Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | GIỚI THIỆU
 
Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận: Ký kết Chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh
 

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ), giai đoạn 2017-2022 với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh


 

Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà: Tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”
 

Là một trong những lá cờ đầu của Hội Cựu chiến binh huyện Đức Linh, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà luôn luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn kết phấn đấu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh


 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẾN VỚI HỘI VIÊN
 

Nghị quyết Đại hội đã có, việc phổ biền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao và phương pháp tổ chức hiệu quả chắc chắn đợt tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội trong các cấp Hội sẽ đạt được kết quả tốt đẹp 


 

Phát huy hiệu quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự và Hội Cựu chiến binh
 

5 năm qua (2012-2017), công tác phối hợp hoạt động của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh được triển khai toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là công tác phối hợp tuyên truyền định hướng tư tưởng, nâng cao trình độ, ý thức sẵn sàng chiếu đấu, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực trong hội viên, cán bộ, chiến sĩ LLVT, qua đó, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN)...


 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp
 

Đồng chí Trương Văn Nhung được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh


 

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội lần VI Hội Cựu chiến binh tỉnh
 

Đại hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức hội và cán bộ, hội viên CCB trong năm 2017. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI đã diễn ra sôi nổi trong các cấp hội, qua đó, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng…


 

Cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI
 

Theo đúng kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 sẽ diễn ra vào ngày 28 đến 29/9/2017 sắp tới. Như vậy chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa Đại hội sẽ chính thức khai mạc. Để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, Hội CCB tỉnh đã chuẩn bị gần như hoàn tất các điều kiện, tài liệu văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội...


 

Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
 

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã có sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền và sự phối hợp hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, Hội đã xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp trong toàn tỉnh, hoạt động đạt nhiều kết quả, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, QP-AN… 


 

Hàm Tân hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VI
 

Ngày 10/8, tại hội trường UBND huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hàm Tân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VI. Đây là tổ chức Hội CCB cấp trên cơ sở trực thuộc cuối cùng của tỉnh tổ chức xong Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017-2022; Do yêu cầu lãnh đạo và điều kiện khách quan, nên Hội CCB huyện Hàm Tân đã tổ chức Đại hội chậm hơn so với kế hoạch đề ra


 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác cựu chiến binh
 

Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức


 

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở
 

Trong tình hình, điều kiện hiện nay, Hội xác định, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên là một hình thức tuyên truyền đặc thù mà các loại hình khác không thể thay thế, nhằm trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên và nhân dân, thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… 


 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh lần thứ II thành công tốt đẹp
 

Chiều 7/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) khối các cơ quan tỉnh đã long trọng bế mạc Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022


 

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ II
 

Sáng nay 7/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) khối các cơ quan tỉnh đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022


 

Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2012-2017
 

Sáng 5/7, tại phòng họp Nhà Truyền thống LLVT, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ), giai đoạn 2012-2017


 

Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI: 8 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ
 

Sau hơn một ngày làm việc, chiều 30/6, tại hội trường UBND huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuy Phong đã long trọng bế mạc Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội CCB huyện Tuy Phong là đơn vị thứ 8 trong 12 đơn vị trực thuộc Hội CCB tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ.


 

Tánh Linh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VI
 

Ngày 29/6, tại hội trường UBND huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tánh Linh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022


 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Thiết lần thứ VI thành công tốt đẹp
 

Sau Đại Hội trù bị chiều ngày 27/6 và tổ chức dâng hoa viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào sáng nay - 28/6, đúng 7h30, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Phan Thiết long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Về tham dự Đại hội có 144 đại biểu CCB ưu tú thay mặt cho hơn 2.000 hội viên từ 20 cơ sở thuộc Hội CCB thành phố đã về dự đông đủ.


 

Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu 6 tháng đầu năm 2017: Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể
 

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017… 


 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thi xã La Gi lần thứ VI thành công tốt đẹp
 

Ngày 16/6, tại hội trường UBND thị xã, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã La Gi đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022


 

Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, giai đoạn 2012-2017: Kết quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
 

Kết quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ giai đoạn 2012-2017


 

1234

Android APK