Hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | LỊCH CÔNG TÁC
 
LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018)
 

Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 02/03/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018)
 

Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)
 

Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)
 

Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018)
 

Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)
 

Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018


 

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 12/12/2017 của Thị uỷ.

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)
 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018)


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017)
 

Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)
 

Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017


 

Công văn 1004-CV/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc mời họp Ban Thường vụ Thị ủy
 

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức cuộc họp với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)
 

Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017


 

Chương trình công tác tháng 12 năm 2017
 

  I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã cuối năm 2017.

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017)
 

Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017)
 

Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017


 

Thông báo số 284-TB/TU, ngày 18/11/2017 Phân công trực cơ quan Thị ủy Cơn bão số 14
 

Phân công trực Cơn bão số 14


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017)
 

Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)
 

Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017


 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017
 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

- Đẩy mạnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 09/12/2016 của Thị ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm2017.

- Chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018.

- Tập trung rà soát tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là những công trình trọng điểm.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

- Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím.


 

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017)
 

Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017


 

1234567

Android APK