Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã
 

File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã


 

File Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở
 

Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở


 

File Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
 

Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017


 

FILE ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)
 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM  100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)


 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5
 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5


 

File Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào " trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào " trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 


 

File Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu“70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017)
 

Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu“70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ” (27/7/1947-27/7/2017)


 

File Đề cương tuyên truyền KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2017)
 

Đề cương tuyên truyền KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2017)


 

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”
 

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”


 

File Tổng hợp phiếu 6 tháng năm 2017
 

File Tổng hợp phiếu 6 tháng 2017 


 

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào
 

       Ngày 19/5/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Công văn chỉ đạo số 735-CV/TU về việc chỉ đạo phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phát động với 02 hình thức: Thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết.


 

File Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế
 

        Tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường  tại một số tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế


 

FILE ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2017) VÀ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH THUẬN (19/4/1975 - 19/4/2017)
 

       ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC  (30/4/1975 - 30/4/2017) VÀ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH THUẬN  (19/4/1975 - 19/4/2017)


 

File Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

 Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


 

File Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và thực trạng lễ hội
 

Xem tại đây:


 

File Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp
 

Công văn thống kê về cơ cấu và kết quả  hoạt động của đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên các cấp


 

File Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 

Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


 

File Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
 

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017


 

File Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
 

       Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về  xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”


 

File Công văn bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền
 

Công văn bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền


 

1234

Android APK