Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Chung tay chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Để chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Kế hoạch chăm lo Tết và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung bám sát cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.


TIN HOẠT ĐỘNG

Chung tay chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Để chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai Kế hoạch chăm lo Tết và chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung bám sát cơ sở, chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.Android APK