Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Tuyên truyền, phổ biến chính sách, Pháp luật cho người lao động Công ty TNHH TMDV Du lịch Thái Hòa

Ngày 18/5/2017, Ông Võ Huy Luận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thiết đã tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 50 người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Thái Hòa.


GIỚI THIỆU

Đăng ký phát triển 1.500 đoàn viên trong năm 2017

Trong năm 2016, số lượng đoàn viên tăng thực tế so với năm 2015 là 5.049 người đạt tỉ lệ 126,23% (5.094/4000) so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Tính đến thời điểm 30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, đạt tỷ lệ 113,9% (14.804/13.000).    Android APK