Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018)
 

Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018) (Lịch có thay đổi đề nghị các đ/c cập nhật lại)
 

Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018


 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 05 năm 2018
 

CHƯƠNG TRÌNH

công tác tháng 05 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018)
 

Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 11/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018)
 

Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018)
 

Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018)
 

Từ ngày 09/4/2018 đến ngày 13/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018)
 

Từ ngày 02/4/2018 đến ngày 06/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018)
 

Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)
 

Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018)
 

Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 17/3/2018


 

Chương trình công tác tháng 03 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị uỷ.

- Chú ý tăng cường công tác phòng, tránh thiên tai, dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018)
 

Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018)
 

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
 

Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)
 

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)
 

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018)
 

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
 

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

12345678

Android APK