Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn cán bộ hội

Hội CCB tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch giám sát năm 2017 với cơ quan Sở Nội vụ theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK