Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2018
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quy định có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.


CUỘC THI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO"

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2020    Android APK