Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
File Đề cương Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 30-NQTU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)
 

Đề cương Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 30-NQTU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)


 

File Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
 

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018,  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019


 

File Chuyên đề 2019
 

 Chuyên đề 2019


 

File Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018
 

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018


 

File Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
 

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 


 

File Kế hoạch cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống và thiết kế biểu tượng Học viện chính trị khu vực II
 

Kế hoạch cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống và thiết kế biểu tượng Học viện chính trị khu vực II


 

File Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)
 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)


 

File Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
 

 Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương


 

File Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
 

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội


 

File Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024
 

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024


 

File Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
 

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023


 

File Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Kế hoạch số 114- KH/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 

Mẫu bài thu hoạch dành cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Kế hoạch số 114- KH/TU, ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


 

File Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
 

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV


 

File Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
 

  Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018


 

Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến năm 2018
 

Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến năm 2018


 

File Lịch sử Biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I (1930 - 1954)
 

Lịch sử Biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I (1930 - 1954)


 

Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật an ninh mạng
 

       Ngày 12/6/2018, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ 86,86%. Để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội về Luật an ninh mạng, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn, phát hành Tài liệu Hỏi – Đáp về Luật An ninh mạng.


 

File Kế hoạch số 59 về triển khai Giải Cờ đỏ
 

Kế hoạch số 59 về triển khai Giải Cờ đỏ 


 

File Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023)
 

 Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023)


 

File Công văn 139-CV/TU, ngày 10/3/2011 của Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Công văn 139-CV/TU, ngày 10/3/2011 của Tỉnh ủy Bình Thuận


 

123456

Android APK