Hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận viếng Đền thờ liệt sĩ thành phố Phan Thiết

Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cho CCVC - người lao động đến viếng Đền thờ liệt sĩ thành phố Phan Thiết.
Android APK