Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Bình Thuận giao quân cho 7 đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7

       Sáng ngày 16/02/2017, tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố của Bình Thuận đã đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân. Đợt này, Bình Thuận giao 1.500 quân cho 7 đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng (810 quân) và Quân khu 7 (690 quân). Tham dự lễ giao, nhận quân được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (Thành phố Phan Thiết) có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Bình Thuận giao quân cho 7 đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7

       Sáng ngày 16/02/2017, tại 10/10 huyện, thị xã, thành phố của Bình Thuận đã đồng loạt diễn ra lễ giao nhận quân. Đợt này, Bình Thuận giao 1.500 quân cho 7 đầu mối thuộc Bộ Quốc phòng (810 quân) và Quân khu 7 (690 quân). Tham dự lễ giao, nhận quân được tổ chức tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (Thành phố Phan Thiết) có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.