Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Thẩm định các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết
 

Ngày 20/4/2017, Tổ thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 tại Đảng bộ phường Hưng Long và phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. 


 

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2017) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)
 

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2017) và giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017) . Chiều ngày 19/4/2017, Chi đoàn Tỉnh đoàn (trong đó có Phân đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đã tổ chức buổi lễ thấp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đền thờ liệt sỹ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


 

Thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.
 

Ngày 11/4/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 272- QĐ/BTCTU ngày 11/4/2017 về thành lập Tổ thẩm định kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 để thẩm định các đảng bộ, chị bộ trực thuộc Thành ủy Phan Thiết (gồm: Đảng bộ phường Hưng Long, Đảng bộ phường Lạc Đạo); Huyện ủy Bắc Bình (gồm: Đảng bộ xã Sông Lũy, Đảng bộ xã Hồng Thái, Đảng bộ Quân sự huyện); Huyện ủy Đức Linh (gồm: Đảng bộ Trường THPT Đức Linh, Đảng bộ thị trấn Võ Xu; Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai; Đảng bộ Công an huyện); Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (gồm: Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh; Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch); Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh (gồm: Chi bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bình Thuận, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Chi bộ Ban Quản lý Nhiệt điện Vĩnh Tân; Đảng bộ Công ty TNHH Sổ xố kiến thiết Bình Thuận).


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đoàn cán bộ đi tham quan tại các tỉnh Miền Bắc đợt 1 năm 2017
 

   Thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 


 

Một số kết quả nổi bật qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị
 

Ngày 19/01/2017 Bộ Chính trị ban hành Công văn số 31 -CV/TW, về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trước đó, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1825- CV/BTCTW ngày 18/11/2016 về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, ngay sau đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành Công văn số 493- CV/TU, ngày 01/12/2016 chỉ đạo bổ sung việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW; theo đó, đã chỉ đạo quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các tập thể và cá nhân cần chú trọng liên hệ, nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đối với những tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh gợi ý nội dung kiểm điểm bằng văn bản, yêu cầu báo cáo giải trình và phân công cấp ủy viên trực tiếp dự, chỉ đạo việc kiểm điểm. 


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận dự họp giao ban trực tuyến tháng 4/2017 với Ban Tổ chức Trung ương Đảng
 

Chiều ngày 03/4//2017, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức họp giao ban trực tuyến tháng 4/2017 với các điểm cầu tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng tham dự.


 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Tháng 3/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Một số tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ tỉnh đến cuối tháng 3/2017
 

Đến ngày 31/3/2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 513 tổ chức cơ sở đảng, gồm 242 đảng bộ cơ sở (2341 chi bộ trực thuộc và 07 đảng bộ bộ phận) và 271 chi bộ cơ sở; có 32.126 đảng viên, tăng 166 đảng viên so với cuối năm 2017, trong đó có 11.722 đảng viên là nữ, 1.512 đảng viên dân tộc ít người, 1.631 đảng viên là người có đạo và 7.597 đảng viên là đoàn viên thanh niên. 03 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 295 đảng viên, đạt 14,75% chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh đề ra.


 

Thẩm định tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh.
 

Năm 2016, toàn Đảng bộ tỉnh đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt chất lượng, đúng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương quy định (tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh  chiếm 49,6% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, phân loại và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 8,93% so với đảng viên được đánh giá chất lượng). 


 

Lấy ý kiến nhận xét cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp huyện thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016.
 

Căn cứ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 1514-QĐ/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo. Trên cơ sở kết quả phân loại cán bộ, công chức năm 2016 của các đơn vị trực thuộc, Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, nhận xét năm 2016 đối với 49 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 15 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 117 Quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi đảng bổ sung trong đợt 03/02/2017
 

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương Đảng có công văn đề nghị bổ sung việc xét tặng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh triển khai công văn trên đến các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ. 


 

Khảo sát đảng viên ra khỏi Đảng
 

Để có cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp trong công tác quản lý đảng viên của đảng bộ tỉnh nói chung và quản lý đảng viên là quân nhân xuất ngũ về địa phương nói riêng.


 

Kết quả tình hình biên chế sau khi thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản viên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
 

Sau thời gian triển khai và thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đến nay, số lượng biên chế hiện có của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể CT-XH và các cơ quan khối Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện như sau:


 

Tiếp nhận và quản lý đảng viên xuất ngũ đợt 1/2017
 

Ngày 07/3/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1066 –CV/BTCTU chỉ đạo ban thường vụ 10 huyện, thị, thành ủy tiếp nhận 44 đảng viên là hạ sỹ quan, chiến sỹ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2017 được xuất ngũ, chuyển sinh hoạt đảng về các đảng bộ địa phương, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng (huyện Tuy Phong 3 đảng viên, huyện Bắc Bình 1 đảng viên, huyện Hàm Thuận Bắc 4 đảng viên, Hàm Thuận Nam 4 đảng viên, Hàm Tân 4 đảng viên, Tánh Linh 4 đảng viên, Đức Linh 10 đảng viên, Phú Quý 2 đảng viên, thành phố Phan Thiết 8 đảng viên và thị xã La Gi 4 đảng viên). 


 

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cách mạng
 

Xây dựng Đảng về mặt đạo đức là một nội dung đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh” phải quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên của Đảng. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: "Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là một trong các nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. 


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017
 

Tháng 02 năm 2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, nổi rõ:


 

Nhân sự mới của Hội Nông dân tỉnh và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội Nông dân tỉnh và chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cụ thể như sau:


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
 

Thực hiện Công văn số 585-CV/TU, ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rà soát kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; căn cứ kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 21-KH/BTCTU, ngày 23/02/2017 về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 


 

Chỉ định thành viên Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh.


 

12345678910...

Android APK