Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hàm Tân hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VI

Ngày 10/8, tại hội trường UBND huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hàm Tân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VI. Đây là tổ chức Hội CCB cấp trên cơ sở trực thuộc cuối cùng của tỉnh tổ chức xong Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017-2022; Do yêu cầu lãnh đạo và điều kiện khách quan, nên Hội CCB huyện Hàm Tân đã tổ chức Đại hội chậm hơn so với kế hoạch đề ra


GIỚI THIỆU

Hàm Tân hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh lần thứ VI

Ngày 10/8, tại hội trường UBND huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hàm Tân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ VI. Đây là tổ chức Hội CCB cấp trên cơ sở trực thuộc cuối cùng của tỉnh tổ chức xong Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017-2022; Do yêu cầu lãnh đạo và điều kiện khách quan, nên Hội CCB huyện Hàm Tân đã tổ chức Đại hội chậm hơn so với kế hoạch đề ra

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK