Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

BCH Công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sinh nhật Quý III/2017

Được sự thống nhất của cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo cơ quan, vừa qua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức sinh nhật cho các đồng chí có ngày sinh trong Quý III/2017.


VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch khảo sát công tác quản lý chất thải y tế ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; Thông báo số 167/TB-MTTQ-BTT ngày 13/3/2017 và Kế hoạch số 180/KH-MTTQ-BTT ngày 02/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát Sở Y tế Bình Thuận trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Để phục vụ cho hoạt động giám sát nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát công tác quản lý chất thải y tế ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh.Android APK