Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh và Ban Liên lạc hưu trí Công an thị xã La Gi sơ kết công tác phối hợp phòng chống ma túy

Ban chỉ đạo mô hình “Hội CCB và Ban Liên lạc Hưu trí Công an thị xã tham gia phòng, chống ma túy” tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sau 01 năm hoạt động 


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK