Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; kế hoạch, nâng cao năng xuất và chất lượng công việc.


GIỚI THIỆU

Đăng ký phát triển 1.500 đoàn viên trong năm 2017

Trong năm 2016, số lượng đoàn viên tăng thực tế so với năm 2015 là 5.049 người đạt tỉ lệ 126,23% (5.094/4000) so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Tính đến thời điểm 30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, đạt tỷ lệ 113,9% (14.804/13.000).

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam

    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; kế hoạch, nâng cao năng xuất và chất lượng công việc.    Android APK