Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG
 
Sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2018
 

Thực hiện kế hoạch của chi bộ về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề  học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý III năm 2018, chiều ngày 15/10/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


 

Số lượng trưởng ban điều hành thôn, khu phố không phải là đảng viên
 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết TW6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó có nội dung về xây dựng, thực hiện kế hoạch khắc phục tình trạng trưởng thôn, khu phố không phải là đảng viên theo hướng thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố hoặc giới thiệu đảng viên để bầu trưởng thôn, khu phố.


 

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 09 THÁNG-NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH
 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch, ngay từ đầu năm Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cụ thể đến từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị chặt chẽ, kịp thời để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng bộ huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 201 – 2020
 

Ngày 19/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Đoàn cán bộ chính sách đi tham quan Miền Bắc đợt 4 năm 2018
 

Thực hiện Kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng cho cán bộ chính sách năm 2018 đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, ngày 17/9/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức chuyến tham quan Miền Bắc (các tỉnh Huế - Vinh – Hà Nội – Hạ Long) đợt 4 năm 2018 cho 84 đồng chí hiện đang sinh sống trên địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, đối tượng gồm:“cán bộ, chiến sỹ tham gia kháng chiến ở chiến trường miền Nam (nếu tập kết ra miền Bắc thì phải về lại miền Nam công tác và chiến đấu trước ngày 30/4/1975) đã nghỉ hưu hoặc đang hưởng các chế độ thương binh, bệnh binh, chế độ ưu đãi người có công cách mạng, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, từ năm 1989 đến nay chưa được đi tham quan miền Bắc do Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức”.


 

Chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023
 

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


 

Chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 12/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chuẩn y Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phong, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”
 

Thực hiện Công văn số 1575-CV/BTGTU, ngày 08/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chuyển Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2018.


 

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Lễ trao Quyết định đảng viên chính thức
 

Thực hiện Quyết định số 1857-QĐ/ĐUK và Quyết định số 1864-QĐ/ĐUK, ngày 16/8/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên, sáng ngày 06/9/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ trao quyết định cùng thẻ Đảng cho đồng chí Hồ Thị Hà Giang, đảng viên sinh hoạt tại Tổ đảng Văn phòng thuộc Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


 

Chỉ định Ban Chấp hành đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Ngày 13/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


 

Cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2018
 

Căn cứ Thông báo nhập học số 295/TB-HVCTKVII ngày 17/8/2018 của Học viện Chính trị Khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh và căn cứ số lượng, danh sách đăng ký tham gia, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cử 02 cán bộ, công chức đi học Lớp bồi dưỡng công tác dân vận cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban dân vận huyện ủy và tương đương năm 2018 tại Học viện Chính trị khu vực II, Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 21 về công tác cán bộ
 

Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, ngày 31/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã triệu tập Hội nghị lần thứ 21 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về công tác cán bộ.


 

Thí điểm đồng chí bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý
 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng đề án “Thí điểm đồng chí bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quý”.


 

Nhân sự mới của Ban Nội Chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy La Gi
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định điều động, luân chuyển và chỉ định chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thị ủy La Gi, cụ thể:


 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký 293 quyết định tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng trong đợt 02/9/2018
 

293 đảng viên cao tuổi đảng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng vào dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9 (1945 – 2018), 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh (trừ Huyện ủy Phú Quý) đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên có đủ tiêu chuẩn 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm tuổi Đảng (có 67 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh). Trong đó, 83 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm, 15 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 47 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm, 100 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, 28 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm, 06 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm, 02 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 65 năm và 12 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng 70 năm.


 

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ
 

Để bổ sung kịp thời số lượng Tỉnh ủy viên và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn khuyết trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, sáng ngày 24/8/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác cán bộ với thành phần gồm: các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh; đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố.


 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 08 THÁNG-NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH
 

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới, ngay từ đầu năm, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 

Tình hình triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018 của tỉnh Bình Thuận
 

Ngay từ đầu năm, Bình Thuận đã chủ động triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng, vào ngày 02/2/2018, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) tổ chức tổng kết, trao thưởng và phát động triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ 2 – năm 2018.


 

Kết quả 05 năm thực hiện việc công nhận người hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”
 

Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày ngày 09/4/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt việc công nhận người hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31; đăng tải nội dung Nghị định lên trang website của Tỉnh ủy, Cổng Thông tin – Điện tử tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cấp ủy địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành các văn bản triển khai việc xét công nhận người hoạt động cách mạng theo Nghị định số 31; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ cấp ủy cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trả lời, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, thắc mắc của cá nhân, thân nhân người hoạt động cách mạng trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng.


 

Một số kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan trong năm 2017.
 

Trên cơ sở những nội dung phối hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công tại Quyết định số 2143-QĐ/TU, ngày 26/11/2007 về ban hành Quy chế phối hợp (QCPH) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB), từng cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao đổi và cung cấp một số thông tin liên quan đến công tác BVCTNB trong năm 2017 và đạt một số kết quả sau:


 

12345678910...

Android APK