Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Họp bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học
 

Sáng ngày 22/6/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh có buổi làm việc họp bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917- 07/11/2017).

 


 

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu họp Sơ kết tình hình hoạt động năm 2017
 

Chiều ngày 16/6/2017, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận họp Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


 

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện nay
 

Theo dữ liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 22/3/2017, dân số Việt Nam là 95.145.114 người (xếp thứ 14 trong các quốc gia đông dân nhất thế giới hiện nay). Trong đó, tỷ lệ người dân sống tập trung ở nông thôn chiếm trên 65% [1]. Quá trình chuyển đổi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao đang đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước đã tạo ra nhiều thuận lợi đối với phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương ở nông thôn.

 

 


 

Hiểu đúng cụm từ “giãy chết” mà Lênin sử dụng đối với chủ nghĩa tư bản
 

Hiểu sai quan niệm của Lênin về chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một bộ phận đã hoài nghi về chủ nghĩa Mác - Lênin, từ đó tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội lợi dụng chống phá. Vì vậy chúng ta phải hiểu cụm từ chủ nghĩa tư bản “giãy chết” một cách khoa học và biện chứng hơn.


 

Khai mạc lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ, công tác Hội Người cao tuổi - Năm 2017
 

Sáng ngày 14/6/2017, tại hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Thuận mở lớp Bồi dưỡng về nghiệp vụ, công tác Hội Người cao tuổi - Năm 2017.


 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Hàm Hiệp
 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở chính quyền cơ sở giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội,  nhất là trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật.


 

Dân chủ và xây dựng nền dân chủ
 

Lịch sử phát triển xã hội loài người là lịch sử không ngừng vươn lên để đạt những giá trị dân chủ ngày một cao, sâu sắc và phổ biến. Xây dựng, phát triển nền dân chủ là xu thế tất yếu khách quan của sự tiến hóa lịch sử nhân loại.


 

Thị trấn Ma Lâm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn
 

Đảng ủy, UBND thị trấn Ma lâm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, và là việc làm thường xuyên cần thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt để thành công trong việc quản lý trật tự đô thị và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn.


 

Dân chủ và các hình thức dân chủ
 

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất. Dưới chế độ ta, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hai hình thức cơ bản là dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. 


 

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 81 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Bắc Bình
 

Chiều ngày 09/6/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 81 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Bắc Bình.


 

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT -HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 67 (2016 - 2017), mở tại huyện Đức Linh
 

Sáng 09/6/2017, Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tốt nghiệp, thi đua - khen thưởng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khoá 67 (2016 - 2017), mở tại huyện Đức Linh.


 

Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ 2) mở tại huyện Tánh Linh
 

Sáng ngày 08/6/2017, tại Hội trường UBND huyện Tánh Linh, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Phòng Nội vụ huyện mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Hàm Thuận Bắc
 

Chiều ngày 08/6/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 80 (2017 - 2018) dành cho các huyện giáp vùng Tây Nguyên, mở tại huyện Hàm Thuận Bắc.


 

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam
 

Thực hiện Thông báo số 467 - TB/TĐTN-TNNT ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận về “Cử đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”.


 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
 

Sáng ngày 01/6/2017, nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tổ chức buổi sinh hoạt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.


 

Khai giảng lớp Trung cấp LLCT- HC, hệ đào tạo tại chức Khoá 79 (2017-2018) mở tại thị xã LaGi
 

Vừa qua, Trường Chính trị Bình Thuận phối hợp với Thường trực Thị uỷ LaGi khai giảng lớp Trung cấp LLCT- hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khoá 79 (2017-2018) mở tại thị xã LaGi.


 

Xã Tân Đức - điểm sáng xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
 

Là xã điểm của Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, tập thể Đảng bộ và nhân dân xã Tân Đức luôn phấn đấu xây dựng địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ chuẩn nông thôn mới.


 

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 

Trên thế giới hiện nay, cơ bản có hai mô hình Nhà nước pháp quyền. Thứ nhất, đó là mô hình tổ chức theo cơ chế “Tam quyền phân lập”, trong đó 3 quyền của nhà nước là hành pháp, lập pháp, tư pháp được phân chia cho 3 cơ quan độc lập nắm giữ. Mô hình này của Nhà nước tư sản. Mô hình thứ hai là “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước…”.  Mô hình này của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, mô hình thứ hai này được thể hiện tại Khoản 3, Điều 2 Hiến pháp năm 2013: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập về cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.


 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017
 

Trong 02 ngày (29 - 30/5/2017), tại Hội trường B - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Thao giảng giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017.


 

Khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ 2) mở tại huyện Hàm Thuận Nam
 

Sáng ngày 22/5/2017, tại Hội trường UBND huyện Hàm Thuận Nam, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Phòng Nội vụ huyện mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

12345678910...

Android APK