Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính Khóa 8 - Năm 2018

Sáng ngày 09/10/2018 Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trang trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính khóa 8 - Năm 2018, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.
Android APK