Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
 

       Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban Tuyên gíao Tỉnh ủy được cấp ủy chi bộ và lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo, nhất là việc đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp và cử hầu hết cán bộ công chức tham gia tập huấn CNTT theo kế hoạch của Văn phòng Tỉnh ủy và khuyến khích việc ứng dụng CNTT của cán bộ công chức trong Ban nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 


 

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phía Nam tháng 11/2017
 

       Ngày 16/11/2017, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên khu vực phía Nam tháng 11/2017. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.


 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GÓP PHẦN TÍCH CỰC TRONG VIỆC CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HIỆN NAY
 

       Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp đó, tháng 10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 


 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo
 

       Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình (PT-TH) Bình Thuận đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong quần chúng, nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các thông tin đối ngoại, truyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo… thông qua các bản tin thời sự, phóng sự, chuyên đề phát trên sóng phát thanh, truyền hình để đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh theo dõi và nắm bắt kịp thời. 


 

Khởi nghĩa Nam Kỳ - biểu tượng của ý chí quật cường dân tộc
 

       Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có rất nhiều sự kiện không chỉ đánh dấu mốc mà còn chứa đựng những bài học kinh nghiệm quý báu. Khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra từ ngày 23/11/1940 đến ngày 31/12/1940 cách đây 77 năm là một trong những mốc son chói lọi ấy.


 

Hội nghị tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 khu vực phía Nam
 

       Trong hai ngày, 09-10/11/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 khu vực phía Nam.


 

Những tác phẩm đạt giải thưởng Giải Cờ đỏ Bình Thuận năm 2017
 

       Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 44 tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề về xây dựng Đảng. Trong đó, thuộc các thể loại báo giấy và báo điện tử có 26 tác phẩm, truyền hình và phát thanh có 18 tác phẩm từ các đơn vị Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Truyền thanh Tánh Linh…  


 

BAN HÀNH BỘ SÁCH BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG
 

       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là một trong những nội dung chủ yếu cần thực hiện đã được nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW. Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học theo tinh thần của Chỉ thị.


 

Bình Thuận với một số kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
 

       Ngày 05/11/2012, Ban Bí thư (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; để triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 976-CV/TU, ngày 14/01/2013 chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW.  Qua 05 năm thực hiện, đã nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; ý thức, trách nhiệm trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; xác định đây là công việc thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược, lâu dài. 


 

Bình Thuận: Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017
 

       Sáng 09/11/2017, tại phòng họp Tỉnh ủy, diễn ra lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017 tại tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự và phát biểu tại lễ tổng kết. Tham dự lễ tổng kết vào trao giải cuộc thi còn có đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi.


 

Hội thảo “Cách mạng Tháng 10 Nga và ý nghĩa đối với thời đại”
 

       Sáng 7/11/2017, tại hội trường khách sạn Bình Minh, trường Chính trị tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo “Cách mạng tháng 10 Nga và ý nghĩa đối với thời đại”. Đồng chí Huỳnh Thái Dương – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo.


 

Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
 

Tại trang bìa của tài liệu tuyên truyền “Ngọn cờ tháng Mười” kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Mười Nga có minh họa thể hiện hình ảnh trái đất với xiềng xích bao quanh bị đứt tung. Nổi bật lên là con số 1917 đỏ chói được lồng ghép trong bản đồ nước Nga. Qua tấm hình minh họa này, người họa sĩ nước Cộng hòa Liên bang Xô Viết([1]) đã chuyển tải đầy đủ thông điệp ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đối với thế giới.

 

([1]) Bìa minh họa “Ngọn cờ tháng Mười” do Ban Biên tập tạp chí Người Cổ Động (Liên Xô) gửi tặng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 10 Nga (1917-1987).


 

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận
 

       Sáng ngày 03/11/2017, Tại phòng họp Lotus - khách sạn Ocean Duncs, Kênh Truyền hình Quốc gia VTV 9  đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt với sự tham gia của các trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Phú Yên. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hồ Trung Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy  - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan.


 

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2017
 

       Chiều ngày 31/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2017. Dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.


 

Bình Thuận: Tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề
 

       Sáng ngày 28/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự chuyên đề Quý IV năm 2017 cho các đồng chí là lãnh đạo tiền nhiệm, cán bộ, chuyên viên cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên đang công tác ở tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố… với trên 850 đại biểu tham dự.


 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”
 

       Thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP, ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy, ngày 26/3/2008, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND kèm theo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP và Chương trình hành động số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 


 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
 

       Thực hiện kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Thuận, ngày 21/02/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 766-CV/BTGTU đề nghị các cơ quan khối Tuyên giáo và các cơ quan báo chí của tỉnh triển khai tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 


 

Kết qủa bước đầu Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải cờ đỏ) năm 2017
 

       Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải cờ đỏ) được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo phát động trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 26/4/2017 theo Kế hoạch số 59-KH/TU. 


 

Kết quả cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017 tại tỉnh Bình Thuận
 

       Chiều 23/10/2017, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, diễn ra cuộc họp Cuộc họp Ban Giám khảo cuộc thi  “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017 tại tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban giám khảo, chủ trì cuộc họp. 


 

Tưng bừng lễ hội Katê
 

      Trong 2 ngày 19-20/10/2017, đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về Khu di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) để cùng nhau vui đón lễ hội Katê.


 

12345678910...

Android APK