Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN BẮC | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2017

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2017, từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 8 năm 2017, Thường trực, Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2017 tại 13 xã, thị trấn. Thành phần tham dự các buổi kiểm tra giám sát gồm: Thường trực Huyện hội, Ban kiểm tra huyện Hội, cán bộ tín dụng NHCSXH phụ trách địa bàn; đại diện Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn, Thường trực Hội, uỷ viên BCH, chi hội trưởng và tổ trưởng tổ TK&VV.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, có 15 xã, 2 thị trấn. Phía Bắc giáp cao nguyên Di Linh, phía Nam giáp thành phố Phan Thiết, phía Đông giáp huyện Bắc Bình, phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam và Tánh Linh. Diện tích tự nhiên 1.282 km2, dân số trên 166.000 người, với nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống (Chăm, K′ho, Rắc-lây...).

  TIN HOẠT ĐỘNG

  Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Kiểm tra, giám sát các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2017

  Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2017, từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 8 năm 2017, Thường trực, Ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động công tác xây dựng Hội năm 2017 tại 13 xã, thị trấn. Thành phần tham dự các buổi kiểm tra giám sát gồm: Thường trực Huyện hội, Ban kiểm tra huyện Hội, cán bộ tín dụng NHCSXH phụ trách địa bàn; đại diện Thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn, Thường trực Hội, uỷ viên BCH, chi hội trưởng và tổ trưởng tổ TK&VV.

  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

  Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/HU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị như sau:

  VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH LẤY Ý KIẾN PHẢN BIỆN

  Kế hoạch về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (DỰ THẢO)

  Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:    Android APK