Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN MỚI NHẤT

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 249 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngày 02 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa II) đã xây dựng Đề án số 249-ĐA/ĐU “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp”.


GIỚI THIỆU

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp xúc cử tri

Ngày 10/5/2016, đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 15, tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân và xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, mở đầu cho đợt tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 249 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngày 02 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa II) đã xây dựng Đề án số 249-ĐA/ĐU “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp”.Android APK