Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Ngày 11/9/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - Môi trường; đại diện Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong.


TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong

Ngày 11/9/2018, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - Môi trường; đại diện Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong.

GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi DươngAndroid APK