Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH | TIN MỚI NHẤT

MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong hiệp thương cử chức danh Chủ tịch

Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2014-2019, ông Phan Văn Dũng đã được hội nghị hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014-2019.


LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tháng 4 năm 2017

Lịch công tác tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

VĂN BẢN, HƯỚNG DẪN

Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2017

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng, sửa chữa nhà ở và thực hiện công tác an sinh xã hội. Ngày 12/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" các cấp năm 2017.Android APK