Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thông qua Luật BHXH (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Để các quan điểm, chủ trương của Đảng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:


GIỚI THIỆU

THÔNG BÁO HOÃN HỌP CHIỀU NGÀY 12/10/2017

    Ngày 09/10/2017, Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Công văn số 898-CV/TU về việc mời làm việc nghe báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy; công tác phòng chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2017 đến nay.

TIN HOẠT ĐỘNG

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Ngày 27/9/2017, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Tân Hải chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017. Cùng dự họp có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, mời mở rộng các đồng chí là công chức Địa chính, cán bộ Thương binh - xã hội và Dân số.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thông qua Luật BHXH (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Để các quan điểm, chủ trương của Đảng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:Android APK