Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Ban chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đặc biệt tại xã Hàm Cần

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017); ngày 08/12/2017, Ban chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền đặc biệt tại xã Hàm Cần.


GIỚI THIỆU

Hàm Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng ngày 07/11/2017, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Nam; Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 12 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

  -Chỉ đạo công tác phòng chống bão, lũ, phòng chống hạn; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

  -Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

  -Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.  Android APK