Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Rà soát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 585 –CV/TU về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


 

Chuẩn y bổ sung vào Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015 -2020
 

Căn cứ quyết định số 75-QĐ/TU ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020, xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016
 

Chỉ thị số 27-CT/TU “về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 01/10/2012 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần giảm đáng kể tình trạng cán bộ, công chức, viên chức uống rượu bia trong ngày làm việc, la cà ăn, uống trong giờ hành chính.


 

Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016
 

Thực hiện Công văn số 1424 -CV/BTCTW ngày 14/9/2016 Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã khẩn trương ban hành Công văn số 444 -CV/TU, ngày 26/10/2016 về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. 


 

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2016 của Đảng bộ Bình Thuận
 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020. Vì vậy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhất là lãnh đạo tổ chức thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

MỘT SỐ CẤP ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU VÀ ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2016
 

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW  ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Quy định số 393-QĐ/TU ngày 03/11/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. 


 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Tháng 01/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Kết quả kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đối với các thí sinh dự thi thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
 

Vừa qua, Hội đồng thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016 đã có Thông báo số 87/TB-HĐTNN thông báo kết quả điểm kỳ thi đối với 118 thí sinh dự thi trong đó có 42 thí sinh thuộc khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.


 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2017
 

Sáng ngày 19/01/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả hoạt động cơ quan và công đoàn trong năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2017; tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân công chức cơ quan đạt thành tích thi đua trong năm 2016; phát động phong trào thi đua năm 2017; sửa đổi một số quy chế, quy định cơ quan…. Tham dự Hội nghị có tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.


 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Ngày 11/01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Quyết định số 477-QĐ/TU, về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh. Theo đó, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 1.085 đảng viên cao tuổi đảng Đợt 03/02/2017
 

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và đón xuân Đinh Dậu năm 2017. Riêng đợt 3/2/2017, thực hiện Công văn số 1972 –CV/BTCTW ngày 19/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc xét tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng, để kịp thời trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2017 trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.085 đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 16 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh) của 4/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh. 


 

: Một số kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2016 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 06-KH/CB, ngày 25/01/2016 theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nghiêm túc triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại chi bộ trong năm 2016 đạt kết quả như sau:


 

Bình Thuận kết nạp đảng viên mới năm 2016 vượt kế hoạch
 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra: “Bình quân hàng năm phát triển 2.000 đảng viên”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới trong năm 2016 và những năm tiếp theo; rà soát, xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong từng đảng bộ.


 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Tháng 12/2016 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định 424-QĐ/TU ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, theo thông lệ hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy việc thăm, tặng quà Tết cho 05 tập thể và 2.419 cá nhân và gia đình các đồng chí đã từ trần thuộc đối tượng theo quy định tại Quyết định số 424-QĐ/TU, ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: 


 

Một số kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các nhiệm vụ về thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt một số kết quả như sau: 


 

603 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng huy hiệu Đảng Năm 2016
 

Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh có 603 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 82 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). 


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định về Quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần; tham quan, nghỉ dưỡng và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh.
 

Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo; các quy chế, quy định về việc khám chữa bệnh, viếng cán bộ từ trần cho cán bộ cao cấp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

Tổng kết phong trào thi đua - khen thưởng năm 2016 của Khối thi đua 6
 

Chiều ngày 26/12/2016, tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua – khen thưởng năm 2016 của Khối thi đua 6 - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thạch, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 11 đơn vị cùng về tham dự. 


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

12345678910...