Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 02 năm 2019

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 327-KL/HU, ngày 03/12/2018 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, cơ quan xanh - sạch - đẹp ở các trường học trên địa bàn huyện.


GIỚI THIỆU

Hội nghị Đảng viên Đảng bộ khối Đảng-đoàn thể năm 2018

Chiều ngày 28/01/2019, Đảng ủy khối Đảng-Đoàn thể tổ chức Hội nghị đảng viên năm 2018. Đồng chí Đặng Văn Thái- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

TIN HOẠT ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 02 năm 2019

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 327-KL/HU, ngày 03/12/2018 của Huyện ủy.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống cháy nổ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, cơ quan xanh - sạch - đẹp ở các trường học trên địa bàn huyện.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

KẾT LUẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VIII) về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2018, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn; song, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khá toàn diện; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

LỊCH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 01 và đầu tháng 02 năm 2019

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Kết luận số 321-KL/HU, ngày 03/12/2018 của Huyện ủy.

- Chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.Android APK