Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 

       Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1930 - 2017)”. 


 

Bình Thuận: Một số kết quả đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua
 

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


 

Bình Thuận với một số kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị
 

Ngày 05/11/2012, Bộ Chính trị (khoá XI) ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW, “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 23/01/2013 chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Qua 05 năm thực hiện, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em ở Bình Thuận có nhiều chuyển biến tích cực cả về xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, được xã hội đồng tình và đánh giá cao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình mới. 


 

KẾT QUẢ SƠ BỘ CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ VIỆT NAM - LÀO NĂM 2017” TẠI TỈNH BÌNH THUẬN
 

       Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào năm 2017” được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo phát động trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 19/5/2017. Sau khi có chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành một số văn bản như: Quyết định số 675 - QĐ/TU ngày 16/6/2017 thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” cấp tỉnh. 


 

Kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20/9/1977-20/9/2017): CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM RA BIỂN LỚN
 

Ngày 24/10/1945, đại diện của 50 quốc gia trên thế giới họp tại San Francisco, California (Mỹ) để thông qua hiến chương thành lập một tổ chức quốc tế quy tụ nhiều thành viên nhất tính cho đến thời điểm hiện nay và tương lai. Đó là tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ). 


 

Kỷ niệm 72 năm ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2017)
 

       Cách đây 72 năm, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. 


 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
 

       Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, qua hơn 10 năm thực hiện, công tác người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Đời sống của các gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện; nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã có ý chí vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


 

Đạo đức cách mạng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước lúc đi xa đã để lại lời di huấn dặn dò về đạo đức cách mạng: “Đảng là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Có thể nói, những lời di huấn của Người là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn sức mạnh lớn để Đảng ta và nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong từng giai đoạn Cách mạng.


 

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản
 

       Thời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản đã có những chuyển biến tích cực, tuy mới chỉ là bước đầu nhưng hết sức có ý nghĩa. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với lĩnh vực này là hết sức sâu sát và kịp thời; tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản ngày càng được nâng cao hơn.


 

XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Muốn chủ nghĩa Cộng sản thực hiện được, cần phải có kỹ nghệ, nông nghiệp và tất cả mọi người đều được phát triển hết khả năng của mình”. Đó chính là mục tiêu mà chủ nghĩa xã hội hướng tới: giải phóng con người nhằm phát triển mọi tiềm năng, giá trị nhân cách của con người.


 

Hội Người mù Bình Thuận khai giảng lớp xoa bóp-bấm huyệt cơ bản chăm sóc sức khỏe cho người mù tỉnh Bình Thuận – khóa II năm 2017
 

       Với mục đích xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, văn hóa, giáo dục; chú trọng công tác lao động sản xuất, việc làm và chăm lo đời sống cho hội viên người mù trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 09/9/2017, Hội Người mù tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng với Trung tâm đào tào nhân lực Y tế theo nhu cầu Xã hội (thuộc trường Đại học Y Dược Tp.HCM) đã tổ chức lễ khai giảng lớp xoa bóp-bấm huyệt cơ bản chăm sóc sức khỏe cho người mù tỉnh Bình Thuận – khóa II năm 2017.


 

Xô Viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 - 1931
 

Cách đây 87 năm, nhân dân ta đã làm nên một cao trào cách mạng vô cùng mạnh mẽ - cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta vùng lên đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Cao trào cách mạng đã diễn ra trên 25 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt mạnh mẽ từ ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930. Ở Nghệ Tĩnh, phong trào đấu tranh bùng nổ vào sáng 1/5/1930 với sự tham gia của công nhân khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy và nông dân các huyện lân cận đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ sưu, giảm thuế, chống khủng bố, ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định, ủng hộ Liên bang Xô Viết. 


 

Tập trung tuyên truyền kết quả tổ chức học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
 

       Sáng ngày 07/9/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2017. Dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.


 

Bình Thuận với công tác cải cách hành chính
 

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực.

Đầu tiên là công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm thực hiện, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát và ngày càng hoàn thiện; nhiều thủ tục hành chính được rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo hướng ngày càng đơn giản hóa và được công khai, minh bạch bằng các hình thức phù hợp. Cơ chế một cửa và một cửa liên thông thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, kịp thời; hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ngày càng được nâng lên; bước đầu giảm sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, từng bước tinh gọn đầu mối cơ quan quản lý. 


 

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
 

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.


 

Hội nghị trực tuyến về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
 

       Sáng ngày 31/8/2017, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Hội nghị được tổ chức tại phòng họp trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và 10 điểm cầu của các huyện, thị, thành ủy.


 

Bình Thuận với các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
 

       Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Công tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…được đẩy mạnh. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập, số lượng dự án được chấp thuận đầu tư ngày càng nhiều. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 


 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị
 

       Qua hơn 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn ”, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các độ tuổi hàng năm tăng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập từng bước được đầu tư nhiều hơn cả về số lượng lẫn chất lượng; xã hội hoá giáo dục đã đạt được những tiến bộ nhất định. 


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Hội thao khối thi đua 6 năm 2017
 

       Sáng 26/8/2017, tại Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Hội thao khối thi đua 6 năm 2017 cùng với 10 cơ quan, đơn vị trong khối. 


 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo
 

       Ngày 25/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển tổ chức buổi Sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo tại hai huyện Đức Linh và Tánh Linh. 


 

12345678910...

Android APK