Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
42 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận (1975 - 2017)
 

       Qua 42 năm, nhất là từ khi tái lập tỉnh (1992) đến nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích quan trọng; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,6% (nhóm nông lâm thuỷ sản tăng 7,0%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 17,7%; nhóm dịch vụ tăng 13,7%). Riêng năm 2016, do tác động của kinh tế thế giới; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu của tỉnh còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, hạn hán kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nên tốc độ tăng GRDP chỉ đạt 7,4% (KH 7,5%). 


 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố
 

       Ngày 21/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Chỉ thị yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong tất cả các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể; đó là: 


 

Một số hoạt động nổi bật về giáo dục trong tháng 4/2017
 

       Trong tháng 4/2017, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để xét, công nhận hoàn thành Chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng Quốc gia năm 2017.


 

Sơ kết 3 năm Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh
 

       Ngày 19/4/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức sơ kết và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


 

Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo đáp ứng tình hình hiện nay
 

       Công tác Tuyên giáo là một trong những hoạt động thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước, thực hiện sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong tay không có tấc sắt, không có chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, không có phương tiện thông tin tuyên truyền, chỉ bằng tuyên truyền miệng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vừa giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; vừa xây dựng, củng cố tổ chức,… lấy giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm vũ khí đấu tranh với kẻ thù, đấu tranh với các thế lực phản động trong tay có đầy đủ công cụ cai trị, phương tiện đàn áp; trọn niềm tin vào Đảng, niềm tin tất thắng đã từng bước thắng kẻ thù. Và trong thời bình hoạt động công tác tuyên giáo tiếp tục đóng góp những thành quả đáng kể. 


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch
 

       Ngày 15/4/207, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch và nghe các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch phản ánh, đề xuất giải pháp triển khai phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Ban hành Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong tỉnh
 

       Trong thời gian qua, hoạt động nắm bắt dư luận xã hội đã được triển khai và thực hiện một cách đồng bộ trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức và nội dung khác nhau, góp phần vào việc tìm hiểu và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


 

Một số kết quả thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh
 

       Bám sát chủ đề và nội dung Cuộc vận động, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động, với nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; thông qua các hội thi Báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ; các cuộc trao đổi, diễn đàn, tọa đàm đi sâu vào 04 nội dung của Cuộc vận động về “Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


 

Trao đổi kinh nghiệm công tác Tuyên giáo
 

       Chiều ngày 16/4/2017, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Nguyễn Văn Săn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Tuyên giáo tại Bình Thuận


 

Triển lãm sách với chủ đề “Sách - với chủ quyền biên giới Quốc gia”
 

       Sáng ngày 15/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề “Sách - với chủ quyền biên giới Quốc gia” tại thư viện tỉnh. 


 

Tăng cường phối hợp giữa Cục Chính trị với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận tỉnh uỷ, thành uỷ trên địa bàn Quân khu 7
 

       Ngày 14/4/2017, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự  tỉnh Bình Dương, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ năm 2016; xác định nội dung, phương hướng phối hợp hoạt động năm 2017.


 

La Gi thực hiện tốt đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn
 

       Thị xã La Gi có diện tích 18.355 ha, dân số 109.039 người. Hệ thống hành chính cơ sở gồm 5 phường và 4 xã; trong đó, 6/9 xã, phường giáp biển; Tính đến tháng 12/2016, toàn thị xã có 184 cán bộ, công chức cấp xã, phường; trên địa bàn thị xã có 1 thư viện cấp thị xã; 9/9 xã, phường được trang bị tủ sách pháp luật.


 

Hội nghị trực tuyến, quán triệt các Nghị quyết về phát triển du lịch
 

       Sáng ngày 13/4/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến, quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triền du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khoá XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020.


 

Làm gì để nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên kiêm chức ở các trung tâm BDCT cấp huyện
 

       Theo quy định của Ban Bí thư Trung ương, trung tâm BDCT cấp huyện (sau đây gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cấp ủy và Ủy ban Nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ cấp ủy huyện, làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên ở cơ sở, chịu sự hướng dẫn trực tiếp về nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban báo chí hàng tháng
 

      Thực hiện Công văn số 2189-CV/BTGTW, ngày 15/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức giao ban báo chí tại địa phương cùng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy: kể từ tháng 5/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp giao ban báo chí hàng tháng. 


 

Một số kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ trên địa bàn Quân khu 7 năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 

       Năm 2016, công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 và các ban Đảng của 8 tỉnh, thành ủy trên địa bàn đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đi vào chiều sâu, có sự đổi mới sáng tạo, như: Thực hiện nhiều chương trình truyền hình trực tiếp, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; chỉ đạo chặt chẽ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.


 

Bình Thuận với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
 

        Toàn tỉnh hiện có 16 doanh nghiệp xuất khẩu lao động được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép tham gia hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các doanh nghiệp này có trụ sở hoặc chi nhánh (văn phòng đại diện) trú đóng tại các tỉnh, thành phố khác, không có doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh; tuyển lao động chủ yếu thông qua hình thức phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các buổi tư vấn, tuyển chọn lao động trực tiếp tại các địa phương và thông qua các phiên giao dịch việc làm.


 

Trương Văn Kiệt “Thương binh tàn mà không phế”
 

       Trở về quê hương sau những năm tham gia đánh Mỹ với thương tật 61%. Tuy gặp nhiều khó khăn về vấn đề sức khỏe, nhưng thương binh Trương Văn Kiệt ở thôn Liêm An, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc vẫn tràn đầy nghị lực vượt khó vươn lên, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành một trong những “Thương binh tàn mà không phế”, được làng xóm tin yêu, đồng đội cựu chiến binh nể phục.


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan
 

       Trong quý I năm 2017 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội liên quan và một số hoạt động khác trên lĩnh vực công tác Tuyên giáo.


 

Bình Thuận: Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại cấp tỉnh
 

       Tại Bình Thuận, hoạt động thông tin đối ngoại trong thời gian qua đã được triển khai khá đồng bộ với nhiều nội dung, phương thức thông tin phong phú và hiệu quả; thông qua các hoạt động đã tích cực góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố quan hệ hợp tác, đầu tư giữa Bình Thuận với các nước trong quá trình hội nhập, phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 


 

12345678910...

Android APK