Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội, khóa XIV.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/4/2018 đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thể, Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.


GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG 10 VĂN BẢN LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018, 10 Luật sẽ có hiệu lực bao gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch.

 

TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội, khóa XIV.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/4/2018 đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thể, Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 4 năm 2018.

Lịch công tác tháng 4 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-MTTW-BTT ngày 28/02/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2018.Android APK