Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Một số kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong năm 2017.
 

Trên cơ sở những nội dung phối hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công tại Quyết định số 2143-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 về ban hành Quy chế phối hợp (QCPH) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB), từng cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao đổi và cung cấp một số thông tin liên quan đến công tác BVCTNB trong năm 2017 và đạt một số kết quả sau:


 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chấn chỉnh việc quản lý các đoàn công tác và cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
 

Nhằm quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác và cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chấn chỉnh công tác này trên địa bàn tỉnh.


 

Kết quả tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bình Thuận
 

06 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 148 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được Bộ Nội vụ phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Theo đó, có 127 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 21 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Cụ thể như sau:


 

Cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo năm 2018
 

Căn cứ Thông báo số 198/TB-HVCTKVII ngày 16/5/2018 của Học viện Chính trị Khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ số lượng, danh sách đăng ký tham gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cử 05 cán bộ, công chức đi học Lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và tương đương năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh.


 

LÃNH ĐẠO TỈNH THĂM VÀ TẶNG QUÀ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH- LIỆT SĨ (27-7)
 

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao của những người có công với quê hương, đất nước; ngày 24/7/2018, Đoàn công tác tỉnh do đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Đức Linh đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đức Linh.


 

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020
 

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chiều ngày 20/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.


 

Kết nạp đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
 

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, toàn Đảng bộ tỉnh có 495 tổ chức cơ sở đảng, so với cuối năm 2017 giảm 02 tổ chức cơ sở đảng do giải thể (Chi bộ chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh tại Bình Thuận và Chi bộ Công ty cổ phần Khang Nông trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh), với tổng số 33.920 đảng viên.


 

Sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2018 tại Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận
 

Chiều ngày 06/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2018 với chủ đề “Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch số 20-KH/CB, ngày 23/02/2018 và Kế hoạch số 21-KH/CB, ngày 26/3/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018, qua đó nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức cơ quan, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.


 

ĐỨC LINH SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN
 

Sáng ngày 30/6/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

Một số kết quả hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian qua
 

Thực hiện Quy định số 1636-QĐ/TU ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 02/11/2016, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Mọi hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đều bám sát Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Trên cơ sở xác định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác đối với Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, qua quá trình hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau:


 

Kết quả thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2018
 

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tham mưu thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao.


 

Thực hiện chủ trương cán bộ lãnh đạo khối Đảng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng
 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai thực hiện chủ trương cán bộ lãnh đạo khối Đảng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ mình. Cụ thể:


 

Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận trong quý II năm 2018
 

Công tác phòng, chống tham nhũng trong quý II năm 2018 của cơ quan tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, theo đúng quy định. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao và chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.


 

kết quả kiểm tra việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên năm 2018 do chi bộ phân công năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/CB, ngày 05/02/2018 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình và kết quả công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 


 

Chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 18/6/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Đức Linh, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đức Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định giới thiệu đồng chí Lê Văn Toàn, Ủy viên Thường vụ trực Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Đức Linh. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh đã tiến hành bầu đồng chí Lê Văn Toàn giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy theo quy định.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức chuyến tham quan, nghỉ dưỡng cho đối tượng 02 năm/01 lần năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng cho cán bộ chính sách năm 2018 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức 02 đợt tham quan, nghỉ dưỡng cho 58 đồng chí thuộc đối tượng tham quan, nghỉ dưỡng 02 năm/01 lần đi tham quan các tỉnh Cần Thơ, Phú Quốc, Hà Tiên. Trong hành trình đi tham quan 06 ngày 05 đêm, đoàn sẽ tham quan di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc, viếng Tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, khu di lích Lăng Mạc Tử, Thạch Động Thôn Vân, Chợ nổi Cái Răng…


 

Hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người Hiến máu tình nguyện, 14 tháng 6
 

Thực hiện Thông báo số 06/TB-CĐVC ngày 09/5/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức hiến máu nhân đạo hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người Hiến máu tình nguyện, 14 tháng 6 (Đợt I/2018); sáng ngày 07/6/2018, 03 cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tình nguyện đi hiến máu nhân đạo.


 

Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ ở các huyện, thị, thành uỷ
 

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2018, Ban đã xây dựng Kế hoạch số 46-KH/BTCTU kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ (quy hoạch; điều động, luân chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử) ở các cấp uỷ trực thuộc tỉnh. 


 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH
 

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới, ngay từ đầu năm, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 

12345678910...

Android APK