Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sáng ngày 15/02/2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc” năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


TIN HOẠT ĐỘNG

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Sáng ngày 15/02/2017, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc” năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Một số biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, thực tiễn phong trào cách mạng quần chúng, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân đều khắp trên các lĩnh vực của nhiều thành phần, đối tượng khác nhau trong xã hội, đặc biệt là từ khi thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; từ đó, đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, giữ vững quốc phòng – an ninh và làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận.

GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi Dương