Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Bình Thuận: Phát huy vai trò Hội Nông dân trong tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Các cấp Hội Nông dân đã trực tiếp và tham gia hòa giải thành trên 13.000 vụ việc ở cơ sở; tham gia cùng các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp gần 32.000 lượt công dân; tham gia giải quyết hơn 13.700 vụ việc khiếu nại, tố cáo...
Android APK