Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2017
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN MỚI NHẤT

Một vài kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Tháng 10/2006, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động. Lúc mới thành lập Đảng bộ Khối chỉ có 49 tổ chức cơ sở đảng với 1.007 đảng viên.


GIỚI THIỆU

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp xúc cử tri

Ngày 10/5/2016, đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 15, tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân và xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, mở đầu cho đợt tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.Android APK