Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Phan Thiết tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phan Thiết – Bình Thuận

Trong không khí phấn khởi tự hào kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2018), cùng nhân dân cả nước chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), thành phố Phan Thiết long trọng tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Thị uỷ, Thị đội và Đội công tác các phường, xã trực tiếp tiếp quản Phan Thiết.


TIN HOẠT ĐỘNG

Phan Thiết tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phan Thiết – Bình Thuận

Trong không khí phấn khởi tự hào kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2018), cùng nhân dân cả nước chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), thành phố Phan Thiết long trọng tổ chức buổi họp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Thị uỷ, Thị đội và Đội công tác các phường, xã trực tiếp tiếp quản Phan Thiết.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK