Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2018
HỘI NÔNG DÂN | GIỚI THIỆU
 
Hội Nông dân huyện Hàm Tân với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
 

Trong những năm qua Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (Phong trào NDSXKD giỏi) được cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh, chỉ đạo. Vì vậy phong trào mang lại kết quả khá thiết thực với người nông dân. 


 

Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận: kết quả 10 năm (2007-2017) triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI)
 

Sau khi có Chỉ thị 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XI) về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong tình hình mới; các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị khá nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển cốt cán chính trị trong hệ thống của Hội, nhìn chung đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thực lực cốt cán chính trị trong tình hình mới.


 

Kết quả tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân 6 tháng đầu năm của Hội Nông dân huyện Bắc Bình
 

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020; trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân huyện Bắc Bình đã chủ động có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho hội viên, nông dân. 


 

Hội Nông dân với Luật Bình đẳng giới
 

Thực hiện luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2016, Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động, góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, nhất là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đội ngũ cán bộ là nữ của Hội Nông dân đã cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân. Một bộ phận không nhỏ hội viên nông dân là nữ đã phát huy tích cực vai trò phụ nữ trong các phong trào hoạt động công tác Hội và phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái. 


 

Hàm Thuận Bắc tổng kết 15 năm (2001 - 2016) thực hiện Chỉ thị 26 của Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh
 

Sáng ngày 23/5/2017, Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm (2001 – 2016) thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


 

Hàm Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi
 

Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SX-KD giỏi lần thứ IX, giai đoạn 2014-2017 huyện Hàm Tân được tổ chức vào chiều 14 tháng 4 năm 2017; Dự hội có đại diện thường trực Ban chỉ đạo phong trào nông dân SX-KD giỏi tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND; đại diện phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Trưởng ban chỉ đạo phong trào nông dân SX-KD giỏi, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 55 Nông dân SX-KD giỏi trong toàn huyện. 


 

Hội Nông dân Bình Thuận tổ chức hội nghị ký kết thi đua
 

Sáng ngày 03/3/2017, Hội Nông dân Bình Thuận tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017. Dự hội nghị có Đ/c Phan Tấn Khế – UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - chủ trì Hội nghị; các Đ/c Thường trực cùng các đồng chí Trưởng, phó các Ban, Văn phòng và Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh; Các Đ/c lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố.


 

Hội Nông dân Bình Thuận tổ chức hội nghị ký kết thi đua
 

Sáng ngày 03/3/2017, Hội Nông dân Bình Thuận tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017. Dự hội nghị có Đ/c Phan Tấn Khế – UVBCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - chủ trì Hội nghị; các Đ/c Thường trực cùng các đồng chí Trưởng, phó các Ban, Văn phòng và Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh; Các Đ/c lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố.


 

Hội Nông dân tỉnh họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội NDVN (14/10) gắn với Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10)
 

Sáng ngày 14/0, Hội Nông dân tỉnh tổ chức họp mặt truyền thống sinh hoạt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2016) gắn với sinh hoạt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016) cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.


 

Hội thảo “Cải tiến nông nghiệp, sử dụng phương pháp quản lý nước và đất thông minh”
 

Ngày 11-10, Hội Nông dân phối hợp với Tổ chức Mạng lưới đối tác về nước Hà Lan tổ chức Hội thảo “Cải tiến nông nghiệp, sử dụng phương pháp quản lý nước và đất thông minh”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, một số ban, ngành, sở,  Hội và trung tâm, doang nghiệp, hợp tác xã liên quan và cán bộ Hội Nông dân, chủ trang trại thanh long một số địa phương trong tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. 


 

Kết quả bước đầu sau 03 năm hỗ trợ xã kết nghĩa
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận, kể từ tháng 11/2013 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có kế hoạch phối hợp xã kết nghĩa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. Đây là xã thuộc vùng kháng chiến, lập nhiều chiến công lẫy lừng, được nhà nước phong tặng danh hiệu lực lượng vũ trang nhân dân Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


 

Phối hợp tổ chức các hoạt động tương trợ, cung ứng vật tư hỗ trợ nông dân
 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2941/KH-UBND tỉnh, ngày 03/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Hàm Tân đã có kế hoạch và đồng thời phát động Hội Nông dân cơ sở chủ động phối hợp với các ban, ngành, trung tâm, doanh nghiệp…triển khai tốt các hoạt động tương trợ, cung ứng vật tư hỗ trợ nông dân, tổ chức dạy nghề, tập huấn, hội thảo mô hình chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho hội viên nông dân. Kết quả từ đầu năm 2015 đến nay đã phối hợp rất hiệu quả với các sở, ngành, công ty, doanh nghiệp. Điển hình như:


 

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội cấp tỉnh, cấp huyện và chủ chốt cấp xã năm 2015
 

Ngày 15/7/2015, tại Hội trường A, trường Chính trị tỉnh đã diễn ra buổi khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân năm 2015 do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức.


 

Gương điển hình hội viên nông dân trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
 

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành phong trào thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân trên địa bàn huyện Tánh Linh tham gia thực hiện.


 

Bình Thuận: Biểu dương 148 nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015
 

Ngày 03/7, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Văn Đăng-UVTV-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Ngọc Hưng – TUV – Thường Trực Hội đống nhân dân tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể của tỉnh và 148 hội viên tiêu biểu đại diện cho 142.625 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự đưa tin về hội nghị.


 

Hội nông dân tỉnh kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại huyện Phú Quý
 

Từ ngày 16 - 17/6/2015, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015 của 03 xã Ngũ Phụng, Tam thanh, Long Hải và huyện Phú Quý. Tham dự đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, các đồng chí cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo địa phương và các đồng chí đại diện cấp ủy đảng 03 xã, huyện Phú Quý.


 

Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn về “Công tác giáo dục và kỹ năng tuyên truyền nuôi dạy con tốt” năm 2015 tại huyện Phú Quý
 

Chiều ngày 17/6/2015, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn về “Công tác giáo dục và kỹ năng tuyên truyền nuôi dạy con tốt” năm 2015 cho 57 đồng chí là cán bộ, Chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nông dân và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 03 xã trên đại bàn huyện Phú Quý.


 

Hội Nông dân Bình Thuận với công tác phối hợp nắm bắt và xử lý tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân
 

 Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư tưởng, chính trị luôn được Đảng ta thường xuyên chăm lo. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết (NQ) T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nói riêng và hội viên, nông dân, quần chúng nhân dân nói chung đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Đây chính là yếu tố thuận lợi cơ bản tạo điều kiện cho Hội trong quá trình công tác phối hợp nắm bắt và xử lý tình hình tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân.


 

Hội Nông dân tỉnh thăm tặng quà Tết cho gia đình chính sách
 

Thực hiện kế hoạch giao lưu, kết nghĩa giữa Hội Nông dân tỉnh với xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, ngày 11/02/2015, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Đảng ủy xã thăm và tặng 10 suất quà, trị giá 2.500.000 đồng cho 05 gia đình chính sách là các già làng và 02 cán bộ Hội Nông dân của xã Hàm Cần - một trong những địa phương còn rất nhiều khó khăn nhằm giúp các hộ gia đình có điều kiện được vui Xuân đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.


 

Gương nông dân sản xuất giỏi giúp hộ nông dân nghèo vượt khó làm giàu
 

Ông là Bùi Ngọc Lê, sinh năm 1964, đảng viên - Chi hội Trưởng Chi Hội Nông dân Kp Nam Thành thuộc Hội ND thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Gia đình hiện có 03 khẩu; đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi (SX, KDG) cấp TW.


 

12

Android APK