Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy
 

Sáng ngày 10/11/2017, Tổ công tác của Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 

Chiều ngày 01/11/2017, Chi ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


 

Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe
 

Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân viên lái xe vào làm việc tại cơ quan như sau:


 

Họp Đoàn kiểm tra, rà soát cho ý kiến về kết luận thanh tra có dấu hiệu sai phạm và dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Bắc Bình
 

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2017, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình, đôn đốc giải quyết, xử lý một số vụ việc phức tạp kéo dài, theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; buổi làm việc được diễn ra tại phòng họp Huyện ủy.


 

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và các ban, ngành liên quan của huyện để đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chiều ngày 25/10/2017, lãnh đạo Ban cùng với lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp làm việc với Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện.


 

Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh Bình Thuận (2012 - 2017)
 

Sáng ngày 25/10/2017, tại Hội trường A Công an tỉnh Bình Thuận, Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH, tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.


 

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Thông báo số 125-TB/VPTU ngày 17/10/2016, Thông báo số 200-TB/VPTU ngày 21/4/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Cơ sở cai nghiện bắt buộc, đã đạt nhiều kết quả khả quan.


 

Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận
 

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.


 

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt xem phim tư liệu về chủ quyền biển đảo
 

Nhằm nâng cao hiểu biết sâu sắc của Đoàn viên chi đoàn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; chiều ngày 13/10/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt xem phim tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Ðông có tựa đề “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” gồm 05 tập phim do HTV thực hiện.


 

Ban Chỉ đạo Phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn Luật Phòng chống khủng bố
 

Để nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động khủng bố, nguyên tắc, biện pháp phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguyên nhân, điều kiện và các tình huống liên quan đến khủng bố; sáng ngày 13/10/2017, tại Hội trường Công an tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng chống khủng bố.


 

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
 

Chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt triển khai thực hiện 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy về các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.


 

Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn thể đoàn viên năm 2017
 

Sáng ngày 10/10/2017, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị toàn thể đoàn viên năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy.


 

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Tánh Linh
 

Chiều ngày 20/9/2017, Đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp theo Quyết định số 19-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách tư pháp tại địa phương (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017), do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Tánh Linh.


 

Họp đánh giá kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016 - 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra, rà soát theo Quyết định số 689-QĐ/TU, ngày 07/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 


 

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại huyện Hàm Thuận Nam
 

Chiều ngày 15/09/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp năm 2017 cùng với các thành viên của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 19-QĐ/BCĐ ngày 08/8/2017 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đã trực tiếp kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cải cách tư pháp (từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam. Tham dự buổi kiểm tra có tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các ngành có liên quan của huyện Hàm Thuận Nam .


 

Tiến hành giám sát công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Đảng ủy Sở Xây dựng
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BNCTU ngày 17/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017; ngày 28/8/2017, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 tại Đảng ủy Sở Xây dựng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Xà Dương Thắng - Bí thư cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở Xây dựng.


 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai công tác khảo sát tình hình thực hiện một số hoạt động trong giai đoạn điều tra của cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân và Công an huyện Đức Linh
 

Thực hiện Kế hoạch số 823/KH-HĐND, ngày 07/8/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện một số quy định pháp luật trong giai đoạn điều tra. Ngày 22/8 và ngày 24/8/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh triển khai công tác khảo sát đối với cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân và cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh.


 

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017 - 2018
 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 15/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – năm 2017”; ngày 15/8/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đoàn Phường Phú Tài đến thăm và tặng 05 phần quà gồm bộ sách vở cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.


 

Một số kết quả qua giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại Sở Tài chính
 

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/BNCTU, ngày 17/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017; ngày 27/7/2017, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính và các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2016, quý I/2017 tại Đảng ủy Sở Tài chính.


 

12345678910...

Android APK