Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | LỊCH CÔNG TÁC
 
CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 01 năm 2018
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 215-KL/HU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống bão; phòng chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

-Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

-Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

-Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 11 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/HU ngày 08/12/2016 của Huyện ủy về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

-Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2018.

-Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu trong cân đối và các khoản thu còn đạt thấp; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.

-Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 5, HĐND huyện (khóa XIII).

-Lãnh đạo tổ chức tốt “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU, ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo khai giảng năm học 2017 - 2018.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới 2017-2018.

-Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2017.

-Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung họp thứ tư HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

-Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016-2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 theo Kết luận số 112-KL/HU, ngày 07/4/2017 của Huyện ủy.

-Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn; công tác phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác khoáng sản, khai thác lâm sản trái phép.

-Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; phòng cháy, chữa cháy.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/TU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy.

-Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô.

-Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).


 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
-Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/HU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống hạn;chống cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

-Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

-Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2016; phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 11 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM V TRNG TÂM:

-Đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo Kết luận số 06- KL/HU, ngày 08/12/2015 của Huyện ủy ủy về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.-Chỉ đạo tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong năm 2017.

-Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu trong cân đối và các khoản thu còn đạt thấp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

-Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm, bức xúc.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 10 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành đảng bộ huyện (khóa VIII) về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016 và tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

-Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ; khắc phục hậu quả tình hình khô hạn, thiếu nước sinh hoạt năm 2017; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 9 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/HU, ngày 27/6/2016 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Chỉ đạo khai giảng năm học 2016 - 2017.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/HU ngày 27/6/2016 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2016 – 2017.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/HU, ngày 27/6/2016 của Huyện ủy về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ nhất và thứ hai – Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2016.

-Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi.

-Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

-Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 2015-2016.

-Tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 5 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2016 theo Kết luận số 20-KL/HU, ngày 29/3/2016 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt; chỉ đạo phòng, chống biển xâm thực; cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

Chương trình công tác tháng 4 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016 theo Kết luận số 20-KL/HU, ngày 29/3/2016 của Huyện ủy.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 21/01/20016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2016
 

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 theo Kết luận số 06-KL/TU, ngày 08/12/2015 của Huyện ủy.

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 21/01/20016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

12

Android APK