Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)


 

File Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018)
 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018)


 

File Thống kê các báo cáo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
 

Thống kê các báo cáo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 


 

File Tài liệu triển khai học tập Chuyên đề 2018
 

Tài liệu triển khai học tập Chuyên đề 2018


 

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”


 

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV
 

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV


 

Tài liệu tuyên truyền APEC
 

Tài liệu tuyên truyền APEC


 

File Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 12 tháng năm 2017
 

 Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 12 tháng năm 2017


 

File công văn về báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017
 

File công văn về báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và kèm đề cương báo cáo


 

File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã
 

File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã


 

File Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở
 

Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở


 

File Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
 

Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017


 

FILE ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)
 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM  100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)


 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5
 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5


 

File Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào " trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào " trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 


 

File Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu“70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017)
 

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu“70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017)


 

File Đề cương tuyên truyền KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2017)
 

Đề cương tuyên truyền KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2017)


 

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
 

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”


 

File Tổng hợp phiếu 6 tháng năm 2017
 

File Tổng hợp phiếu 6 tháng 2017 


 

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
 

       Ngày 19/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Công văn chỉ đạo số 735-CV/TU về việc chỉ đạo phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phát động với 02 hình thức: Thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết.


 

12345

Android APK