Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hoạt động báo chí cần tiếp tục thực hiện theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước và đúng theo quy định của Pháp luật

      Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào chiều ngày 17/01/2018 do Sở TT&TT tổ chức. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Bộ TT&TT – Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đức Hòa, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong toàn tỉnh.


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    

TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động báo chí cần tiếp tục thực hiện theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước và đúng theo quy định của Pháp luật

      Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào chiều ngày 17/01/2018 do Sở TT&TT tổ chức. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Bộ TT&TT – Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đức Hòa, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong toàn tỉnh.Android APK