Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM THUẬN NAM | TIN MỚI NHẤT

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2017

Nhằm giúp Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng; sáng 15/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng mở lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2017.


GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 7 năm 2017

I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

-Lãnh đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

-Lãnh đạo tốt kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

            -Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

DƯ THẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA VII)

 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 8 năm 2017

  I-NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

  -Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 211-KL/HU ngày 10/7/2017 của Huyện uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2017; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

  -Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới 2017-2018.

  -Tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.  Android APK