Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU
 
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Tánh Linh trong 6 tháng đầu năm 2017
 

Tánh Linh là huyện miền núi nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, là một vùng kinh tế đầy tiềm năng với diện tích tự nhiên là 117.422 ha. Dân số trên 105.000 người. Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn.


 

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận
 

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận


 

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận


 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BÌNH THUẬN
 

Xác định vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và chế độ công tác


 


Android APK