Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo tại huyện Bắc Bình

       Ngày 23/3/2018,  Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, đảo cho hơn 300 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên, nông, ngư dân của huyện Bắc Bình.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK