Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:


GIỚI THIỆU

Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, cụ thể:Android APK