Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Hàm Cường đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã và đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ khi Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra đời sau Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa X và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Cường với quyết tâm chính trị cao, sự đồng sức, đồng lòng và triển khai quyết liệt, đồng bộ ở 5/5 thôn đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả khả quan.


TIN HOẠT ĐỘNG

Hàm Cường đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã và đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ khi Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra đời sau Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khóa X và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Cường với quyết tâm chính trị cao, sự đồng sức, đồng lòng và triển khai quyết liệt, đồng bộ ở 5/5 thôn đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả khả quan.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2017.

  -Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; tăng cường chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống bão, lũ; phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi.

  -Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung họp thứ tư HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

  -Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016-2017 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.  Android APK