Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra quỹ “Vì người nghèo”, quỹ BHYT hộ cận nghèo, quỹ Cứu trợ tại huyện Hàm Tân

Thực hiện kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 04/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ngày 21/6, Tổ kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Nam – PCT Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Hỗ trợ BHYT hộ cận nghèo, quỹ cứu trợ năm 2016 tại huyện Hàm Tân. 


TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra quỹ “Vì người nghèo”, quỹ BHYT hộ cận nghèo, quỹ Cứu trợ tại huyện Hàm Tân

Thực hiện kế hoạch số 154/KH-MTTQ-BTT ngày 04/4/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Ngày 21/6, Tổ kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Nam – PCT Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Hỗ trợ BHYT hộ cận nghèo, quỹ cứu trợ năm 2016 tại huyện Hàm Tân. 

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 4 năm 2017

Lịch công tác tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2017

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngày 12/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp năm 2017.Android APK