 23/02/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên; Thường trực HĐND-UBND huyện; Trưởng, Phó Mặt trận, đoàn thể, Trưởng ban, ngành, hội quần chúng huyện; lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; Bí thư chi, đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN 17 xã, thị trấn. Trên cơ sở báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận như sau:

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:    Android APK