Hôm nay, ngày 20 tháng 3 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII)
 

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng và động lực tinh thần để phát triển xã hội. Đạo đức là gốc của mỗi con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã ý thức sâu sắc về vai trò đặc biệt quan trọng của tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, cũng như của toàn xã hội đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án bà Lê Thị Bông
 

Trong 3 ngày (từ ngày 14 đến 16/3/2018), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án bà Lê Thị Bông. 


 

Một số kết quả qua 3 năm triển khai thực hiện Quy chế số 263, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm ở Bình Thuận
 

Sau khi có Quy định số 263-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/UBKTTW, ngày 16/3/2015 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm (gọi tắt là Hướng dẫn số 17-HD/UBKTTW), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành công văn chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh phổ biến, quán triệt đến tất cả đảng viên trong đảng bộ. Trên cơ sở đó, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo triển khai phổ biến, quán triệt nội dung Quy định số 263-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/UBKTTW bằng các hình thức, nhiều cấp ủy tổ chức hội nghị lồng ghép với việc triển khai các chuyên đề ở địa phương, đơn vị. Ở cấp cơ sở, việc tổ chức phổ biến, quán triệt tuy mỗi nơi có phương pháp và cách làm riêng, nhưng về cơ bản vẫn bảo đảm yêu cầu chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 

Đoàn công tác của Tạp chí Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

Đoàn công tác của Tạp chí Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương  làm việc với Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018
 

Ngày 07/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có văn bản số số 1453 -CV/UBKTTU chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Thông báo số 367-TB/VPTU ngày 08/2/2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo “ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018”. Theo đó, uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh cần thực hiện tốt nội dung sau:


 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3)
 

Sáng ngày 08/3/2018, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 08/3/1910 - 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 


 

Thường trực Tỉnh ủy Công bố Quyết định điều đồng cán bộ
 

Sáng ngày 02/3/2018, tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức công bố Quyết định số 624-QĐ/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 theo Quyết định số 671-QĐNS/TW, ngày 22/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kể từ ngày 01/3/2018.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
 

Ngày 28/02/2018, đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Tổ kiểm tra đã triển khai Quyết định số 206-QĐ/UBKTTU, ngày 22/02/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tiếp tục kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh liên quan đến lĩnh vực đất đai.


 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY BỔ NHIỆM PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

 Sáng 07/02/2018 tại phòng họp cơ quan UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Phó chánh Văn phòng cơ quan UBKT Tỉnh ủy.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức quán triệt Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 76- KH/ĐUK, ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 07/02/2018, chi bộ UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2018 cho tất cả cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy.


 

CHI BỘ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY SINH HOẠT CHÍNH TRỊ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Ngày 02/02/2018 tại phòng họp cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, chi bộ UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018). 


 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

Ngày 08/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 866 -QĐ/TU về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh, theo đó ngoài thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 09 nhiệm vụ trọng tâm như sau:


 

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG
 

Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018) và hưởng ứng lời phát động thi đua của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, ngày 26/01/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, với chủ đề:

Phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy thi đua lập công dâng Bác thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
 

Ngày 26/01/2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực UBKT tra các cấp ủy trực thuộc tỉnh.


 

KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 21 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
 

Ngày 27/12/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
 

Ngày 16/01/2018 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 01 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.


 

Đồng chí Phan Văn Đăng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
 

Ngày 12/01/2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. 


 

Đồng chí Phan Văn Đăng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Quân khu 7
 

Chiều ngày 10/01/2018, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 


 

Kết quả triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 14/11/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 184 -QĐ/UBKTTU phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cơ quan thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và Kế hoạch số 39 - KH/UBKTTU để công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017
 

Ngày 29/12/2017, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ quan chủ trì Hội nghị.


 

12345678910...

Android APK