Hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

Thực hiện Quyết định số 1947-QĐ/ĐUK và Quyết định số 1948-QĐ/ĐUK, ngày 27/9/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên. Ngày 31/10/2018, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Phan Thị Quỳnh và Nguyễn Trần Khánh Vi.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
 

Ngày 31/10/2018, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động số 51-CTr/TU và 52-CTr/TU; Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo và quán triệt các nội dung trên tại Hội nghị; thành phần tham dự gồm toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


 

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra trực thuộc
 

Trong tháng 10/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh. Tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức Đảng; giải quyết tố cáo đối với 01 tổ chức và 02 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức đảng, 11 đảng viên; tiến hành xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên; tiếp nhận và xử lý 19 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 03 đơn tố cáo, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 03 đơn, lưu 04 đơn, đang tham mưu xử lý 09 đơn.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành giám sát đối với Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 

Thực hiện Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ngày 25/10/2018, Tổ giám sát số 288 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Theo đó, Tổ giám sát đã làm việc tại chi bộ, trực tiếp xem xét các tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.    


 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
 

Chiều ngày 16/10/2018, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Tham dự buổi Họp mặt có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực, nguyên Thường trực Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị phối hợp; đồng chí Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy qua các thời kỳ; thường trực cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, ngày 09 tháng 10 năm 2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 289-QĐ/UBKTTU, ngày 05/10/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Liên minh Hợp tác xã và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Liên minh Hợp tác xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức và cán bộ.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
 

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh
 

Ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 287-QĐ/UBKTTU, ngày 03/10/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân và Đảng ủy thị trấn Tân Minh, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, Kế hoạch Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 nhằm để đánh giá đúng ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ngày 20/9/2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai Quyết định, kế hoạch   giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng uỷ Bưu điện tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bưu điện tỉnh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức triển khai Đề án sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
 

Ngày 24/9/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tham dự có các đồng chí là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, do đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.


 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2018
 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 9 tháng năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các Ủy ban kiểm tra trực thuộc tỉnh, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.


 

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)
 

Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giam sát và tổ chức thực hiện toàn nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời có chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đã tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, các vụ việc được báo chí và xã hội quan tâm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Đoàn Cán bộ đến thăm viếng Nhà bia Di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương cục miền Nam
 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/UBKTTW, ngày 29/8/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)” và được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy.


 

Tổ Kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí - huyện Hàm Thuận Bắc
 

Ngày 06/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí thuộc huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức cuộc họp để nghe Tổ Kiểm tra 249 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (theo Quyết định số 249-QĐ/UBKTTU, ngày 05/7/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về thành lập Tổ Kiểm tra) thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy xã Hàm Trí - huyện Hàm Thuận Bắc.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Công bố Quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên
 

.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, vừa qua, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Phong.


 

Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận
 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


 

Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


 

Kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


 

12345678910...

Android APK