Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017

Ngày 25/4/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017, với hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự. Nội dung tập huấn gồm có 03 chuyên đề: Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật của tổ chức Công đoàn; một số quy định mới về công tác tài chính Công đoàn.


GIỚI THIỆU

Đăng ký phát triển 1.500 đoàn viên trong năm 2017

Trong năm 2016, số lượng đoàn viên tăng thực tế so với năm 2015 là 5.049 người đạt tỉ lệ 126,23% (5.094/4000) so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Tính đến thời điểm 30/12/2016 Liên đoàn Lao động tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 - 2018, đạt tỷ lệ 113,9% (14.804/13.000).

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017

    Ngày 25/4/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tập huấn về nghiệp vụ cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017, với hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự. Nội dung tập huấn gồm có 03 chuyên đề: Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp; công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật của tổ chức Công đoàn; một số quy định mới về công tác tài chính Công đoàn.    Android APK