Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2017
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sinh hoạt kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác

Sáng ngày 19/5/2017, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017). 


TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận sinh hoạt kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác

Sáng ngày 19/5/2017, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2017). 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển năm 2017 như sau:Android APK