Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Hiệu quả mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa

Mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” được các cấp, các ngành đánh giá cao và đã có 13 tập thể, 76 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".


TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa

Mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” được các cấp, các ngành đánh giá cao và đã có 13 tập thể, 76 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".Android APK