Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN MỚI NHẤT

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khó mấy cũng phải làm!

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhiệm vụ phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân lúc này càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi cao hơn về tính thực chất, hiệu quả và yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.


GIỚI THIỆU

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp xúc cử tri

Ngày 10/5/2016, đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 15, tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân và xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, mở đầu cho đợt tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

TIN HOẠT ĐỘNG

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khó mấy cũng phải làm!

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhiệm vụ phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân lúc này càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi cao hơn về tính thực chất, hiệu quả và yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.Android APK