Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Hội diện nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động - lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân lần thứ V năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công nhân viên chức, lao động năm 2017 tại Liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành. Được sự đồng ý của thường trực Huyện ủy Hàm Tân, sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân phối hợp cùng với Trung tâm văn hóa huyện tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang lần thứ V.

Hội diễn nhằm góp phần tạo không khí phấn khởi lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, tạo sân chơi bổ ích, trau dồi nghệ thuật, phát huy tính sáng tạo, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, yêu nghề, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể các đơn vị.


GIỚI THIỆU

Đăng ký phát triển 1.500 đoàn viên trong năm 2017

Trong năm 2016, số lượng đoàn viên tăng thực tế so với năm 2015 là 5.049 người đạt tỉ lệ 126,23% (5.094/4000) so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Tính đến thời điểm 30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, đạt tỷ lệ 113,9% (14.804/13.000).

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Hội diện nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động - lực lượng vũ trang huyện Hàm Tân lần thứ V năm 2017

    Thực hiện kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong công nhân viên chức, lao động năm 2017 tại Liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành. Được sự đồng ý của thường trực Huyện ủy Hàm Tân, sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường UBND huyện, Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân phối hợp cùng với Trung tâm văn hóa huyện tổ chức Hội diễn nghệ thuật không chuyên trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang lần thứ V.

    Hội diễn nhằm góp phần tạo không khí phấn khởi lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, đặc biệt là chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, tạo sân chơi bổ ích, trau dồi nghệ thuật, phát huy tính sáng tạo, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước, yêu ngành, yêu nghề, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể các đơn vị.    Android APK