Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành giám sát đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4(khoá XII).


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
 

Ngày 21/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 700 –QĐ/TU và Quyết định số 701 –QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
 

Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, ngày 18/7/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 694 –QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định, kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình
 

Để đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm (nếu có) của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 26/7/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Bình.


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo do các cấp, các ngành phát động
 

6 tháng đầu năm 2017, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực triển khai, tổ chức, phát động cán bộ, công chức tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động, hội thao do các cấp, các ngành, Khối thi đua 6 phát động.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết
 

Để đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 155-QĐ/UBKTTU, ngày 24/7/2017 thành lập Tổ kiểm tra kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết và một Đảng uỷ cơ sở thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017
 

Ngày 21/7/2017, chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.


 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng
 

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 27/7/2017 đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tánh Linh, Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia An, và thị trấn Lạc Tánh đã đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Ngay ở thôn 6, xã Gia An;  ông Trần Nhự, thương binh 71% ở thôn Lạc Tín, thị trấn Lạc Tánh và ông  Sải Chủng Hồ, bệnh binh 61% ở thôn Lạc Hưng 1, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 


 

Một số kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh
 

6 tháng đầu năm 2017, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành chủ động ban hành hoặc phối hợp tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, của UBKT và triển khai thực hiện, kết quả bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. 


 

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017
 

Ngày 21/7/2017, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Thủ trưởng cơ quan chủ trì Hội nghị.


 

Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 

Ngày 18/7/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về giám sát trong Đảng; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hiển – Hàm Vụ trưởng Vụ địa phương VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và đồng chí Dương Văn An – Phó bí thư Tỉnh ủy.


 

Chi bộ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thảo luận chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
 

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/CB-2017, ngày 28/4/2017 của Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Nghị quyết của Chi bộ về tổ chức thảo luận theo chuyên đề năm 2017.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Tân
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phòng Nghiệp vụ III đã tham mưu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Tân.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phòng Nghiệp vụ III đã tham mưu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân.


 

KẾT QUẢ KỲ HỌP ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
 

Tại phiên họp lần thứ 13 và 14, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên, kết quả cụ thể như sau:


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định Giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên
 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 đã đề ra và để đánh giá đúng ưu điểm, ngăn ngừa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng........


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc
 

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng; ngày 20/6/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; mốc thời gian kiểm tra năm 2015, năm 2016.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Tánh Linh.


 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 và quý I/2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh.


 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
 

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Công văn số 926 –CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ “về việc tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)”, ngày 26/05/2017, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với cơ quan tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho 23/25 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng trong cơ quan (vắng 02 đ/c có lý do).


 

12345678910...

Android APK