Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, tặng quà Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi huyện Tánh Linh nhân dịp đầu năm

Thường trực Hội CCB tỉnh tổ chức lên thăm, tặng quà Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Tánh Linh nhân dịp đầu năm mới


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK