Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Cụ thể hóa Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, góp phần hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và 73 năm Truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 – 15/8/2018), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai chương trình vận động Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở; đoàn viên công đoàn, người lao động mua hàng tiêu dùng ưu đãi giảm giá, góp phần xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.


TIN HOẠT ĐỘNG

Cụ thể hóa Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, góp phần hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn”

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và 73 năm Truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 – 15/8/2018), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp triển khai chương trình vận động Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở; đoàn viên công đoàn, người lao động mua hàng tiêu dùng ưu đãi giảm giá, góp phần xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” tặng cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.Android APK