Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Tư tưởng về toàn cầu hoá trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách đây 170 năm, được sự ủy nhiệm của “Đồng minh những người Cộng sản”, ngày 24-2-1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ănghen soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.
Android APK