Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Đức (Hàm Tân) nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 08/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đức tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Viết Triều – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân và 115 đại biểu tham dự Đại hội. Đây là đơn vị được huyện Hàm Tân chọn tổ chức đại hội điểm của huyện, đồng thời là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội.


TIN HOẠT ĐỘNG

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Tân Đức (Hàm Tân) nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 08/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đức tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Viết Triều – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân và 115 đại biểu tham dự Đại hội. Đây là đơn vị được huyện Hàm Tân chọn tổ chức đại hội điểm của huyện, đồng thời là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội.

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhAndroid APK