Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2019

Sáng 17/01/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kỳ tháng 01/2019 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị báo cáo viên tháng 01 năm 2019

Sáng 17/01/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương kỳ tháng 01/2019 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.Android APK