Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN MỚI NHẤT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Nhằm đánh giá đúng ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời; đồng thời thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy xã Hàm Trí thuộc Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc, mốc thời gian kiểm tra trong năm 2017. 


GIỚI THIỆU

Giới thiệu Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

    TIN HOẠT ĐỘNG

    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

    Nhằm đánh giá đúng ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời; đồng thời thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy xã Hàm Trí thuộc Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc, mốc thời gian kiểm tra trong năm 2017.     Android APK