Hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN HOẠT ĐỘNG
 
PHÒNG PV28 CÔNG AN TỈNH PHỐI HỢP VỚI UBND THỊ TRẤN THUẬN NAM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÔNG TÁC PCTP&TNXH
 

Ngày 17/01/2018, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với UBND Thị trấn Thuận Nam tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ và nhân trên địa bàn Thị trấn Thuận Nam.


 

UBND HUYỆN HÀM THUẬN NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU THUẾ NĂM 2017
 

Ngày 17/01/2018, UBND huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu thuế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


 

Hàm Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2017
 

Sáng ngày 11/01/2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện;Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện tổ chc Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2017.


 

HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHIÊN CUỐI NĂM 2017
 

Ngày 16/01/2018, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017 và thông qua Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2018.


 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ NĂM 2017
 

Ngày 12/01/2018, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.


 

Hàm Thuận Nam – Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).
 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn huyện, ngày 04/11/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 43-KH/HU thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp mình.


 

Hàm Thuận Nam đẩy mạnh công tác dân vận, tạo đồng thuận trong xã hội.
 

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với mục tiêu tổng quát đặt ra là: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thành công sự nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì những đặc điểm nêu trên, cho nên có thể nói công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.


 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM TỔ CHỨC GIAO LƯU, NÓI CHUYỆN TRUYỀN THỐNG VỚI HỘI CỰU TÙ CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH THUẬN
 

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2018). Ngày 08/01/2018, Đoàn Trường THPT Hàm Thuận Nam phối hợp với Hội Cựu tù chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình giao lưu, nói chuyện truyền thống cho đoàn viên thanh niên học sinh của trường.


 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP HỌP KỲ THỨ 6, NHIỆM KỲ (2016 – 2021)
 

Ngày 28/12/2017, Hội đồng nhân dân xã Tân Lập đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ (2016 – 2021), đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017 và bầu bổ sung nhân sự chức danh chủ chốt của xã theo quy định.


 

Hàm Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội nông dân năm 2017
 

Chiều ngày 26/12/2017, tại Hội trường Mặt trận và các đoàn thể huyện;Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội nông dân năm 2017.


 

Huyện Hàm Thuận Nam thành lập Đoàn đi thăm, chúc mừng các chức sắc, cơ sở Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2017
 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2017, ngày 19/12/2017, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thành lập Đoàn đi thăm, chúc mừng các chức sắc, cơ sở Công giáo, Tin lành.


 

Ban chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đặc biệt tại xã Hàm Cần
 

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017); ngày 08/12/2017, Ban chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đặc biệt tại xã Hàm Cần.


 

HTN tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII
 

Sáng ngày 04/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa VIII) tổ chức Hội nghị lần thứ 16 đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


 

38.000 ml máu được hiến tại Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Nam
 

Ngày 01/12/2017,Hội Chữ Thập đỏ huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnhvà Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận tổ chức hiến máu đột xuất năm 2017.


 

Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa II/2017
 

Ngày 01/12/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa II/2017.


 

Hàm Thuận Nam tổ chức kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
 

Thực hiện theo tinh thần Công văn 1689-CV/BTCTU, ngày 18/10/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, chiều ngày 28/11/2017 tại phòng họp cơ quan Huyện ủy, Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện.Đồng chí Đặng Văn Thái - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi kiểm tra, sát hạch. Hội đồng kiểm tra, sát hạch 02 công chức cấp xã thành công chức cấp huyệnđối với vị trí chuyên viên Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Hội Nông dân huyện.


 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2017
 

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam(18/11/1930 - 18/11/2017), tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (Ngày hội) ở khu dân cư và sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới – Đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM- ĐTVM) đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm có Công văn số 948-CV/HU ngày 13/10/2017 về việc chỉ đạo tổ chức Ngày hội; Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể thành viên có công văn hướng dẫn cấp mình phối hợp thực hiện.  Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, đặc biệt là quan tâm đến Ngày hội; đã làm cho “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm nay diễn ra sôi nổi, đúng nội dung trọng tâm ở hầu hết ở các khu dân cư.


 

Hàm Thuận Nam: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018
 

Để chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần thứ 16), sáng ngày 23/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức họp (mở rộng) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.


 

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa II/2017
 

Ngày 23/11/2017, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng mở lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa II/2017.


 

LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM VÀ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRONG HUYỆN
 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các thầy cô giáo các trường học trong huyện.


 

12345678910...

Android APK