Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban MTTQ thành phố Phan Thiết thăm tổ ấm Huynh Đệ nhân dịp lễ Giáng Sinh

Nhân lễ giáng sinh 2017 và kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), chiều ngày 13/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Phan Thiết phối hợp với Hội phụ nữ và Ban chỉ huy quân sự thành phố đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các sơ đang làm việc tại cơ sở khuyết tật tổ ấm Huynh Đệ (nằm trên địa bàn phường Phú Tài).


TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban MTTQ thành phố Phan Thiết thăm tổ ấm Huynh Đệ nhân dịp lễ Giáng Sinh

Nhân lễ giáng sinh 2017 và kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), chiều ngày 13/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Phan Thiết phối hợp với Hội phụ nữ và Ban chỉ huy quân sự thành phố đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các sơ đang làm việc tại cơ sở khuyết tật tổ ấm Huynh Đệ (nằm trên địa bàn phường Phú Tài).

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK