Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề đợt I/2017

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề đợt I/2017.
Android APK