Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN MỚI NHẤT

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ nhất) mở tại huyện Hàm Thuận Bắc

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hàm Thuận Bắc, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ nhất) mở tại huyện.
Android APK