Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Thường Trực Thành uỷ Phan Thiết làm việc với Tòa án nhân dân thành phố

Sáng ngày 16/8/2017, Thường trực Thành uỷ Phan Thiết đã có buổi làm việc với với chi bộ và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện công tác xét xử 9 tháng đầu năm 2017. Dự buổi làm việc còn có đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, Ban Pháp chế HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân và phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.


TIN HOẠT ĐỘNG

Thường Trực Thành uỷ Phan Thiết làm việc với Tòa án nhân dân thành phố

Sáng ngày 16/8/2017, Thường trực Thành uỷ Phan Thiết đã có buổi làm việc với với chi bộ và lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện công tác xét xử 9 tháng đầu năm 2017. Dự buổi làm việc còn có đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, Ban Pháp chế HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân và phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK