Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với kể chuyện tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), sáng ngày 19/5/2017, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm và kể chuyện tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.Android APK