Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Hoàn thành cơ bản Đại hội cấp cơ sở

Sáng 7/4, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng (khóa V) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội CCB cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK