Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Tháng 11/2017, Chương trình “Cặp lá yêu thương” tổ chức tại Bình Thuận

Ngày 27/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch số 1256/KH-UBND về tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Cặp lá yêu thương” vào ngày 05/11/2017 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.
Android APK