Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HỘI CỰU CHIẾN BINH | TIN MỚI NHẤT

Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, giai đoạn 2012-2017: Kết quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Kết quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ giai đoạn 2012-2017


VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Toàn hội quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá (Nguồn trích từ văn kiện Đại hội XIII tỉnh Đảng bộ)    Android APK