Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

"Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK