Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII

Hôm qua, 10/7/2018, Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cùng dự có các đồng chí đại diện một số ban xây dựng đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đảng ủy trực thuộc tỉnh.


GIỚI THIỆU

Tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ gồm Chánh văn phòng và không quá 3 phó chánh văn phòng.

Các đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp; Phòng Hành chính - tiếp dân; Phòng Lưu trữ; Phòng Quản trị; Phòng Tài chính đảng; Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin và Khách sạn Đồi DươngAndroid APK