Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận
 

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.


 

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt xem phim tư liệu về chủ quyền biển đảo
 

Nhằm nâng cao hiểu biết sâu sắc của Đoàn viên chi đoàn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chiều ngày 13/10/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt xem phim tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Ðông có tựa đề “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” gồm 05 tập phim do HTV thực hiện.


 

Ban Chỉ đạo Phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn Luật Phòng chống khủng bố
 

Để nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố, nguyên tắc, biện pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguyên nhân, điều kiện và các tình huống liên quan đến khủng bố; sáng ngày 13/10/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng chống khủng bố.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
 

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.


 

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn thể đoàn viên năm 2017
 

Sáng ngày 10/10/2017, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn thể đoàn viên năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Tánh Linh
 

Chiều ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp theo Quyết định số 19-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách tư pháp tại địa phương (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017), do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Tánh Linh.


 

Họp đánh giá kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


 

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Hàm Thuận Nam
 

Chiều ngày 15/09/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2017 cùng với các thành viên của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 19-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Hàm Thuận Nam .


 

Tiến hành giám sát công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Đảng ủy Sở Xây dựng
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BNCTU ngày 17/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017; ngày 28/8/2017, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 tại Đảng ủy Sở Xây dựng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Xà Dương Thắng - Bí thư cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Xây dựng.


 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai công tác khảo sát tình hình thực hiện một số hoạt động trong giai đoạn điều tra của cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân và Công an huyện Đức Linh
 

Thực hiện Kế hoạch số 823/KH-HĐND, ngày 07/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện một số quy định pháp luật trong giai đoạn điều tra. Ngày 22/8 và ngày 24/8/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai công tác khảo sát đối với cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân và cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh.


 

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017 - 2018
 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 15/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – năm 2017”; ngày 15/8/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đoàn Phường Phú Tài đến thăm và tặng 05 phần quà gồm bộ sách vở cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.


 

Một số kết quả qua giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BNCTU, ngày 17/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính và các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016, quý I/2017 tại Đảng ủy Sở Tài chính.


 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp thi hành án
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (Thông báo số 241-TB/VPTU, ngày 28/7/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy) tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 9 tháng năm 2017. Sáng ngày 10/8/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức buổi tọa đàm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác phối hợp thi hành án dân sự.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường công tác giám sát đối với cấp ủy trực thuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện đối thoại trực tiếp và trách nhiệm người đứng đầu
 

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU và Quyết định số 585-QĐ/TU ngày 25/4/2017 thành lập 02 Đoàn trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.


 

GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH
 

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và quý I/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính, cùng các thành viên đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Đảng ủy Sở Tài chính. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Đảng ủy viên, tập thể Ban Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính. 


 

Họp đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 và Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
 

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; chiều ngày 11/7/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017. Hội nghị được đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì với sự tham dự của tập thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Nội chính.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)
 

Nhằm hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng ngày 13/7/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Miều (97 tuổi) tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được biết, mẹ có 02 người con là liệt sĩ.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tăng cường công tác giám sát đối với cấp ủy trực thuộc về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
 

Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU và Quyết định số 586-QĐ/TU ngày 25/4/2017 thành lập 03 Đoàn trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Huyện ủy Tuy Phong về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và Chương trình hành động số 38-NQ/TU, ngày 07/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”.


 

Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch nhằm cụ thể hóa công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương; trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các sở, ngành liên quan, các huyện, thị, thành ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh, huyện nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Theo đó, các ngành, các đơn vị đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo chủ trương của ngành, của tỉnh ủy đi đôi với việc sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm gắn với việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ có chức danh tư pháp, từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức, khắc phục tình trạng thiếu hụt điều tra viên và cán bộ làm công tác bổ trợ tư pháp. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp và các hoạt động tư pháp ở địa phương được tăng cường; các hoạt động giám định tư pháp, công chứng, chứng thực, tư vấn pháp luật, luật sư…thực hiện đúng quy định.


 

12345678910...

Android APK