Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" thay thế Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ - MTTW ngày 25/4/2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.


TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Hàm Thuận Nam: Ký kết giao ước thi đua năm 2017

Ngày 20/3/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, ký kết giao ước thi đua và một số chuyên đề năm 2017. Tham dự Hội nghị có  đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện, các Ban Đảng, đoàn thể chính trị xã hội huyện và MTTQ các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Công Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 3/2017

Lịch công tác tháng 3/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" thay thế Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ - MTTW ngày 25/4/2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Android APK