Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

Sáng ngày 10/11/2017, Tổ công tác của Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Android APK