Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)
 

Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)
 

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018


 

Chương trình công tác tháng 08 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 178-KL/TU, ngày 29/6/2018 của Thị uỷ về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới 2018 - 2019.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)
 

Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
 

Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)
 

Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018)
 

Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018


 

Chương trình công tác tháng 07 năm 2018
 

Chương trình công tác tháng 07 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018)
 

Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
 

Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)
 

Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)
 

Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 16/6/2018)
 

Tải file:


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 06 năm 2018
 

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 06 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)
 

Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018)
 

Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 01/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)
 

Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) (Lịch có thay đổi đề nghị các đ/c cập nhật lại)
 

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 05 năm 2018
 

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 05 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
 

Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018


 

12345678

Android APK