Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 21 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)

Ngày 27/12/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  TIN HOẠT ĐỘNG

  KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 21 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)

  Ngày 27/12/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.

  VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

  Đề cương giới thiệu Quy đỊnh 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

  Nội dung trình bày gồm 02 phần: - Phần thứ nhất: mục đích, ý nghĩa, căn cứ ban hành quy định; bố cục quy định. - Phần thứ hai: nội dung quy định.   Android APK