Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG | TIN MỚI NHẤT

LĐLĐ tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 66

Vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cử 03 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật CĐBT, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3, khóa 66, năm 2018 (thời gian học từ ngày 26/9/2018 đến ngày 12/10/2018) tại Trường Quân sự tỉnh.


TIN HOẠT ĐỘNG

LĐLĐ tỉnh tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3, khóa 66

Vừa qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cử 03 đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật CĐBT, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3, khóa 66, năm 2018 (thời gian học từ ngày 26/9/2018 đến ngày 12/10/2018) tại Trường Quân sự tỉnh.Android APK