Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Giao chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên trong năm 2017

Sáng 14/3/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội Nghị giao ban nhằm đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ Công đoàn quý II năm 2017. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao chỉ tiêu phấn đấu thành lập 30 công đoàn cơ sở và phát triển 2.135 đoàn viên trong năm 2017 cho các đơn vị.


GIỚI THIỆU

Đăng ký phát triển 1.500 đoàn viên trong năm 2017

Trong năm 2016, số lượng đoàn viên tăng thực tế so với năm 2015 là 5.049 người đạt tỉ lệ 126,23% (5.094/4000) so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Tính đến thời điểm 30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, đạt tỷ lệ 113,9% (14.804/13.000).

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Giao chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên trong năm 2017

    Sáng 14/3/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội Nghị giao ban nhằm đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ Công đoàn quý II năm 2017. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phối - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao chỉ tiêu phấn đấu thành lập 30 công đoàn cơ sở và phát triển 2.135 đoàn viên trong năm 2017 cho các đơn vị.    Android APK