Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà: Tiếp tục giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”

Là một trong những lá cờ đầu của Hội Cựu chiến binh huyện Đức Linh, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đông Hà luôn luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, đoàn kết phấn đấu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh


TIN HOẠT ĐỘNG

Cựu Chiến binh xã Đông Hà tiếp thu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh

Theo yêu cầu nhiệm vụ, trong thời gian qua Hội CCB xã Đông Hà đã tổ chức 8 lớp học tập Nghị quyết của Hội. Đồng chí Trần Ngọc Tài - Chủ tịch Hội CCB huyện đã về tham dự các lớp, trực tiếp báo cáo kết quả và quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, Hội Cựu chiến binh Tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017-2022

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK