Hôm nay, ngày 23 tháng 7 năm 2018
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2018
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các sở, ngành liên quan và các huyện, thị, thành ủy tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành cấp trên trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2018; trong đó, thực hiện nghiêm túc chủ trương Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” được nêu trong Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện tốt việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp.


 

Hội nghị giao ban 03 lực lượng Quý II/2018
 

Chiều ngày 18/7/2018,  Đại tá Lê Việt Thắng – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cùng Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Thoa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đồng chủ trì giao ban 03 lực lượng: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh và Biên phòng tỉnh quý II/2018, theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ “về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường giám sát đối với các cấp ủy trực thuộc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
 

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/BNCTU và Quyết định số 70-QĐ/BNCTU ngày 01/2/2018, thành lập Đoàn giám sát trực tiếp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy Công an huyện Hàm Tân, Tuy Phong về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
 

Ngày 03/7/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ năm 2015 - 2020
 

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 - 2020; sáng ngày 03/7/2018, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Tổ chức sinh hoạt phổ biến, quán triệt Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị
 

Sáng ngày 03/7/2018, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt quán triệt Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.


 

Một số kết quả hoạt động của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy qua nữa nhiệm kỳ triển khai thực Nghị quyết Đại hội 2015 -2020
 

Trong giai đoạn đầu khi mới thành lập, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối, sự đoàn kết, thống nhất và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội các cấp và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hàng năm luôn được chi bộ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.


 

Chứng cứ và chứng minh trong Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015
 

Chứng cứ và chứng minh là vấn đề quan trọng, mang tính mấu chốt trong suốt quá trình từ khởi tố, điều tra, truy tố đến xét xử vụ án hình sự. Quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ để giải quyết các vấn đề trong vụ án hình sự. Vì vậy, nhằm bảo đảm quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị buộc tội và bảo đảm tranh tụng trong tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 có những sửa đổi bổ sung quan trọng so với BLTTHS năm 2003, một trong số những điểm mới đáng chú ý là các quy định về chế định chứng cứ và chứng minh. Trong mối quan hệ hữu cơ đó, các quy định về chứng cứ và chứng minh đóng vai trò như một phương thức hay giải pháp giúp cho tố tụng hình sự vận hành theo đúng tinh thần bảo đảm quyền con người và bảo đảm tranh tụng.


 

Kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
 

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/BNCTU, ngày 15/3/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ban Nội chính Tỉnh ủy thành lập đoàn giám sát do đồng chí Trần Văn Để, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham dự cuộc họp có đồng chí Thái Đức Hùng Anh, Bí thư chi bộ, Giám đốc cùng tập thể lãnh đạo các phòng chức năng; Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


 

Một số kết quả trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Hàm Thuận Nam
 

Chiều ngày 26/6/2018, Tổ kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do Đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Tổ trưởng, các thành viên của Tổ kiểm tra gồm đồng chí Nguyễn Đương Thành - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Hàm Thuận Nam.


 

Kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam
 

Sáng ngày 26/6/2018, Tổ kiểm tra, phúc tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 do đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh làm Tổ trưởng đã thực hiện kiểm tra tại xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 

Chiều ngày 22/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp định kỳ nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành chức năng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


 

Lễ khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa
 

Chiều ngày 20/6/2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng với các đồng chí Biện Văn Hoan - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Lại Văn Loan - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ấn nút khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XII
 

Thực hiện Công văn số 913-CV/ĐUK ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 28/5/2018, Chi ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 - Khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tuy Phong
 

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, đồng chí Nguyễn Thành Tâm -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiến hành giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tuy Phong.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát mà túy tại Đảng ủy Công an thành phố Phan Thiết từ năm 2017 đến quý I năm 2018
 

Sáng ngày 22/5/2018, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã trực tiếp giám sát Đảng ủy Công an thành phố Phan Thiết về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát mà túy từ  năm 2017 đến quý I/2018; tham dự buổi làm việc, có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới đối với Đảng ủy Thị trấn Phan Rí Cửa từ năm 2017 đến quý I năm 2018
 

Ngày 17/5/2018, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã trực tiếp giám sát Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy từ đầu năm 2017 đến quý I/2018.


 

Khối thi đua 6 khởi công xây dựng Nhà Tình thương tại xã Hàm Liêm - Hàm Thuận Bắc
 

Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn an cư trước mùa mưa bão sắp tới, sáng ngày 23/5/2018, Khối thi đua 6 do Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Khối đã cùng với đại diện lãnh đạo các cơ quan: Trường Chính trị tỉnh, Báo Bình Thuận, UBND xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc và nhà tài trợ Công ty SXKT Bình Thuận đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà Tình thương cho gia đình ông Lương Yên, sinh năm 1950, trú tại Thôn 1, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức thi thuyết trình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Nhân dịp Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) và thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và nhân rộng những gương điển hình tiên biểu, gương người tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sáng ngày 18/5/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức thi thuyết trình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại huyện Hàm tân
 

Sáng ngày 09/5/2018, Đoàn Giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã thực hiện giám sát tại Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy Công an huyện Hàm Tân.


 

12345678910...

Android APK