Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
 

Chiều ngày 18/10/2017, tại phòng họp Trường Chính trị. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.


 

Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Quản trị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
 

Sáng ngày 19/10/2017, tại Phòng họp Trường Chính trị, Chi bộ Tổ chức - Hành chính - Quản trị thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú của chi bộ.


 

Uỷ ban nhân dân xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc làm tốt công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của công dân
 

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của công dân ở cơ sở có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một mặt để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, mặt khác góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở tạo lòng tin của người dân vào chính quyền mình đang sinh sống và lao động.


 

Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị Bình Thuận
 

Sáng ngày 17/10/2017 Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của Trường.


 

Kết quả mở Lớp Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã năm 2017 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Thực hiện Quyết định 3854/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch 2332/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về việc bồi dưỡng Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông báo số 76-TB/BTCTU ngày 04/01/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; Trong thời gian qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Sở Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã cụ thể như sau: 


 

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cấp xã (lớp thứ hai) - Năm 2017, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Sáng ngày 16/10/2017, tại hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, khai mạc Lớp Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cấp xã (lớp thứ hai) - Năm 2017. 


 

Họp Hội đồng Tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ đào tạo tại chức - Khóa 83 (2017 - 2019)
 

Sáng ngày 16/10/2107, Trường Chính trị tỉnh Bình thuận tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 83 (2017 - 2019), mở tại huyện Hàm Thuận Nam.


 

Quan điểm Hồ Chí Minh về chính sách cán bộ nữ
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người học trò xuất sắc của Mác - Ăngghen - Lênnin - là người kế thừa và phát triển sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề phụ nữ và cán bộ nữ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được vị trí vai trò, khả năng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội và Người rất quan tâm đến vấn đề giải phóng phụ nữ. 


 

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 70 (2016 - 2017)
 

Sáng ngày 12/10/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - Khóa 70 (2016 - 2017), mở tại huyện Hàm Thuận Nam.


 

Đảng bộ phường Đức Thắng làm tốt công tác Xây dựng Đảng
 

Đảng bộ phường Đức Thắng hiện có 14 Chi bộ trực thuộc với 150 đảng viên/72 nữ. Trong những năm qua, Đảng bộ phường Đức Thắng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.


 

Cụm thi đua số 1 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh củng cố nhân sự
 

Chiều ngày 11/10/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua số 1 thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận họp giao ban Quý III/2017. 


 

Xây dựng đạo đức công vụ là góp phần xây dựng Đảng về đạo đức
 

Hiện nay, đội ngũ Đảng viên chiếm số lượng lớn trong lực lượng cán bộ, công chức nhà nước. Hầu hết các lãnh đạo cao cấp, chủ chốt của bộ máy nhà nước, những người đứng đầu các tổ chức đoàn thể và đại bộ phận đa số cán bộ, công chức đều là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, vấn đề xây dựng đạo đức công vụ là một vấn đề quan trọng để góp phần xây dựng Đảng về đạo đức.


 

Vận dụng NQ số 12-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” ở tỉnh Bình Thuận
 

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" và các chủ trương của Đảng về doanh nghiệp nhà nước. Đến nay, việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, số lượng doanh nghiệp nhà nước đã được thu gọn hơn, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt; Cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã có bước đổi mới theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn; Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nhà nước được nâng lên.


 

Đổi mới hình thức thi cử ở Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở ở địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng là một trong những nhiệm vụ của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Để làm tốt được công tác trên, đòi hỏi Nhà trường phải quan tâm tới việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Trong đó, đổi mới hình thức thi là một nội dung vô cùng quan trọng, bởi vì, thông qua thi cử sẽ giúp chúng ta đánh giá được kết quả, thái độ, tinh thần học tập của học viên, đồng thời, người giảng sẽ nhìn nhận và điều chỉnh cách thức giảng sao cho phù hợp với tình hình để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy. 


 

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cấp xã (lớp thứ nhất) - Năm 2017 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Sáng ngày 04/10/2017, Trường Chính trị tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy cấp xã (lớp thứ nhất) - Năm 2017 mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.


 

Một số ghi nhận về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2012-2017
 

Là tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, những năm qua, Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận đã có nhiều đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.


 

Dự Đại hội Câu lạc bộ Trí thức
 

Sáng ngày 29/9/2017 đ/c Lê Trung Quân (Phó Hiệu trưởng) và một số đ/c giảng viên Trường Chính trị là hội viên Câu lạc bộ Trí thức đi dự Đại hội Câu lạc bộ Trí thức tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ III (2017 - 2022).


 

Vận dụng NQ số 10-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII về “phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” trong việc phát triển kinh tế tư nhân tại tỉnh Bình Thuận
 

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân", kinh tế tư nhân ở nước ta đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


 

Khai mạc Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện 2017
 

Sáng ngày 27/9/2017, tại hội trường A2 Trường Chính trị phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận, mở Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cấp huyện năm 2017.


 

Bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 68 (2016 - 2017), mở tại huyện Bắc Bình
 

Chiều 25/9/2016, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình tổ chức lễ bế giảng Lớp Trung cấp LLCT - HC, hệ đào tạo tại chức - khoá 68 (2016 - 2017), mở tại huyện Bắc Bình.


 

12345678910...

Android APK