Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
HỘI NÔNG DÂN | TIN MỚI NHẤT

Hội thảo mô hình chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học tại xã Thắng Hải

Nhằm đa dạng hóa giống cây trồng, vật nuôi tại địa phương góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hội Nông dân huyện Hàm Tân phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông Hàm Tân đã chọn 9 hộ hội viên tổ chức tham gia Mô hình “Chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học” qui mô 900 con/9 hộ tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Sau hai tháng nuôi thử nghiệm, ngày 12/10/2018, Hội Nông dân huyện Hàm Tân, Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông Hàm Tân tổ chức Hội thảo để chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi nhân rộng mô hình cho 40 hội viên, nông dân tham gia.


TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo mô hình chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học tại xã Thắng Hải

Nhằm đa dạng hóa giống cây trồng, vật nuôi tại địa phương góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hội Nông dân huyện Hàm Tân phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông Hàm Tân đã chọn 9 hộ hội viên tổ chức tham gia Mô hình “Chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học” qui mô 900 con/9 hộ tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Sau hai tháng nuôi thử nghiệm, ngày 12/10/2018, Hội Nông dân huyện Hàm Tân, Trung tâm Khuyến nông và Trạm Khuyến nông Hàm Tân tổ chức Hội thảo để chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi nhân rộng mô hình cho 40 hội viên, nông dân tham gia.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Lễ ra mắt chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn Tiến An, xã Tiến Thành

Sáng ngày 20/9/2014, Hội Nông dân xã Tiến Thành đã phối hợp với Ban Điều hành thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết tổ chức lễ ra mắt Chi Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn,  buổi lễ ra mắt Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự thôn Tiến An đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy niềm tin tưởng của bà con nông ngư dân nơi đây.    Android APK