Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017 - 2018
 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 15/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – năm 2017”; ngày 15/8/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đoàn Phường Phú Tài đến thăm và tặng 05 phần quà gồm bộ sách vở cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.


 

Một số kết quả qua giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BNCTU, ngày 17/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính và các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016, quý I/2017 tại Đảng ủy Sở Tài chính.


 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp thi hành án
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Thông báo số 241-TB/VPTU, ngày 28/7/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy) tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 9 tháng năm 2017. Sáng ngày 10/8/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức buổi tọa đàm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phối hợp thi hành án dân sự.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác giám sát đối với cấp ủy trực thuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đối thoại trực tiếp và trách nhiệm người đứng đầu
 

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU và Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 25/4/2017 thành lập 02 Đoàn trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.


 

GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH
 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và quý I/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính, cùng các thành viên đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Đảng ủy Sở Tài chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đảng ủy viên, tập thể Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính. 


 

Họp đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 và Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; chiều ngày 11/7/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Hội nghị được đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì với sự tham dự của tập thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Nội chính.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)
 

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng ngày 13/7/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Miều (97 tuổi) tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được biết, mẹ có 02 người con là liệt sĩ.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tăng cường công tác giám sát đối với cấp ủy trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
 

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU và Quyết định số 586-QĐ/TU ngày 25/4/2017 thành lập 03 Đoàn trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Huyện ủy Tuy Phong về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 38-NQ/TU, ngày 07/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.


 

Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương; trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các sở, ngành liên quan, các huyện, thị, thành ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh, huyện nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Theo đó, các ngành, các đơn vị đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo chủ trương của ngành, của tỉnh ủy đi đôi với việc sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm gắn với việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ có chức danh tư pháp, từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức, khắc phục tình trạng thiếu hụt điều tra viên và cán bộ làm công tác bổ trợ tư pháp. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp và các hoạt động tư pháp ở địa phương được tăng cường; các hoạt động giám định tư pháp, công chứng, chứng thực, tư vấn pháp luật, luật sư…thực hiện đúng quy định.


 

Một số điểm nổi bật về công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2017
 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, tạo được chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 

Chiều ngày 29/06/2017, đồng chí Trần Văn Để - Bí thư chi bộ đã chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi sơ kết có tập thể đảng viên Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
 

Ngày 29/06/2017, đồng chí Trần Văn Để - Bí thư chi bộ đã chủ trì buổi Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Kim Hạnh, chuyên viên Văn phòng Ban. Tham dự Lễ kết nạp có tập thể đảng viên trong chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh – Khóa VII
 

Sáng ngày 16/6/2017, tại hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh - Khóa VII.


 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ khai trương Trang thông tin điện tử và ký kết các quy chế phối hợp liên ngành cấp tỉnh
 

Được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 15/6/2017, tại hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương Trang thông tin điện tử và ký kết các quy chế phối hợp liên ngành cấp tỉnh.


 

HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2017
 

Sáng ngày 08/6/2017, tại thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã phối hợp với Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính 07 tỉnh Miền Đông Nam bộ.


 

Tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Sáng ngày 01/6/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng và trưởng các đoàn thể cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
 

Ngày 31/6/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức “Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Như Ngoạn - Đảng viên Chi bộ. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Văn Để - Bí thư chi bộ và tập thể đảng viên chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Bắc Bình
 

Chiều ngày 26/5/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Giám sát số 01 (theo Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.


 

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Hàm Thuận Bắc
 

Thực hiện Quyết định số 586-QĐ/TU và Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chiều ngày 22/5/2017, Đoàn giám sát số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng đoàn, trực tiếp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và đồng chí Bí thư Huyện ủy.


 

12345678910...

Android APK