Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
THỊ UỶ LA GI | TIN MỚI NHẤT

Giấy mời số 100-GM/TU, ngày 18/12/2018 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2018

Thực hiện Giấy mời số 173-GM/TU, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2018 về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự báo, tác động, vấn đề đặt ra, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Ban Thường vụ Thị ủy mời dự hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:


TIN HOẠT ĐỘNG

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TỔ PHỤ NỮ TÌNH THƯƠNG

Sau hơn 05 năm thành lập, mô hình Tổ phụ nữ tình thương của Chi hội Phụ nữ Khu phố 2 - phường Tân An đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhiều chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống gia đình.

GIẤY MỜI

Giấy mời số 100-GM/TU, ngày 18/12/2018 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2018

Thực hiện Giấy mời số 173-GM/TU, ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề quý IV/2018 về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự báo, tác động, vấn đề đặt ra, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Ban Thường vụ Thị ủy mời dự hội nghị với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:Android APK