Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Tổ chức sinh hoạt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; sáng ngày 18/5/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt nghe bài giảng của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

Thông báo điều chỉnh hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ thi tuyển dụng công chức năm 2017
 

Căn cứ Thông báo 108-TB/TU ngày 09/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017; Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo điều chỉnh hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ thi tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: 


 

Triển khai công tác giám sát cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên – Môi trường
 

Thực hiện Chương trình về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; sáng ngày 10/5/2017, Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát cải cách thủ tục hành chính (biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí) tại Sở Tài nguyên - Môi trường.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 16, 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)
 

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 19/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sáng ngày 04/5/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chương trình hành động số 16, 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII).


 

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)
 

Chiều ngày 28/4/2017, Chi đoàn Ban Nội chính tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).


 

Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận
 

Sáng ngày 25/4/2017, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về bản án sơ thẩm số 16/2016/HC-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu xem xét lại việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bảo Phú, dẫn đến hành vi kê khai sai thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.


 

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức
 

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế và kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017; Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan như sau:


 

Tỉnh Bình Thuận sơ kết 03 năm thực hiện biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa đối tượng vi phạm vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 

Qua 03 năm (2014-2016) thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, Nghị định 221/2013/NĐ-CP và Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa đối tượng vi phạm vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc đã đạt được một số kết quả bước đầu, cụ thể là:


 

Tăng cường việc giám sát công tác xét xử qua hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; sáng ngày 07/4/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan việc xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên tòa trong tỉnh.


 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta đều đề ra chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo cương vị, chức trách.


 

Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Quý I năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện, đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017
 

Chiều ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp định kỳ nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành chức năng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.


 

Cơ sở để xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng
 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu là 1 yếu tố quan trọng trong quản lý nhà nước nói chung và phòng, chống tham nhũng nói riêng.


 

Tổ chức học tập Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”
 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 22/3/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; chiều ngày 28/3/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức sinh hoạt, học tập Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.


 

Công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quý I/2017
 

Sáng ngày 22/3/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả công tác nội chính quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017. Cùng dự có các đồng chí: Trần Thiết Kế, Hàm Phó Vụ trưởng - Vụ 8 Ban Nội chính Trung ương; Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan Khối nội chính và lãnh đạo các cơ quan liên quan.


 

Một số kết quả về công tác cải cách tư pháp trong quý I/2017
 

Trong 03 tháng đầu năm 2017, các ngành tư pháp, các đơn vị liên quan và cấp ủy địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.


 

Họp báo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên
 

Sáng ngày 28/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì họp báo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non và Tiểu học Thanh Nguyên.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
 

Sáng ngày 22 tháng 03 năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận đã chủ trì Hội nghị về góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 để phục vụ cho kỳ họp thứ ba - Quốc hội Khóa XIV.


 

Sinh hoạt nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), sáng ngày 18/3/2017, Chi đoàn Văn phòng Đảng ủy Khối, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu tại Bãi biển Đồi Dương - Phan Thiết.


 

Hội nghị tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh
 

Sáng ngày 17 tháng 03 năm 2017, đồng chí: Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm (2001-2016) thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/2002/CT-UBBT của Chủ tịch UBND tỉnh về tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.


 

12345678910...

Android APK