Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN HUYỆN ĐỨC LINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BTV, ngày 27/7/2017 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận phát động thi đua năm 2017. Chiều ngày 17/8/2017, Hội LHPN huyện Đức Linh tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho Chi hội trưởng phụ nữ, thành viên tổ tuyên truyền pháp luật, địa chỉ tin cậy.


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.Android APK