Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân huyện Tuy Phong

Ngày 21/4/2017, tại Hội trường UBND huyện Tuy Phong, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại với nhân dân huyện Tuy Phong. Cùng dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tuy Phong. Về phía huyện Tuy Phong có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng các phòng ban, công an, đại diện cấp ủy và chính quyền các xã, thị trấn và 120 công dân đại diện cho các hộ gia đình, Tổ trưởng các tổ tự quản, Trưởng ban điều hành các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Tuy Phong.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nhân dân huyện Tuy Phong

Ngày 21/4/2017, tại Hội trường UBND huyện Tuy Phong, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại với nhân dân huyện Tuy Phong. Cùng dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tuy Phong. Về phía huyện Tuy Phong có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng các phòng ban, công an, đại diện cấp ủy và chính quyền các xã, thị trấn và 120 công dân đại diện cho các hộ gia đình, Tổ trưởng các tổ tự quản, Trưởng ban điều hành các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Tuy Phong.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Một số biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân đều khắp trên các lĩnh vực của nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.

GIỚI THIỆU

Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 27/7/2016 về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và Quyết định 169-QĐTU củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016 tại 26 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; tổ chức 02 lớp tập huấn về thực hiện QCDC năm 2016 với 311 đại biểu tham dự.Android APK