Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Một số nội dung cụ thể thực hiện Hướng dẫn 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Tải file:


 

(Thành viên BCĐ CCTP thị xã) Công văn số 220-CV/VPTU, ngày 11/12/2018 v/v góp ý Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã (trước ngày 15/12/2018).
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Văn phòng Thị ủy gửi đến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã.


 

Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018
 

Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Kế hoạch số 114- KH/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


 

Công văn số 1537-CV/TU, ngày 05/12/2018 v/v chuẩn bị nội dung giao ban bí thư các phường, xã
 

Dự kiến trong tháng 12/2018, Thường trực Thị uỷ tổ chức họp giao ban với bí thư các phường, xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


 

Công văn số 1533-CV/TU, ngày 03/12/2018 về việc chuẩn bị báo cáo (Gấp)
 

Thực hiện Công văn số 2396-CV/VPTU, ngày 27/11/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (IUU) năm 2018. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 12/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 12/2018


 

Công văn số 1528-CV/TU, ngày 28/11/2018 về việc Thông báo thời gian Lớp học
 

Ngày 26/11/2018, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 1523 v/v tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trực tuyến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 trong 02 ngày (thứ sáu ngày 30/11/2018 và thứ bảy ngày 01/12/2018).


 

V/v tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 (ĐÃ CẬP NHẬT TÀI LIỆU MỚI)
 

Tải file:


 

MẪU BÀI THU HOẠCH Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
 

Tải file:


 

Công văn số 1487-CV/TU, ngày 31/10/2018 v/v báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác cải cách tư pháp năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

Công văn số 1486-CV/TU, ngày 31/10/2018 v/v báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 11/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 11/2018


 

Công văn số 252-CV/BTCTU, ngày 18/10/2018 về việc Lập danh sách đối tượng nhận quà Tết năm 2019
 

Thực hiện Công văn số 2549-CV/BTCTU, ngày 12/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận về việc lập danh sách đối tượng nhận quà Tết năm 2019. Ban tổ chức Thị ủy đề nghị các chi đảng bộ cơ sở căn cứ đối tượng được quy định tại Điều 11, Chương IV của Nghị quyết 42/2018/NQ-HĐND, lập danh sách đối tượng nhận quà Tết Nguyên đán năm 2019 (kể cả đối tượng trong quy định đã từ trần năm 2018) và tổng hợp theo mẫu đính kèm (biểu số 1) gửi về Ban Tổ chức Thị ủy trước ngày 22/10/2018 để tổng hợp (trong đó, đề nghị các đơn vị ghi rõ số liệu theo năm trước, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, lý do tăng, giảm).


 

Công văn 1473-CV/TU, ngày 16/10/2018 v/v hoãn hội nghị sơ kết 02 năm công tác văn thư lưu trữ ngày 19/10/2018
 

Tải file:


 

(KHẨN) Công văn số 1466-CV/TU, ngày 11/10/2018 v/v báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (trước ngày 15/10/2018).
 

Thực hiện Công văn số 785-CV/BNCTU, ngày 28/9/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Thường trực Thị ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Công an thị xã, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra thị xã căn cứ từng mục trong đề cương thuộc chức năng, nhiệm vụ, báo cáo kết quả công tác thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại trong các vụ án hình sự về kinh tế, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm (gửi kèm theo Đề cương và các biểu mẫu thống kê).


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 10/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 10/2018


 

Công văn số 243-CV/BTC, ngày 25/9/2018 của Ban Tổ chức Thị ủy về việc đăng ký cán bộ, công chức viên chức học trung cấp LLCT-Hành chính (2019-2020)
 

Tải file:


 

Công văn 1427-CV/TU, ngày 13/9/2018 v/v báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực trong 9 tháng năm 2018
 

- Ủy ban Kiểm tra Thị ủy,
- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án,
- Thanh tra thị xã.


 

Công văn số 1410-CV/TU, ngày 04/9/2018 v/v báo cáo kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm 2018
 

Theo chương trình công tác, Thường trực Thị ủy tổ chức họp nghe và cho ý kiến về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 09 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018. Thường trực Thị ủy yêu cầu như sau:


 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 9/2018
 

THÔNG TIN SINH HOẠT NỘI BỘ THÁNG 9/2018


 

1234

Android APK