Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, NẮM BẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT DƯỚI 16 TUỔI TẠI CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Công văn số 1056-CV/TU, ngày 05/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh theo Luật Người khuyết tật và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 11 xã/ 5 huyện: Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Đức Linh).


GIỚI THIỆU

CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ SỐNG “TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO”

Chị Lê Thị Quý, sinh năm 1962, tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1990 gia đình chị chuyển từ quê hương thanh hóa vào thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, tỉnh Bình Thuận sinh sống, lúc vừa đến vùng đất mới gặp rất nhiều khó khăn, phần không có đất để ở và sản xuất, phần thì con đông (có 5 người con). Gia đình được một người thân cho một mảnh đất nhỏ đủ để dựng một mái nhà tranh cho 7 người có chỗ che mưa, che nắng.

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LHPN TỈNH TỔ CHỨC KHẢO SÁT, NẮM BẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT DƯỚI 16 TUỔI TẠI CÁC HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Công văn số 1056-CV/TU, ngày 05/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh theo Luật Người khuyết tật và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 11 xã/ 5 huyện: Phú Quý, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Đức Linh).Android APK