Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chiều ngày 20/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.


TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chiều ngày 20/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO kết quả xét duyệt danh sách viên chức đăng ký xét thăng hạng; thời gian và lệ phí dự xét thăng hạng viên chức hạng II trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018; Hội đồng xét thăng hạng viên chức (hạng II) thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ viên chức đăng ký xét thăng hạng; thời gian và lệ phí xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ÔN THI

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (tại Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 21/3/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính), Hội đồng thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) thông báo việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính năm 2018, cụ thể như sau:Android APK