Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2017
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hội thảo “Kết quả ứng dụng đèn huỳnh quang Compact đỏ chuyên dụng và quy trình lắp đặt, sử dụng cho cây thanh long ra hoa trái vụ”

       Sáng ngày 22/11/2017, tại Khách sạn Bình Minh, Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận phối hợp với  Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Hội thảo “Kết quả ứng dụng đèn huỳnh quang Compact đỏ chuyên dụng và quy trình lắp đặt, sử dụng cho cây thanh long ra hoa trái vụ”


GIỚI THIỆU

Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung )

                                                     QUY CHẾ

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt đông của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                              (sửa đổi, bổ sung )

    Android APK