Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Phát huy vị trí là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của thị xã La Gi

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội - thị xã La Gi sáng ngày 21/3/2018.


GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK