Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
File Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng
 

Một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng


 

File Các quy định tội phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bộ luật Hình sự năm 2015
 

Các quy định tội phạm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bộ luật Hình sự năm 2015


 

File Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng
 

Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng 


 

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


 

File Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
 

 Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai


 

File Quyết định số 751-QĐ/BTGTW về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tuyên giáo"
 

Quyết định số 751-QĐ/BTGTW về việc ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tuyên giáo"


 

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)


 

File Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018)
 

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2018)


 

File Thống kê các báo cáo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
 

Thống kê các báo cáo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 


 

File Tài liệu triển khai học tập Chuyên đề 2018
 

Tài liệu triển khai học tập Chuyên đề 2018


 

File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”


 

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV
 

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV


 

Tài liệu tuyên truyền APEC
 

Tài liệu tuyên truyền APEC


 

File Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 12 tháng năm 2017
 

 Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 12 tháng năm 2017


 

File công văn về báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017
 

File công văn về báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và kèm đề cương báo cáo


 

File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã
 

File Đề cương báo cáo và các biểu mẫu thực hiện hướng dẫn báo cáo Ban Tuyên giáo - Dân vận cấp xã


 

File Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở
 

Hướng dẫn về bồi dưỡng các chuyên đề cho cấp cơ sở


 

File Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017
 

Đề cương truyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017


 

FILE ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)
 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG KỶ NIỆM  100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 – 7/11/2017)


 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5
 

File Tuyên truyền về một số điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5


 

12345

Android APK