Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, khoá 23 - năm 2017

Sáng ngày 23/5/2017, Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, khoá 23 - năm 2017.
Android APK