Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp năm 2016
 

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng gặp nhiều khó khăn. Song cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 đạt kết quả khá toàn diện. Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa, ban hành và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát được chủ động, nội dung bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú ý kiểm tra, giám sát trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


 

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2016
 

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh có những chuyển biến tích cực.  


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh
 

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 14/3/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 15/3/2017 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành “Hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” dùng cho ủy ban kiểm tra trực thuộc.
 

Thực hiện chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 01/3/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành “Hệ thống mẫu văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng” dùng cho ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động thi đua chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017
 

Thực hiện Công văn số 13/CĐVC, ngày 06/02/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh về phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017; Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động trong cán bộ, công chức công đoàn đăng ký quyết tâm thực hiện những nội dung cụ thể như sau:


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
 

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, ngày 07/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân. 


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 8/3
 

Nhân dịp kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017), cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày 8/3 cho cán bộ công chức nữ trong cơ quan. Đến dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng toàn thể các bộ công chức trong cơ quan.


 

MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG NĂM 2016
 

Ngày 24/02/2017, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016. Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Đăng đã có bài phát biểu, trong đó nêu một số kết quả đạt được cũng như những vấn đề cần quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2016 của tỉnh Bình Thuận.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam
 

Nhằm giúp công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng cấp dưới được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; Căn cứ Chương trình công tác năm 2017, ngày 27/02/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Nam. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm
 

Căn cứ Hướng dẫn số 02 –HD/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội”, ngày 20/02/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm. Hội đồng thẩm định có 09 thành viên do đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng các phòng và Chánh Văn phòng cơ quan.


 

Kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng tỉnh Bình Thuận năm 2016
 

Ngày 13/02/2017, Hội đồng thi nâng ngạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có Thông báo số 196 –TB/UBKTTW-HĐTNN về kết quả trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2016.


 

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017
 

Thực hiện Nội dung phát động thi đua năm 2017, ngày 30/12/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Bình Thuận, ngày 20/01/2017, Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát động và tổ chức cán bộ, đoàn viên đăng ký thi đua năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau: 


 

Năm 2017 Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát
 

Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. 


 

Kết quả triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, ngày 22/11/2016, thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 88 -QĐ/UBKTTU, ngày 22/11/2016 về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cơ quan thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và Kế hoạch số 14 -KH/UBKTTU, ngày 22/11/2016  để công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016. 


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao nhiệm vụ năm 2017 cho các phòng nghiệp vụ và Văn phòng
 

Căn cứ Quyết định số 477 –QĐ/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh và Kế hoạch số 16 –KH/UBKTTU, ngày 29/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; ngày 15/02/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 104 –QĐ/UBKTTU về việc giao nhiệm vụ năm 2017 cho các phòng nghiệp vụ và Văn phòng.


 

CHI BỘ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC KÝ KẾT THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẢNG VIÊN NĂM 2017
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về hưởng ứng phong trào thi đua năm 2017; 


 

Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016
 

         Ngày 17/01/2016, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
 

Ngày 10/01/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hiển – Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII)
 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 -NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. 


 

12345678910...

Android APK