Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

“Tháng Thanh niên” năm 2017 với những hoạt động thiết thực

"Tháng Thanh niên" năm 2017 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai thực hiện với 04 nội dung trọng tâm và 07 chỉ tiêu cơ bản.