Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
 

Chiều ngày 13/02/2019, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 01/2019, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Phan Việt Phương đã kể câu chuyện về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Người Bí thư chi bộ nói đi đôi với làm”.


 

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Kỷ Hợi 2019
 

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 28/01/2019, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo địa phương đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Linh và Tánh Linh.


 

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức và gia đình cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
 

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi - 2019, đồng chí Lê Thành Trung, Phó trưởng Ban cùng tập thể Lãnh đạo Ban đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và cán bộ, công chức hiện đang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng gia đình nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi – 2019; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.


 

Công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm
 

Nhằm biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng đảm bảo đúng thực chất, đúng thành tích, đúng đối tượng, công khai và kịp thời; tránh các biểu hiện phô trương, hình thức; kiên quyết chống “bệnh thành tích” và bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung Quy định khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Ngày 22/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký ban hành Quy định số 19-QĐi/TU về việc khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thay thế Quy định số 393-QĐ/TU, ngày 03/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 166 quyết định tặng huy hiệu Đảng Đợt 03/02/2019
 

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và đón xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 166 quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có từ 30 tuổi đảng trở lên (trong đó có 35 đảng viên cao tuổi đảng được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và đang bị bệnh) của 8/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong đó có 56 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 21 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 38 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 07 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 07 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 01 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


 

Kết quả giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2018 của tỉnh Bình Thuận
 

Vừa qua, Liên Sở Tài chính – Sở Nội vụ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí chi trả cho 12 đồng chí đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2018 theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.


 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ TỔNG KẾT NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
 

Sáng ngày 18/01/2019, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã mở Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, xác định và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.


 

Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 11/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1373-QĐ/TU chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Kể chuyện Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh
 

Sáng ngày 10/01/2019, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12/2018, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Mai Văn Phương đã kể câu chuyện Bác Hồ với tinh thần tự học, trích trong tập truyện “15 câu chuyện kể về Bác”.


 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2019
 

Ngoài những nội dung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo Chương trình số 57-CTr/TU ngày 25/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ được giao trong năm 2019, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ, xử lý kịp thời; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019, cụ thể như sau:


 

ĐẢNG BỘ XÃ VỈNH HẢO GẮN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
 

Năm 2018, cùng với việc tập trung lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Vĩnh Hảo luôn quan tâm lãnh đạo chính quyền, nhân dân phát triển kinh tế- xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


 

Kết quả 01 năm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 27/3/2018, trong đó xác định 19 nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2018 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, hành động quyết liệt, những việc đã rõ làm ngay, không trông chờ hướng dẫn của cấp trên; xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy là một trong những tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, nhất là người đứng đầu. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thẩm định do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm chủ tịch để thẩm định các Đề án tổ chức bộ máy trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Trực tiếp chủ trì thẩm định các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy; nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.


 

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
 

Ngày 14/12/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Ngô Thị Thanh Phương được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 2015-QĐ/ĐUK, ngày 23/11/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới.


 

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12 năm 2018
 

Sáng ngày 14/12/2018, trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, được sự phân công của Tổ đảng Phòng Chính sách cán bộ và Tổng hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận, đồng chí Hồ Thị Hà Giang kể câu chuyện Ai chẳng có lần lỡ tay”, trích trong quyển sách “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề cần quan tâm.
 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên.


 

Giám sát chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTCTU ngày 23/2/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 26/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch số 58 -KH/BTCTU để thực hiện giám sát chuyên đề công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.


 

Năm 2018 có 855 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên
 

Trong năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 855 đảng viên cao tuổi Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng các loại gồm: 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 173 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó có: 272 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm; 70 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm; 145 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm; 241 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm; 65 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm; 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm; 06 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và Huy hiệu Đảng 70 năm tặng cho 41 đồng chí, đây là những đảng viên có tuổi Đảng cao nhất còn sống được nhận Huy hiệu Đảng.


 

Chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

Ngày 03/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 1311-QĐ/TU chỉ định bổ sung thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


 

Kết quả thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 

Năm 2018, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn được Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan triển khai kịp thời, đúng quy định của cấp trên; cán bộ nữ luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hiện nay, cơ quan có 3/9 nữ là cán bộ lãnh đạo cấp phòng (tỷ lệ 1/3); có 06/9 nữ được quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban, trên cơ sở quy hoạch Lãnh đạo Ban cử 02 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí bồi dưỡng và cập nhật Kiến thức An ninh quốc phòng đối tượng 3; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” thực hiện đạt kết quả ngày càng tốt hơn, đoàn kết trong cán bộ nữ cơ quan luôn được giữ vững; công tác chăm lo sức khỏe cán bộ nữ luôn được quan tâm.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018
 

Năm 2018, Lãnh đạo Ban cùng Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 và Công văn số 714-CV/TU, ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan ngày càng nhận thức rõ hơn ý thức rèn luyện đạo đức, tác phong và ý thức tổ chức kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, cơ quan chưa có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


 

12345678910...

Android APK