Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

TẬP HUẤN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN DỰ ÁN “CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM”.

Qua 03 năm triển khai thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án các cấp đã phát huy được hiệu quả, việc sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả gốc lãi và đóng tiết kiệm đúng theo quy định. Nhờ vậy, tổ chức Tdh – Đức tiếp tục quan tâm hỗ trợ xoay vòng nguồn vốn lại cho tỉnh Bình Thuận, dự án giai đoạn này hỗ trợ cho 1.152 hộ gia đình hội viên, phụ nữ ở 15 xã của 4 huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh với tổng nguồn vốn là 10.573.000.000 đồng.


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

TIN HOẠT ĐỘNG

TẬP HUẤN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN DỰ ÁN “CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM”.

Qua 03 năm triển khai thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án các cấp đã phát huy được hiệu quả, việc sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả gốc lãi và đóng tiết kiệm đúng theo quy định. Nhờ vậy, tổ chức Tdh – Đức tiếp tục quan tâm hỗ trợ xoay vòng nguồn vốn lại cho tỉnh Bình Thuận, dự án giai đoạn này hỗ trợ cho 1.152 hộ gia đình hội viên, phụ nữ ở 15 xã của 4 huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh với tổng nguồn vốn là 10.573.000.000 đồng.Android APK