Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HỘI NÔNG DÂN | TIN MỚI NHẤT

Các cấp Hội Nông dân Bình Thuận thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội

Năm 2016, các cấp Hội tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Hội; tỉnh Hội đã chọn 03 chi hội và 03 tổ hội để làm điểm xây dựng điểm chi, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án của TW Hội NDVN. Phát triển mới 5.842 hội viên nông dân, đạt 106,02% chỉ tiêu, giảm 2.852 hội viên; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 149.483 hội viên, đạt 95,6% so với số hộ nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Bầu bổ sung 04 uỷ viên BCH, 01 uỷ viên BTV và 01 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam tổ chức bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch; Cấp huyện và cơ sở Hội đã tổ chức bầu bổ sung các uỷ viên BCH và BTV để đủ số lượng, năng lực hoạt động.


TIN HOẠT ĐỘNG

Các cấp Hội Nông dân Bình Thuận thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội

Năm 2016, các cấp Hội tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Hội; tỉnh Hội đã chọn 03 chi hội và 03 tổ hội để làm điểm xây dựng điểm chi, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án của TW Hội NDVN. Phát triển mới 5.842 hội viên nông dân, đạt 106,02% chỉ tiêu, giảm 2.852 hội viên; nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 149.483 hội viên, đạt 95,6% so với số hộ nông dân. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Bầu bổ sung 04 uỷ viên BCH, 01 uỷ viên BTV và 01 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Nam tổ chức bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch; Cấp huyện và cơ sở Hội đã tổ chức bầu bổ sung các uỷ viên BCH và BTV để đủ số lượng, năng lực hoạt động.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Lễ ra mắt chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn Tiến An, xã Tiến Thành

Sáng ngày 20/9/2014, Hội Nông dân xã Tiến Thành đã phối hợp với Ban Điều hành thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết tổ chức lễ ra mắt Chi Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn,  buổi lễ ra mắt Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn Tiến An đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy niềm tin tưởng của bà con nông ngư dân nơi đây.