Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Xã Tân Lập tổ chức lễ tiễn quân năm 2017

Chiều qua ngày 14/02/2017, tại hội trường UBND xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN xã Tân Lập và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức buổi lễ họp mặt tiễn quân cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ năm 2017.


GIỚI THIỆU

Kết quả phát triển đảng viên mới năm 2016 tại huyện Hàm Thuận Nam

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chỉ tiêu là 120 đảng viên mới/năm; cùng với việc xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng cơ sở đảng trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký của các chi, đảng bộ.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

    LỊCH CÔNG TÁC

    Chương trình công tác tháng 02 năm 2017

    I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
    -Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/HU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy. Chú ý công tác phòng, chống hạn;chống cháy rừng mùa khô; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên gia súc, gia cầm.
    - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).