Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Mã độc mới EternalRocks có thể lây rộng hơn virus máy tính WannaCry

Mã độc mới xuất hiện EternalRocks khai thác các lỗ hổng dịch vụ SMB để phát tán trên các thiết bị Windows. Nguy hiểm hơn WannaCry, EternalRocks không nhằm mục đích tống tiền mà âm thầm nằm vùng, có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích APT. Mã độc này có khả năng lây rộng hơn WannaCry nhờ sử dụng tới 7 công cụ tấn công bị rò rỉ của NSA, trong khi WannaCry chỉ khai thác 2 trong số này.  


TIN HOẠT ĐỘNG

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 16-NQ/TU, SỐ 17-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ( KHÓA XIII)

     Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/BVSKCB ngày 26/4/2017 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ,  chiều ngày 08/5/2017 Chi bộ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 16-NQ/TU và Chương trình hành động số 17-NQ/TU ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ( khóa XIII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Mã độc mới EternalRocks có thể lây rộng hơn virus máy tính WannaCry

Mã độc mới xuất hiện EternalRocks khai thác các lỗ hổng dịch vụ SMB để phát tán trên các thiết bị Windows. Nguy hiểm hơn WannaCry, EternalRocks không nhằm mục đích tống tiền mà âm thầm nằm vùng, có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích APT. Mã độc này có khả năng lây rộng hơn WannaCry nhờ sử dụng tới 7 công cụ tấn công bị rò rỉ của NSA, trong khi WannaCry chỉ khai thác 2 trong số này.  Android APK