Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Đại đoàn kết

Ngày 15/4/2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đoàn Bình Thuận do đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự buổi ký kết.


TIN HOẠT ĐỘNG

MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Đại đoàn kết

Ngày 15/4/2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Văn phòng Báo Đại đoàn kết khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đoàn Bình Thuận do đồng chí Bố Thị Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự buổi ký kết.

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 4 năm 2017

Lịch công tác tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" thay thế Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ - MTTW ngày 25/4/2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.Android APK