Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc
 

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng; ngày 20/6/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; mốc thời gian kiểm tra năm 2015, năm 2016.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 926 –CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về việc tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)”, ngày 26/05/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho 23/25 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (vắng 02 đ/c có lý do).


 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam; mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý
 

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy xã Tam Thanh thuộc Đảng bộ Huyện Phú Quý
 

Ngày 18/5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 138-QĐ/UBKTTU kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy xã Tam Thanh, thuộc Đảng bộ Huyện Phú Quý. 

 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho học sinh nghèo tại huyện Đức Linh.
 

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1930-19/5/2017), ngày 14/5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức chuyến thăm, tặng quà cho học sinh nghèo tại Thôn 11, xã Đa Kai, huyện Đức Linh. Chuyến đi do đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng tất cả cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


 

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 

Ngày 08/5/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 80, 81-TB/UBKTTU kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 


 

Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đảng viên.
 

Thực hiện Thông báo kết luận số 75-TB/UBKTTU, ngày 31/3/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (theo Quyết định số 83-QĐ/UBKTTU, ngày 17/10/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy) đối với đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh, ngày 15/4/2017 Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh về những thiếu sót, khuyết điểm trong việc cùng vợ đứng tên vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh, nhưng không thường xuyên theo dõi việc kinh doanh của gia đình, dẫn đến việc sử dụng vốn vay sai mục đích ghi trên hồ sơ vay; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý hoạt động của gia đình, để vợ cho vay tiền và thuê công ty TNHH thu nợ Hoàng Vương đòi nợ gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 16 và 17 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII).
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 09/05/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức học tập, quán triệt Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về triển khai thực hiện nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho 20/22 đảng viên và 03/03 quần chúng (vắng 02 đồng chí có lý do). Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.


 

Kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
 

Ngày 29/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các Thông báo kết luận số 73,74,75-TB/UBKTTU, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: 


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, giai đoạn 2017 - 2020
 

          Thực hiện Kế hoạch số 51 –KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp cùng chi ủy xây dựng Kế hoạch số 28 -KH/UBKTTU, ngày 17/4/2017 để triển khai thực hiện.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai một số giải pháp để thực hiện Kết luận số 10 –KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, thời gian qua Thường trực UBKT Tỉnh ủy cùng với chi ủy cơ quan đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở cơ quan.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
 

Ngày 04/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 564 –QĐ/TU và Quyết định số 565 –QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 07/04/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho 20/22 đảng viên và 03/03 quần chúng (vắng 02 đồng chí có lý do). Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo viên của tỉnh trực tiếp truyền đạt.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
 

Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Tân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 


 

Kết quả một năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW và Kế hoạch số 06-KH/TU của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 06-KH/TU, ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt, đồng thời xây dựng Kế hoạch số 08-KH/UBKTTU, ngày 31/3/2016 để triển khai thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm góp phần tham mưu và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong những tháng đầu năm 2017
 

Quý I/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng kịp thời. Tập trung xem xét, xử lý và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Quá trình triển khai luôn bám sát phương hướng xây dựng Đảng năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Thường trực Tỉnh ủy giao. Việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng luôn bám sát quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát.


 

12345678910...

Android APK