Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN MỚI NHẤT

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ Công bố Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Chiều ngày 12/01/2019, Trường Đại học Phan Thiết đã long trọng tổ chức lễ Công bố Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhà trường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lương Văn Hải và đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thu Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết và đại diện một số sở, ngành liên quan.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bí thư Tỉnh ủy dự lễ Công bố Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết

Chiều ngày 12/01/2019, Trường Đại học Phan Thiết đã long trọng tổ chức lễ Công bố Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhà trường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lương Văn Hải và đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thu Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết và đại diện một số sở, ngành liên quan.

GIỚI THIỆU

Quy định chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định số 06-QĐi/TU ngày 26/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh uỷ như sau:



Android APK