Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức giao ban dư luận xã hội tháng 4/2017

       Chiều ngày 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Giao ban dư luận xã hội tháng 4 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK