Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT THAM DỰ LỄ BÀN GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2017.

Sáng ngày 16/02/2017, tại Quãng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Thành phố Phan Thiết đã triển khai công tác tuyển chọn và gọi 249 thanh niên nhập ngũ năm 2017, trong đó có 5 đảng viên và 01 nữ chiến sĩ mới. Để góp phần cùng với thành phố hoàn thành chỉ tiêu giao quân và làm tốt hơn nữa công tác Hậu phương quân đội, Hội LHPN thành phố và các cơ sở Hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng 249 phần quà, trị giá 60.000.000 triệu đồng.


GIỚI THIỆU

CHI BỘ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THỰC HIỆN VƯỢT CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2016

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 31/12/2016 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng  năm 2016. Chi bộ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch thể hóa Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đề ra.

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LHPN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT THAM DỰ LỄ BÀN GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2017.

Sáng ngày 16/02/2017, tại Quãng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Thành phố Phan Thiết đã triển khai công tác tuyển chọn và gọi 249 thanh niên nhập ngũ năm 2017, trong đó có 5 đảng viên và 01 nữ chiến sĩ mới. Để góp phần cùng với thành phố hoàn thành chỉ tiêu giao quân và làm tốt hơn nữa công tác Hậu phương quân đội, Hội LHPN thành phố và các cơ sở Hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng 249 phần quà, trị giá 60.000.000 triệu đồng.