Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2017

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/TU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy.

-Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô.

-Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).


GIỚI THIỆU

Kết quả phát triển đảng viên mới năm 2016 tại huyện Hàm Thuận Nam

Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chỉ tiêu là 120 đảng viên mới/năm; cùng với việc xác định công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho từng cơ sở đảng trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký của các chi, đảng bộ.

TIN HOẠT ĐỘNG

Tuổi trẻ Hàm Thuận Nam xung kích, tình nguyện trong các hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2017

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Phát huy vai trò của tuổi trẻ huyện nhà trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện công tác dân vận trong thời kỳ mới đoàn viên, thanh niên ra quân Tháng Thanh niên năm 2017 với nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút đông đảo sự nhiệt tình tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 3 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo Kết luận số 109-KL/TU, ngày 08/12/2016 của Huyện ủy.

  -Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống hạn; chống cháy rừng mùa khô.

  -Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).  Android APK