Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên, Khóa 28 (Năm 2018), dành cho huyện Tuy Phong
 

Sáng ngày 12/11/2018 Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện Tuy Phong tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên Khóa 28 (Năm 2018), dành cho huyện Tuy Phong, mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuy Phong.


 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trong 9 tháng đầu năm 2018
 

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 cho Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, trong năm 2018 nhà trường có 53 lớp/5.254 học viên. Trong thời gian qua, cơ sở vật chất của nhà trường đang bị xuống cấp trầm trọng, nếu năm 2017 có 05 hội trường phục vụ cho công tác mở lớp thì năm 2018 chỉ còn lại 04 hội trường được sử dụng nhưng cũng đang xuống cấp, trong khi đó cơ sở trường mới đang trong giai đoạn mới xây dựng chưa hoàn thiện nên hội trường phục vụ cho công tác mở lớp có lúc không đảm bảo, phải thuê hội trường để mở lớp. Do đó, cơ sở vật chất phục vụ cho lớp học không đảm bảo đã gây không ít khó khăn cho đơn vị trong công tác mở lớp.


 

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên, Khóa 27 (Năm 2018), dành cho huyện Hàm Tân
 

Vừa qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện Hàm Tân tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên Khóa 27 (Năm 2018), dành cho huyện Hàm Tân, mở tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Tân.


 

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
 

Ngày 11/11/2018, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Chi đoàn Trường Chính trị tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại Trường Tiểu học Hưng Long 1, Khu phố 7, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết.


 

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã - Năm 2018
 

Sáng ngày 07/11/2018, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ khai mạc Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã - Năm 2018, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


 

Cụm thi đua I thuộc CĐVC tỉnh họp xét thi đua năm 2018
 

Thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 08/11/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua I thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh tiến hành chấm điểm thi đua năm 2018 cho 11 công đoàn cơ sở là thành viên của Cụm.


 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận sinh hoạt thông tin
 

Sáng ngày 06/11/2018, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức báo cáo thông tin về kết quả chuyến đi nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại hai nước Nhật Bản và Singapore.


 

Từ đổi mới hoạt động ở Quốc hội, nghĩ đến đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân
 

Là một cử tri thường xuyên quan tâm theo dõi các kỳ họp của các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương, nhất là đối với các kỳ họp Quốc hội trong thời gian gần đây tôi cảm nhận được sự không ngừng đổi mới hoạt động tại kỳ họp của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhà nước ta đã làm cho cử tri rất hài lòng, phấn khởi.


 

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 

Liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân không chỉ là một  nguyên tắc, là yêu cầu cơ bản, mà còn phản ánh bản chất, đồng thời là mục đích của Đảng Cộng sản. Nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương bốn khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, càng phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


 

Thị trấn Liên Hương - điểm sáng về phát triển kinh tế -xã hội của huyện Tuy Phong
 

Thị trấn Liên Hương là trung tâm hành chính của huyện Tuy Phong, có diện tích tự nhiên là 1.012 ha. Dân số toàn thị trấn hiện nay là 35.914 khẩu/8.307 hộ. Liên Hương là trung tâm mua bán, giao thương với các địa phương mảng bắc của huyện và có đường giao thông liên xã, đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời gian qua.


 

Chi bộ Giảng viên tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
 

Chiều ngày 31/10/2018, tại phòng họp trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Chi bộ giảng viên đã tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Đào Thị Thùy Trang - khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.


 

Hòa giải tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã
 

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014. Một trong những nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai là việc hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai. Trong hòa giải tranh chấp đất đai vẫn còn có nhiều trường hợp nhận thức chưa đúng quy định của pháp luật. Bài viết này xin trình bày về trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã để bạn đọc cùng tham khảo.

 


 

Phân biệt chỉ tiêu GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người
 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người (GDP bình quân đầu người) và thu nhập bình quân đầu người là hai trong số 350 chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê công bố. Hai chỉ tiêu thống kê này được sử dụng ngày càng nhiều trong việc đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, mức sống của dân cư. Hai chỉ tiêu này hoàn toàn khác nhau về mục đích, ý nghĩa, khái niệm và phương pháp tính... Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, đôi khi chúng ta vẫn còn nhầm lẫn giữa hai chỉ tiêu này. Bài viết này nhằm giúp chúng ta phân biệt điểm khác nhau giữa chỉ tiêu GDP bình quân đầu người và và thu nhập bình quân đầu người.


 

Chi bộ Đào tạo - Khoa học tổ chức lễ kết nạp đảng viên
 

Sáng ngày 26/10/2018, tại phòng họp Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Chi bộ Đào tạo - Khoa học tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Tự Tín.


 

Nhận thức xã hội tư bản hiện đại từ góc độ quy luật “phủ định của phủ định”
 

Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Nếu như quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động phát triển, quy luật sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất vạch ra cách thức của sự vận động phát triển thông qua sự tác động giữa lượng và chất của sự vật thì quy luật phủ định của phủ định nói lên khuynh hướng của sự vận động phát triển của sự vật và con đường xuất hiện cái mới thay thế cái cũ. Từ góc độ biện chứng của quy luật này, chúng ta có thể vận dụng để nhận thức sự tồn tại, phát triển của xã hội tư bản hiện đại.


 

Một vài lưu ý khi xác định các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam hiện nay
 

Để góp phần duy trì, ổn định trật tự cũng như điều chỉnh các mối quan hệ xã hội nhà nước đã ban hành pháp luật, pháp luật được xem là công cụ hiệu quả đối với mỗi nhà nước. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng trong việc giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định và quản lý xã hội, vậy văn bản quy phạm pháp luật là gì và hiện nay gồm những văn bản nào?


 

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, dành cho ngành Y tế tỉnh Bình Thuận - Năm 2018
 

Sáng ngày 21/10/2018 tại Trung Tâm Y tế dự phòng Tỉnh, Trường Chính tri tỉnh Bình Thuận phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, dành cho ngành Y tế tỉnh Bình Thuận - Năm 2018.


 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tham gia giao lưu thể thao - văn nghệ Khối thi đua 6 năm 2018
 

Chiều ngày 20/10/2018 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình thuận, Trường Chính trị tham gia giao lưu thể thao - văn nghệ do Khối thi đua 6 tổ chức.

 


 

Một tấm gương về nghị lực sống rất đáng để nhiều người noi theo
 

Đêm qua (17/10/2018) xem chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, tôi không nén nỗi xúc động và sự cảm phục trước một con người như bị số phận đẩy đến giới hạn cuối cùng của cuộc sống nhưng vẫn đầy bản lĩnh và nghị lực để cố vươn lên.


 

An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới
 

Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong đó vấn đề An sinh xã hội là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Đảng và Nhà nước đem lại cho nhân dân.

 


 

12345678910...

Android APK