Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiên tai bão lũ
 

Thực hiện Công văn số 107/CĐVC, ngày 06/10/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.


 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
 

Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xuất phát từ nguyên tắc tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Sự thể hiện dân chủ đó bao gồm những nội dung cơ bản, đầy đủ trong quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cùng với tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên khi tổ chức thực hiện những nội dung có liên quan.


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hành trình về nguồn thăm lại Khu căn cứ cách mạng Saloun
 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/UBKTTU ngày 09/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2017) và 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), ngày 14/10/2017, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy xã Đông Giang tổ chức chuyến hành trình về nguồn thăm lại Khu căn cứ cách mạng Saloun thuộc xã Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.


 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.
 

9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành chủ động ban hành hoặc phối hợp tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT và triển khai thực hiện đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chủ động và tích cực hơn; việc xử lý kỷ luật thực hiện cơ bản đúng quy trình, phương châm, chính xác, kịp thời; đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền. Phối hợp tham mưu kế hoạch thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người đứng đầu và phát huy vai trò của người cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết; triển khai nghiêm túc và đạt kết quả trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót theo Thông báo kết luận số 179-TB/UBKTTW, ngày 26/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận“ chủ động tham mưu cấp uỷ vào cuộc và kịp thời chỉ đạo xử lý một số vụ việc đăng tải trên báo, đưa lên mạng xã hội, nên các vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ và xử lý nghiêm túc, ổn định tình hình, được dư luận xã hội đồng tình. Công tác phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra các cấp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng nguyên tắc và trách nhiệm; công tác xây dựng ngành được quan tâm, kiện toàn về bộ máy, cơ bản bảo đảm đủ số lượng. Kết quả cụ thể:


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định giải quyết tố cáo
 

Ngày 04/10/2017, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Tổ kiểm tra đã triển khai Quyết định số 168-QĐ/UBKTTU ngày 29/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết tố cáo đối với một đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 10/10/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt ba Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).


 

Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

 Thực hiện Quyết định số 1299-QĐ/ĐUK, ngày 27/9/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kết nạp đảng viên. Ngày 10/10/2017, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Văn Vũ.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Tân Bình, thuộc Đảng bộ thị xã La Gi
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Tân Bình thuộc Đảng bộ thị xã La Gi, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định Giám sát Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận
 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Thiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 163-QĐ/UBKTTU, ngày 12/9/2017 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định Giám sát Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Thiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ giám sát đã triển khai Quyết định số 162-QĐ/UBKTTU, ngày 12/9/2017 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 


 

Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tổ chức hội nghị để Tổ kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016
 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình; ngày 26 tháng 9 năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thông qua kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí trong Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy.


 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kết luận kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; mốc thời gian kiểm tra năm 2015, năm 2016. 


 

Một số kết quả thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên” của Đảng bộ Bình Thuận
 

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tập trung lãnh đạo triển khai quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tập trung lãnh đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt luôn được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, góp phần nâng cao ý thức xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII).


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, chiều ngày 06/9/2017, tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với đoàn giám sát đã triển khai Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Sở Tài chính và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, sáng ngày 06/9/2017, tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với đoàn giám sát đã triển khai Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Sở Tài chính và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở.


 

Một số kết quả thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 31-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII)
 

 Ngay sau khi tiếp thu Chương trình hành động số 12 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 29/12/2016 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/UBKTTU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy, trong đó, đã đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của cơ quan. Qua triển khai thực hiện, bước đầu mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết; từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời viết Bản cam kết bằng văn bản với chi bộ và Thường trực UBKT Tỉnh ủy về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm.


 

Đại hội Công đoàn cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 thành công tốt đẹp
 

Ngày 01/9/2017, Công đoàn cơ quan Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 để tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2012 – 2017; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. 


 

Kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy xã Tam Thanh, huyện Phú Quý
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


 

12345678910...

Android APK