Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Kết quả thực hiện chương trình “nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2013-2018)

Xác định việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới  là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các tổ chức công đoàn tại tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm. Nhiệm kỳ 2013-2018 đánh dấu những nỗ lực đáng ghi nhận của các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh về vấn đề này.


TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện chương trình “nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2013-2018)

Xác định việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới  là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các tổ chức công đoàn tại tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm. Nhiệm kỳ 2013-2018 đánh dấu những nỗ lực đáng ghi nhận của các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh về vấn đề này.Android APK