Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Phan Hiệp vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Đảng ủy xã Phan Hiệp đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp để tăng cường công tác dân vận, phát động toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Phan Hiệp vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới

    Đảng ủy xã Phan Hiệp đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp để tăng cường công tác dân vận, phát động toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua "Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.    Android APK