Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2018
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN MỚI NHẤT

Đảng viên và mạng xã hội

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, thì công nghệ thông tin là một trong những phương tiện có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó mạng xã hội là một trong những ứng dụng mà mỗi người sử dụng nó có những mục đích khác nhau. Với đảng viên, việc sử dụng mạng xã hội đúng mục đích cũng là một trong những nhiệm vụ góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.


GIỚI THIỆU

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp xúc cử tri

Ngày 10/5/2016, đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 15, tiếp xúc cử tri tại xã Trà Tân và xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, mở đầu cho đợt tiếp xúc cử tri của các ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng viên và mạng xã hội

Cùng với quá trình toàn cầu hóa, thì công nghệ thông tin là một trong những phương tiện có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó mạng xã hội là một trong những ứng dụng mà mỗi người sử dụng nó có những mục đích khác nhau. Với đảng viên, việc sử dụng mạng xã hội đúng mục đích cũng là một trong những nhiệm vụ góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.Android APK