Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Công văn 151-CV/TU, ngày 17/2/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy v/v mời dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác dân vận năm 2016

Ban Thường vụ Thị ủy La Gi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác dân vận năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gắn với tổng kết công tác thi đua trong Đảng năm 2016, phát động thi đua năm 2017 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:


TIN HOẠT ĐỘNG

Thị ủy La Gi tổ chức gặp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Chiều ngày 20 tháng 01 năm 2017, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức buổi gặp mặt mừng Đảng – mừng Xuân Đinh Dậu 2017. Tham dự gặp mặt gồm có Các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã – Khóa X; các đồng chí cán bộ Cách mạng lão thành, cán bộ Tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND; Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, ủy viên thư ký HĐND, Ủy viên thư ký UBND huyện Hàm Tân (cũ); các đồng chí nguyên là trưởng, phó các phòng,ban, ngành thị xã; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thị xã; các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị: Các ban Thị ủy, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị; các ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã, hội quần chúng; các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; các đồng chí là cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thị xã; các đồng chí bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; chủ tịch UBMT Tổ Quốc Việt Nam các xã, phường.