Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 25/4/2017, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về bản án sơ thẩm số 16/2016/HC-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu xem xét lại việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bảo Phú, dẫn đến hành vi kê khai sai thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.


TIN HOẠT ĐỘNG

Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Sáng ngày 25/4/2017, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử Phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về bản án sơ thẩm số 16/2016/HC-ST ngày 29/11/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu xem xét lại việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bảo Phú, dẫn đến hành vi kê khai sai thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.Android APK