Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

37 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" năm 2018

Năm 2018, tỉnh Bình Thuận có 37 đồng chí vinh dự được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận"


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK