Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Giao ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý I/2018

Chiều ngày 04/4/2018, đồng chí Đặng Văn Thái- Phó Bí thư Thường trực Huyện chủ trì cuộc họp giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý I/2018.


GIỚI THIỆU

HÀM THUẬN NAM TỔNG KẾT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2017

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 4 năm 2018

  I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 theo Kết luận số 215-KL/TU, ngày 05/12/2017 của Huyện ủy.

  - Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; công tác bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng mùa khô; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

  - Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).  Android APK