Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Giao lưu văn nghệ giữa Lực lượng vũ trang Bình Thuận với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang

Giao lưu văn nghệ giữa Lực lượng vũ trang Bình Thuận với Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang, Quân khu đặc biệt - Quân đội Hoàng gia Campuchia


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK