Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Quyết định số 586-QĐ/TU và Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chiều ngày 22/5/2017, Đoàn giám sát số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng đoàn, trực tiếp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và đồng chí Bí thư Huyện ủy.


TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Quyết định số 586-QĐ/TU và Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chiều ngày 22/5/2017, Đoàn giám sát số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng đoàn, trực tiếp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và đồng chí Bí thư Huyện ủy.Android APK