Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN HUYỆN ĐỨC LINH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ GIỎI VÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI LẦN THỨ III NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BTV, ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận về tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm 2017, chiều ngày 21/06/2017, Hội LHPN huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi huyện Đức linh, lần thứ III năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới.


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LHPN HUYỆN ĐỨC LINH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ CƠ SỞ GIỎI VÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI LẦN THỨ III NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BTV, ngày 20/6/2017 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận về tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ IV năm 2017, chiều ngày 21/06/2017, Hội LHPN huyện tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi huyện Đức linh, lần thứ III năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới.Android APK