Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung Khóa 21 (2017) mở tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Chiều ngày 08/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tập trung Khóa 21 (2017) mở tại trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


 

Những kết quả đạt được và giải pháp phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết
 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989; đến nay đã phát triển trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân. Tại xã Tiến Lợi - Thành phố Phan Thiết, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong vòng 3 năm (2014-2017) đã đạt được những kết quả chuyển biến rất tích cực.


 

Họp Hội đồng tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87 (ĐUK) - Năm học 2017 - 2019, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Chiều ngày 05/12/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87 (ĐUK) - Năm học 2017 - 2019, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


 

Họp Hội đồng Tuyển sinh lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86 (2017 - 2019)
 

Sáng ngày 05/12/2107, Trường Chính trị tỉnh Bình thuận tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 86 (2017 - 2019), mở tại thành phố Phan Thiết.


 

Hội thảo khoa học “Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)”
 

Sáng ngày 04/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)” do ThS. Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ trì.


 

Viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham gia Hội thi Kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức, viên chức lần thứ VI - năm 2017
 

Ngày 01/12/2017, Trường Chính trị đã tham gia Hội thi Kỹ năng tin học dành cho cán bộ, viên chức, công chức lần thứ VI - năm 2017 do Hội Tin học tỉnh Bình Thuận tổ chức.


 

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham gia lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước”
 

Từ ngày 22 đến ngày 30/11/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã cử 02 giảng viên tham gia lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm cho giảng viên quản lý nhà nước” mở tại Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.


 

Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức Khóa 85 (2017 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong
 

Chiều ngày 28/11/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Huyện ủy Tuy Phong tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 85 (2017 - 2019), mở tại huyện Tuy Phong.


 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 21 (2017), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Sáng 28/11/2017, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tập trung - Khoá 21 (2017), mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


 

Vai trò của cộng đồng dân cư trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa biển Bình Thuận
 

Bình Thuận là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời,  là tỉnh có một hệ thống di sản văn hóa biển đặc sắc, phong phú với những đặc trưng riêng và cộng đồng dân cư vùng biển ở Bình Thuận có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần bảo tồn, phát huy những khối lượng di sản văn hóa to lớn đó.


 

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội - năm 2017
 

Sáng ngày 21/11/2017, tại hội trường A2 Trường Chính trị Bình Thuận phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận, Học Viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân Viện Miền Nam tổ chức lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội - năm 2017.


 

Một số kết quả và giải pháp thực hiện chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XI) tại Đảng bộ Trường Chính trị Bình Thuận
 

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, là cầu nối giữa Ðảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Ðảng. Toàn Ðảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở…”.[1] Đây là quan điểm xuyên suốt mà Đảng ta đề ra trong quá trình hoạt động.


 

Những kết quả hoạt động của Khoa Dân vận (từ năm 2010 đến nay)
 

Khoa Dân vận được tách ra từ Khoa Xây dựng Đảng và Dân vận từ ngày 01/3/2010, theo Công văn số 2607-CV/BTCTU, ngày 25/02/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Quyết định số 10/QĐ-TCT của Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Khi mới thành lập, biên chế của khoa gồm có 05 đồng chí; trong đó, 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa và 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Do yêu cầu công tác, nhân sự của khoa đã có nhiều lần biến động; đặc biệt, là từ cuối năm 2012 đến giữa năm 2014, Khoa chỉ còn 02 đồng chí; đến tháng 8 năm 2014 Ban Giám hiệu điều động từ Khoa Xây dựng Đảng sang 02 đồng chí. Tháng 12 năm 2015 luân chuyển 01 đồng chí chuyên viên phòng Tổ chức - Hành Chính - Quản trị về Khoa, đến tháng 3 năm 2016 Ban Giám hiệu điều động 01 đồng chí chuyên viên của Khoa về phòng Đào tạo. Hiện nay, nhân sự của khoa tương đối ổn định với 04 đồng chí, gồm: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng khoa, 01 giảng viên, 01 chuyên viên. Từ năm 2010 đến nay, tuy nhiều lần thay đổi về nhân sự, song tập thể Khoa đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm phấn đấu vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác được giao.


 

Kết quả hoạt động của Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (từ năm 2010 đến nay)
 

Thực hiện Quyết định số 184 - QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quy định số 2657- QĐ/TU ngày 16/10/2009 của Tỉnh uỷ Bình Thuận về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; theo Quyết định số 21/QĐ-TCT, ngày 01/3/2010 của Hiệu trưởng nhà trường, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tên từ khoa Lý luận cơ sở. 


 

Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cách mạng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận với nhiệm vụ trọng tâm là trang bị một cách cơ bản, hệ thống những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cho học viên. Qua hơn 5 thập kỷ, đội ngũ công chức, viên chức nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng cho các thế hệ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh đáp ứng nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ. 


 

Hoạt động của Khoa Xây dựng Đảng từ khi chia tách tỉnh đến nay
 

Khi tái thành lập Trường Đảng tỉnh Bình Thuận năm 1992, khoa Xây dựng Đảng lúc này với tên gọi là khoa Lịch sử Đảng và đường lối chính sách, do đồng chí Nguyễn Thị Thu Bính làm Trưởng khoa, với một Phó Trưởng khoa, một giảng viên và một tập sự giảng viên. Để đảm nhận công tác giảng dạy lúc này chỉ có 03 giảng viên nhưng phải tham gia giảng dạy sáu phần học trong chương trình trung học lý luận chính trị. 


 

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế ở Trường Chính trị Bình Thuận (2000 - 2017)
 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, giảng viên không chỉ quan tâm đến hoạt động giảng dạy mà cần chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế thông qua việc thực hiện các đề tài, đề án, viết bài hội thảo, viết bài đăng bản tin, báo, tạp chí, nghiên cứu thực tế cơ sở; trên cơ sở đó, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế vào công tác giảng dạy.


 

Công tác đào tạo cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận - 25 năm nhìn lại
 

Tháng 4/1992, Trường Đảng Bình Thuận được chia tách từ Trường Đảng Thuận Hải. Đến năm 1995, Trường Đảng Bình Thuận được đổi tên thành Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, có chức năng cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban cấp huyện; trưởng, phó phòng các ban, ngành cấp tỉnh và cán bộ dự nguồn các chức danh trên về lý luận chính trị, kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, về quản lý hành chính nhà nước, về công tác dân vận. So với năm 1992, hiện nay nhà trường đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà, cụ thể:


 

Điểm nhấn trong công tác quản lý ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Trong thời gian qua Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hàng năm; một trong những giải pháp được Trường xem là điểm nhấn tạo nền tảng, bước đột phá đó chính là công tác quản lý, điều hành trong môi trường giáo dục chính trị.


 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
 

Đánh giá về một số hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nhận định: “… Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được đổi mới, bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo, quản lý. Phương pháp giảng dạy, học tập chậm được đổi mới, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên…”


 

12345678910...

Android APK