Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hàm Đức không ngừng được củng cố và phát triển.


TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hàm Đức.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hàm Đức không ngừng được củng cố và phát triển.

LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 10 năm 2018

Lịch công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhAndroid APK