Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Hơn 1000 người tổng vệ sinh môi trường khu vực làng chài Mũi Né

“Làng chài Mũi Né” nằm trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng tại khu phố 2, phường Mũi Né , thành phố Phan Thiết là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và du lịch. Bởi nơi đây phong cảnh đẹp, nhiều thuyền buồm neo đậu, và có một khu vực buôn bán hải sản tươi sống phục vụ nhu cầu ăn uống, mua bán cho khách du lịch. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Hơn 1000 người tổng vệ sinh môi trường khu vực làng chài Mũi Né

“Làng chài Mũi Né” nằm trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng tại khu phố 2, phường Mũi Né , thành phố Phan Thiết là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan và du lịch. Bởi nơi đây phong cảnh đẹp, nhiều thuyền buồm neo đậu, và có một khu vực buôn bán hải sản tươi sống phục vụ nhu cầu ăn uống, mua bán cho khách du lịch. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK