Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2018
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | TIN MỚI NHẤT

Thành ủy Phan Thiết tổ chức giao ban cấp ủy phường xã

Theo đánh giá chung, trong tháng 7/2018 vừa qua, Đảng ủy các phường, xã đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng – khóa 12 và đang triển khai viết bài thu hoạch sau học tập, đồng thời tổ chức xong kì họp HĐND ở 18 xã phường. Bên cạnh đó, nhờ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách; trong tháng 7, thu ngân sách được trên 120 tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng đầu năm 2018 được trên 741 tỷ đồng, đạt trên 89% dự toán pháp lệnh, tăng gần 25% so với cùng kỳ; trong đó có 17/18 phường, xã đạt tỷ lệ thu trên 60% dự toán thu (trừ phường Đức Long). Đặc biệt, có 3 phường xã đã hoàn thành dự toán năm nhờ vào nguồn thu từ thuế đất do chi cục thuế Phan Thiết thu hộ, đó là: Thiện Nghiệp đạt trên 350%, Tiến Thành trên 289% và Phong Nẫm trên 134%. Riêng với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đến nay toàn TP thu được 5 tỷ 430 triệu đồng, đạt trên 83% dự toán pháp lệnh. Tuy đạt nhiều khả quan trong công tác thu ngân sách, nhưng công tác xử lý nợ ở các địa phương hiện vẫn còn đạt kết quả chưa cao, đặc biệt ở phường Đức Long. 


GIỚI THIỆU

Phát huy vai trò gương mẫu của người cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng

Không chỉ là những bậc ông bà, cha mẹ mẫu mực mà vai trò gương mẫu của người cao tuổi còn đảm đương các vị trí công tác ở địa bàn dân cư, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Thành ủy Phan Thiết tổ chức giao ban cấp ủy phường xã

Theo đánh giá chung, trong tháng 7/2018 vừa qua, Đảng ủy các phường, xã đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng – khóa 12 và đang triển khai viết bài thu hoạch sau học tập, đồng thời tổ chức xong kì họp HĐND ở 18 xã phường. Bên cạnh đó, nhờ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách; trong tháng 7, thu ngân sách được trên 120 tỷ đồng, lũy kế thu 7 tháng đầu năm 2018 được trên 741 tỷ đồng, đạt trên 89% dự toán pháp lệnh, tăng gần 25% so với cùng kỳ; trong đó có 17/18 phường, xã đạt tỷ lệ thu trên 60% dự toán thu (trừ phường Đức Long). Đặc biệt, có 3 phường xã đã hoàn thành dự toán năm nhờ vào nguồn thu từ thuế đất do chi cục thuế Phan Thiết thu hộ, đó là: Thiện Nghiệp đạt trên 350%, Tiến Thành trên 289% và Phong Nẫm trên 134%. Riêng với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đến nay toàn TP thu được 5 tỷ 430 triệu đồng, đạt trên 83% dự toán pháp lệnh. Tuy đạt nhiều khả quan trong công tác thu ngân sách, nhưng công tác xử lý nợ ở các địa phương hiện vẫn còn đạt kết quả chưa cao, đặc biệt ở phường Đức Long. 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

PHAN THIẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHÁO XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 20/4/2016, Uỷ ban bầu cử thành phố Phan Thiết đã ban hành văn bản công bố danh sách Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được bầu 40 đại biểu và tổng số ứng cử viên chính thức được thành lập là 64 người. Uỷ ban bầu cử thành phố công bố việc phân bổ ứng cử viên cụ thể như sau:

LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”Android APK