Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

ĐẨY MẠNH PHỐI HỢP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN KHU PHỐ, THÔN

Chương trình phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh của Hội CCB thành phố Phan Thiết và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay đã đạt kết quả bước đầu khá vững chắc, qua đó đã khắc phục được những mặt hạn chế tồn tại, rút ra được kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tạo đà, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức chi đoàn cơ sở, đặc biệt là khả năng vận động, tập hợp lực lượng, thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt, học tập...


GIỚI THIỆU

ĐẨY MẠNH PHỐI HỢP XÂY DỰNG CHI ĐOÀN KHU PHỐ, THÔN

Chương trình phối hợp xây dựng chi đoàn khu phố, thôn vững mạnh của Hội CCB thành phố Phan Thiết và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay đã đạt kết quả bước đầu khá vững chắc, qua đó đã khắc phục được những mặt hạn chế tồn tại, rút ra được kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tạo đà, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức chi đoàn cơ sở, đặc biệt là khả năng vận động, tập hợp lực lượng, thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt, học tập...

TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư

Nhân dịp đầu năm mới 2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đến thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư; gia đình các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của Hội và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cư trú trên địa bàn tp Phan Thiết 

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK