Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 7/2018

       Sáng ngày 13/7/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2018 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 7/2018

       Sáng ngày 13/7/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2018 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.Android APK