Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2017
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

     Ngày 13/12/2017, tại Hội trường A - Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ.


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC - GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

Nữ cán bộ đoàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời bác

Đồng chí Nguyễn Phương Linh sinh 05/01/1990, là một nữ Cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hiện nay chị là Bí thư Chi đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, một chi đoàn mới thành lập năm 2013. 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác của Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới

Chất lượng hoạt động của Văn phòng có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Android APK