Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, chiều ngày 24/7/2016, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn số 8, thay mặt Lãnh đạo tỉnh cùng các thành viên trong đoàn gồm các đồng chí: Bí thư Huyện ủy Đức Linh, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lan (Chức) ngụ tại xã Mê Pu; bà Phạm Thị Tình (Mẹ Liệt sĩ), ngụ tại thị trấn Võ Xu và bà Nguyễn Thị Nhị (Mẹ Liệt sĩ) ngụ tại xã Nam Chính thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 


 

Tri ân các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)
 

Nhằm tri ân đến các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức thăm, tặng quà 05 gia đình các đồng chí là cán bộ, công chức đang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thân nhân là Liệt sĩ, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hàm Chính đến thăm, tặng quà cho 05 gia đình Thương binh Liệt sĩ có hoàn cảnh neo đơn, già yếu, khó khăn tại huyện Hàm Thuận Bắc theo Kế hoạch của cơ quan về tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2017.


 

Tình hình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong toàn tỉnh
 

Thực hiện quy định tại điểm 3, Điều 24 của Điều lệ Đảng về nhiệm kỳ đại hội của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Công văn chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh.


 

Đức Linh sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI).
 

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU, ngày 17/4/2008 (khóa XI) của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.


 

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2015 -2020
 

Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,


 

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

Ngày 06/7/2017, thực hiện Quyết định số 1156-QĐ/ĐUK, ngày 22/6/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hồ Thị Hà Giang được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 


 

Chuẩn y bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 -2020
 

Căn cứ quyết định số 75-QĐ/TU ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy,


 

Thực trạng của đảng viên xuất ngũ trở về địa phương
 

Tuyển chọn đảng viên nhập ngũ là một chủ trương có ý nghĩa thực tiễn, vừa tăng cường chất lượng chính trị cho các đơn vị lực lượng vũ trang, cũng vừa là nguồn cung cấp cán bộ đã qua thử thách rèn luyện trong quân đội cho hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, cho các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 


 

Kết quả thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ theo quy định trong 6 tháng đầu năm 2017.
 

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ theo quy định :


 

Ban Chỉ đạo Đề án của Trung ương tổ chức khảo sát thực tế tại Tỉnh Bình Thuận.
 

Để chuẩn bị xây dựng Đề án Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã thành lập Đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Bình Thuận gồm những nội dung:


 

Kết quả tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Bình Thuận
 

06 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 56 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được Bộ Nội vụ phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Theo đó, có 48 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 08 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Cụ thể như sau:


 

Tỉnh ủy Bình Thuận sơ kết 05 năm thực hiện Thông báo số 66-TB/TW ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư TW Đảng “về một số biện pháp phòng, chống sự lôi kéo của các thế lực thù địch đối với người Việt Nam đang học tập, lao động và công tác ở nước ngoài".
 

Thực hiện Thông báo số 66-TB/TW, ngày 28/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; ngày 10/4/2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Công văn số 559-CV/TU để triển khai thực hiện triên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Tỉnh ủy Bình Thuận đã sơ kết 05 triển khai thực hiện Thông báo trên.


 

Phát huy dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Sáu tháng đầu năm 2017, Lãnh đạo cơ quan phối hợp với Chi ủy, Ban Chấp hành công đoàn đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, có 100% đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 


 

6 tháng đầu năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 1.401 đảng viên cao tuổi đảng.
 

6 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.401 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (trong đó có 49 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). 


 

Công tác cán bộ nữ qua 10 thực hiện Luật Bình đẳng giới tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Trong những năm qua, thực hiện Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó luôn chú trọng đội ngũ cán bộ nữ, thực hiện tốt chủ trương bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch và bố trí cán bộ nữ.


 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Tháng 5/2017 đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện, nỗi rõ:


 

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 47- QĐ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị.
 

Thực hiện công tác kiểm tra xây dựng Đảng đợt III/2017 theo Kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 09/5/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chuẩn bị đầy đủ và báo cáo theo đề cương của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, kết quả thực hiện như sau:


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức học Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2017
 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định số 281-QĐ/BTCTU ngày 24/5/2017 cử 25 cán bộ, công chức đi học Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ chính quy tập trung, khóa học tháng 6/2017- tháng 4/2018 tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sinh hoạt kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác
 

Sáng ngày 19/5/2017, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017). 


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên
 

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/5/2017, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thành Trung, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

12345678910...

Android APK