Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2018
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị tỉnh năm 2018

Chiều ngày 13/12/2018, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị năm 2018.
Android APK