Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
HỘI PHỤ NỮ | TIN MỚI NHẤT

HỘI LHPN HUYỆN ĐỨC LINH SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 GẮN VỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)

Kế hoạch thi đua năm 2018 của Hội LHPN tỉnh phát động và các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy giao, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đức Linh đã xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 với Chủ đề “Phụ nữ Đức Linh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm”. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, sáng ngày 21/6/2018 Hội LHPN huyện tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời gắn với tổ chức kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.


GIỚI THIỆU

CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ SỐNG “TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO”

Chị Lê Thị Quý, sinh năm 1962, tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1990 gia đình chị chuyển từ quê hương thanh hóa vào thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, tỉnh Bình Thuận sinh sống, lúc vừa đến vùng đất mới gặp rất nhiều khó khăn, phần không có đất để ở và sản xuất, phần thì con đông (có 5 người con). Gia đình được một người thân cho một mảnh đất nhỏ đủ để dựng một mái nhà tranh cho 7 người có chỗ che mưa, che nắng.

TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI LHPN HUYỆN ĐỨC LINH SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 GẮN VỚI TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)

Kế hoạch thi đua năm 2018 của Hội LHPN tỉnh phát động và các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy giao, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Đức Linh đã xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2018 với Chủ đề “Phụ nữ Đức Linh đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổ chức Hội; đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm”. Qua 6 tháng triển khai thực hiện, sáng ngày 21/6/2018 Hội LHPN huyện tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời gắn với tổ chức kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.Android APK