Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Sơ kết công tác Hội quý 3 năm 2017

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Dự hội nghị có Thường trực huyện Hội, các đ/c UV.BCH  Huyện Hội khoá VI và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc: Sơ kết công tác Hội quý 3 năm 2017

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Dự hội nghị có Thường trực huyện Hội, các đ/c UV.BCH  Huyện Hội khoá VI và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK