Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2017

Sáng ngày 26/4/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lể khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2017.


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  - Lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

  - Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; phòng cháy, chữa cháy.  Android APK