Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

LỊCH CÔNG TÁC THƯỜNG VỤ (Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017)

Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017


TIN HOẠT ĐỘNG

VIỆC LÀM TỪ TÂM

Gần như không có quyền lợi gì đáng kể khi gia nhập tổ, tuy nhiên, không vì thế mà các anh thiếu tinh thần trách nhiệm với công việc. "Đơn giản vì xuất phát từ cái tâm mình muốn thế" - đó là chia sẻ chung của các thành viên trong tổ xe ôm tham gia phát hiện, tố giác các loại tội phạm phường Phước Hội, thị xã La Gi .

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

HƯỚNG DẪN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia, góp phần thực hiện công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế, bất cập, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT tại Kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và thông qua Luật BHXH (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Để các quan điểm, chủ trương của Đảng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi) nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

GIẤY MỜI

Công văn số 1006-CV/TU, ngày 11/12/2017 về việc mời dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/2017

Thực hiện Công văn số 1248-CV/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/2017.   Thường trực Thị ủy thông báo thành phần, thời gian, nội dung, địa điểm và mời dự hội nghị như sau:Android APK